Aktuálne výstavy

nestex – nestála expozícia SNG

od 17. januára 2014, Esterházyho palác, 1. poschodie

Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová

Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

Franz Xaver Messerschmidt: Charakterová hlava č. 34, 1770 – 1783. Odliatok pred 1816. Majetok SNG, Bratislava

Sen × skutočnosť Umenie & propaganda 1939 – 1945

21. 10. 2016 – 26. 2. 2017, Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie

Kurátori: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová

Obdobie existencie slovenského štátu (1939 – 1945) patrí k najkontroverznejším obdobiam našich novodobých dejín. V poslednom čase vyšiel celý rad publikácií, ktorý sa venuje vývoju slovenskej spoločnosti v tomto období z rôznych aspektov; dodnes však nevznikla publikácia, resp. iné odborné výstupy, ktoré by komplexnejšie interpretovali dejiny výtvarnej kultúry tohto obdobia. Výstava so sprievodným katalógom mapuje postavenie a premeny podôb a funkcií umenia, vizuálnej kultúry a propagandy v týchto rokoch. Cieľom je ukázať paradoxy fungovania vizuálneho umenia v sieti doteraz viac či menej tabuizovaných kontextov, ideologických a sociokultúrnych väzieb v rámci vtedajšieho režimu v celej žánrovej šírke (maliarstvo, sochárstvo, kresba, grafika, fotografia, film, úžitkové umenie a dizajn); reflektovať možnú závislosť – ne-závislosť (autonómnosť) umenia od spoločnosti (štátu, moci), špecifiká výtvarnej prevádzky, problematiku propagandy či vizuálnej kultúry každodenného života.

Jozef Teslík: Oslavy II. celoštátneho nástupu HM v Bratislave. 1943. Archív STK, SNA, Bratislava

Ponuka sprievodných programov

Nedeľa 2. 10 / 16.00

Siesta v galérii v anglickom jazyku: nestex – nestála expozícia SNG

Sunday Rest je nový formát SNG prinášajúci pohodový výklad k výstavám v anglickom jazyku. Koná sa vždy prvú nedeľu v mesiaci.

Dočasná expozícia historických zbierok SNG (gotiky a baroka) poskytuje návštevníkom prístup k najvýznamnejším  umeleckým dielam 15. – 18. storočia. Barbora Mistríková, asistentka zbierok starého umenia, predstaví diela cez netradičnú perspektívu podľa sekcií výstavy ako priestor & ilúzia, typ & indivíduum, výraz & emócia a svetlo & tma.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Sunday, October 2  / 4:00 p.m.

Sunday Rest: nestex  (Impermanent Slovak National Gallery Exhibition)

Sunday Rest is the new edition of Slovak National Gallery events and takes place on the first Sunday of the month at 4:00 p.m.

The temporary exposition of the SNG’s historical collections (Gothic & Baroque) provides visitors with access to the most important artefacts of the art of the 15th – 18th centuries. Barbora Mistríková, the Assistant of the Collection of Old Art, will present the artworks throught the untraditional perspective following section titles as space & illusion, type & individual, expression & emotion and light & darkness.

Esterházy Palace, 1st floor, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Free admission

14188400_10154533208739345_5588681091189990856_o

Pondelok 3. 10. / 19.00

Fotopondelok: O fotografii z rôznych uhlov pohľadu (diskusia)

Slovenská národná galéria nie je len o zbierkach a vysokom umení, prostredníctvom programov v Berlinke sa chce otvoriť širšiemu publiku a poskytnúť platformu aj iným záujmovým skupinám. Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé vstupy, počas ktorých štyria fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu. Fotografom ponúka možnosť získať spätnú väzbu na svoje projekty a fotopubliku zasa dozvedieť sa niečo nové. Prelínanie rôznych vrstiev súčasnej vizuálnej kultúry prináša stretnutia ľudí, ktorí sa v prevládajúcej virtualite súčasných medziľudských vzťahov pohybujú vo vymedzenom priestore svojich záujmov a zamerania.

Fotopondelky uvádza Veronika Markovičová a Peter Marek (SNG) v spolupráci so Slovenskou národnou galériou.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Utorok 4. 10. / 17.00

Open Studio: Suzana Milevska

Prof. Dr. Suzana Milevska je teoretička vizuálneho umenia a kurátorka, pochádza z Macedónska. Jej výskum a kurátorské projekty sa zameriavajú na post-koloniálnu kritiku hegemonicky vládnucich režimov v zastupení rôznych opomínaných komunít v juhovýchodnej Európe a zahrňujúc feministické a participatívne  umelecké praktiky. Vyučovala na Fakulte výtvarných umení v Skopje (2010 – 2012) a ako lektorka pôsobila na rôznych univerzitách a inštitútoch (The Chicago School of Art Institute, Columbia University, Goldsmiths College, Oxford University, KIASMA-Helsinki, MUMOK-Vienna, TATE Modern-London, Moderna Museet-Stockholm). Iniciovala centrum s názvom Centre for Visual  and Cultural research (2006 – 2008, Euro-Balkan institut, Skopje) a projekt Call the Witness (BAK, v Utrechte a 54. bienále v Benátkach, 2011).

OPEN STUDIO je dlhodobý vzdelávací projekt Ateliéru Ilony Németh – IN (Katedra intermédií a multimédií KIM) na Vysokej škole výtvarných umení a je podporovaný oslovenými partnermi. Projekt vznikol s finančnou podporou Ministerstva školstva v programe Kega.

Esterházyho palác, Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Štvrtok 6. 10. / 18.00 – 20.00

Kurz pre rodičov/ Tvorivé zabúdanie: pominuteľnosť vecí

V každej domácnosti sa nájdu poklady – šálky po babičke, fotka z dovolenky, obrázok na chladničke. Ďalšie pokračovanie kurzu pre rodičov sa zameria na veci, na ktoré by sa nemalo zabúdať. Nemusia zo všetkých vyrásť umelci vystavujúci v národnej galérii. Dôležité je, že umenie sa stane prirodzenou súčasťou nášho života a naučí deti i rodičov pozerať na svet inak. Program prebieha ako dvojhodinový celok s aktivitami na výstavách, v teréne aj mimo SNG, s vlastnou tvorbou v ateliéri, diskusiami s odborníkmi, so stretnutiami s hosťami a nápadmi na vymýšľanie doma.

R: barbora.jurinova@sng.sk, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 10 € / stretnutie

14305200_10154561132839345_2121084199652531276_o

 

Piatok 7. 10. / 17.00 – sobota 8. 10. / 10.00

Art Data Hackathon

Dokážete vymyslieť a zhmotniť dobrý nápad v priebehu 24 hodín? Príďte na Art Data Hackathon, počas ktorého budú kreatívne tímy pracovať na inovatívnych projektoch, spájajúcich umenie, softvér a technológie. Pozývame (všetkých) web developerov, dizajnérov, UX špecialistov, tvorcov zvuku, filmov či hier, ale aj “nesúťažiace obecenstvo” – fanúšikov umenia a technológií. Súťažiaci vytvoria tímy tak, aby sa ich schopnosti a zručnosti čo najlepšie dopĺňali. SNG a nórske múzeum Nasjonalmuseet poskytnú dáta, výtvarné diela, mentorov a občerstvenie. Na záver sobotňajšieho večera bude pripravený hudobný program – na afterparty vystúpi viedenský producent Cid Rim.

Ďalšie informácie a možnosť zaregistrovať sa nájdete na stránke http://hackathon.sng.sk

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Nedeľa 9. 10. / 18.15

Koncert Solamente naturali v SNG

Cyklus starej hudby na dobových nástrojoch Musica poetica da camera, Program: Hudobná abeceda „B“ – komorná hudba s violou da gamba (Bertali, Biber, Buxtehude, Buchnero, Bach)

Solamente naturali: Rebeca Rusó – viola da gamba, Rita Papp – čembalo, Miloš Valent – husle

Špecifickosť súboru pre starú hudbu Solamente naturali vyplýva z ojedinelého prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. storočia. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch. Koncert z cyklu Musica poetica da camera v dramaturgii Miloša Valenta sa uskutoční vďaka Fondu na podporu umenia pre Solamente naturali.

www.sng.sk, www.solamentenaturali.sk

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 4 € / 2 €

Streda 12. 10. / 17.00

Prezentácia knihy Jana Bodnárová: Náhrdelník / Obojok

Prezentácia a čítanie z nového románu spisovateľky a historičky umenia Jany Bodnárovej Náhrdelník / Obojok, ktorý v prítomnosti autorky predstavia spisovateľka a filozofka Etela Farkašová a vydavateľka Magdaléna Fazekašová, TRIO Publishing: www.triopublishing.sk

Jana Bodnárová, autorka prozaických kníh, poézie, literatúry pre deti a mládež, dramatickej tvorby,  rozhlasových hier, esejistka, je jednou z najpozoruhodnejších súčasných slovenských spisovateliek. Dej románu vo fragmentoch Náhrdelník / Obojok rámcuje rokmi druhej svetovej vojny a súčasnosťou s dôrazom na prelínanie privátnych i spoločensko-politických dejín, ktoré sa v ľudských životoch zapisujú miestami ako náhrdelník, inokedy ako obojok. Predobrazom jednej z ústredných postáv bol maliar Ernest Špitz (1927 – 1960), hoci jeho reálny osud je v diele značne pozmenený.

Knihu si môžete v deň prezentácie zakúpiť so zľavou tridsať percent v galerijnom kníhkupectve Ex Libris v SNG.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 12. 10. / 18.00

Fashion LIVE! Talk

Diskusie o móde s fashion dizajnérmi a expertmi z oblasti módy. Fashion LIVE! Talk uvádza kreatívna riaditeľka Fashion LIVE! Olo Křížová.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Fashion-Talk-1

 

 

Štvrtok 13. 10. / 18.00 – 20.00

Workshop pre dospelých: Telo svätca

Priestory nestálej expozície zbierok gotiky a baroka nestex obývajú mlčanliví svätci. Stelesňujú kresťanské cnosti, postavy, ktorým sú základné ľudské potreby a túžby zdanlivo cudzie. Napriek tomu všetci boli ľuďmi z mäsa a kostí; ich telesnosť však ostala pod ťažkou stredovekou drapériou. O to odvážnejšie svoje telo vystavujú na obdiv svätci v období baroka. A hoci sa zdá, že drapéria je v ich prípade nepodstatná, opak je pravdou. Spolu vyskúšame, aký význam dokážeme sprostredkovať aranžovaním textílií.

R: barbora.tribulova@sng.sk, Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 3 €

Piatok 14. 10. / 16.30 – 18.00 / Rodina

BookObrazy / Imro Weiner-Kráľ: Príbehy kocúra Mineta

Príbehy z tejto knižky vymyslel a hlavne namaľoval významný slovenský maliar Imro Weiner-Kráľ. Pôvodne boli určené iba jedinému čitateľovi – jeho dcérke Elise, ktorá ostala s mamou na druhej strane železnej závory. Kocúr Minet tak zažíval veselé dobrodružstvá medzi Francúzskom a Slovenskom.

Program prebieha v rámci Dní slovenskej literatúry.

R: barbora.jurinova@sng.sk, Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ . Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 3 € / rodina

Nedeľa 16. 10. / 15.00

Siesta v galérii: Nestex: Možnosť rozprávať a schopnosť povedať

Pri liturgických obradoch sa diela stávali súčasťou širšieho rámca náboženských rituálov. Lektor tentokrát počas prierezového výkladu výstavou umožní nazrieť do procesu, v ktorom sa artefakty menili na živú súčasť bežného života veriacich.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Sobota 22. 10. / 16.00

IOKO MEETS Vue dc… „SEE THE FUTURE BY REFLECTING THE PAST“

Optika IOKO vás srdečne pozýva na stretnutie s dizajnérmi spoločnosti Vue dc….France.

Christian  a Yolande Mascre,  dizajnéri Vue dc…, prepojili  „moderno s históriou“, vďaka tomu vznikol anatomicky dokonalý produkt. V okuliarovom dizajne sa tento výsledok cení najviac. Srdečne vás pozývame na ďalšie pokračovanie „IOKO  stretnutí“ venovaných okuliarovému dizajnu.

Registrácia na:  info@ioko.sk, +421 2 6531 2163, Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Nedeľa 23. 10 /  13.00 – 16.00

O kvetoch: Kytica vo váze

Workshop O kvetoch prepája poznávanie umeleckých zbierok SNG s praktickou zručnosťou viazania kvetov. Po sérii symbolických tém upriamime tentokrát pozornosť na tému prozaickú, ale nie nezaujímavú – kyticu vo váze. Kurátorka Zbierky úžitkového umenia Jana Švantnerová porozpráva o histórii a vzniku váz, ktoré sú v Zbierke SNG, ale aj o okolnostiach ich využívania. V praktickej časti si ukážeme, aké je dôležité, aby sa váza a kvety spolu dopĺňali a tvorili jeden zohratý celok. Z kvetov sýtych jesenných farieb uviažeme kyticu, ktorá bude toho príkladom.

Kapacita workshopu je obmedzená, potrebná je rezervácia a platba vopred: zuzana.palicova@sng.sk

Esterházyho palác – Berlinka, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava, Cena: 59 €/ osoba (v cene sú zahrnuté: materiál a pomôcky na workshop, poplatok za kurátorsky výklad, občerstvenie počas celého programu)

Nedeľa 23. 10. / 15.00

Siesta v galérii: Nestex: Blízki príbuzní

Väčšina sôch a obrazov v nestexe má svoje analógie, diela, ktoré sa k nim z rôznych hľadísk približujú. Výklad bude netradične zameraný aj na diela, ktoré vystavené nie sú, no pri správnom uvedení do súvislostí pomáhajú doplniť kontext exponátov.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Nedeľa 23. 10. / 15.00 – 17.00 / Rodina

Nedeľa po bielej: Zažni svetlo!

Tiene zahaľujú aj postavy a predmety v nestálej expozícii SNG. Odrazy bieleho svetla vytvárajú ilúziu hĺbky, postavy a ich tiene ožívajú ako v divadle. Leonardo da Vinci raz napísal: „Tieň je mocnejší ako svetlo.“ Poďme si na tmu posvietiť a odhaľme tajomstvo ukryté v tieni!

R: barbora.tribulova@sng.sk, Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 4 € / rodina

Pondelok 24. 10. / 19.00

LQ – Literárny kvocient #4: Rinadlova cesta / Na sútoku

Séria debát o súčasnej slovenskej literatúre s najpovolanejšími v tejto oblasti. Nezaoberá sa propagáciou ani PR – jediným kritériom je kvalita. Tentokrát o knihách spisovateľky Moniky Kompaníkovej a Víťa Staviarskeho. Moderuje profesorka Marta Součková.

Esterházyho palác, Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 26. 10. / 18.00

No Man is an Island. Collaborative & co-operative practices in art and curating: three case studies (prednáška a diskusia v anglickom jazyku)

Prednášajúci: Lívia Páldi, Ingela Johansson, Åsa Sonjasdotter

Lívia Paldi (H), umelecká riaditeľka Baltského umeleckého centra (BAC) na ostrove Gotland predstaví fungovanie tejto organizácie a niektoré ich programy, špeciálne vytvorené pre toto prostredie. Svoje práce odprezentujú dve z ich rezidenčných umelkýň, Åsa Sonjasdotter (SE), ktorá  sa vo svojom výskumnom projekte „Adretta“ zameriava na rôzne odrody zemiakov, šľachtených v rámci kolektívneho systému hospodárenia (kolkhoz), v bývalom Sovietskom zväze a Ingela Johansson (SE) uvedie svoj projekt „Čo sa stalo s umením štrajku?“, ktorý je postavený na výskume zhromaždeného materiálu z nedovoleného  baníckeho štrajku v severnom Švédsku v rokoch 1969 – 1970.

Prednášajúce budú diskutovať o úlohe kurátora a umelca pracujúcich v  lokálnom prostredí a o mechanizme komunitnej spolupráce a o procesoch stojacich za etickými rozhodnutiami.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Nedeľa 30. 10. / 15.00

Siesta v galérii: Sen × skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945

Počas série nedeľných výkladov k výstave lektori postupne predstavia viaceré jej aspekty.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

13701193_10154378439759345_1293123135899350357_o

 

Každý pondelok / 16.00 – 18.00

VÝTVARKA

Výtvarný kurz pre školákov, ktorý prepája ateliérovú tvorbu so spoznávaním umeleckých diel. Cez diela prezentované na výstavách SNG budeme skúmať základy výtvarného zobrazovania sveta, ale aj fantazírovania. V ateliérovej časti si vyskúšame rôzne techniky a materiály.

Kurz prebieha v polročných cykloch (19. 9. 2016 – 30. 1. 2017) podľa vopred stanoveného programu s výtvarníčkami Katarínou Siposovou a Soňou Patúcovou.

Kapacita kurzu je obmedzená. R: sona.patucova@sng.sk, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Cena: 85 € / polrok (17 stretnutí)

Každý utorok / 17.00 – 18.30

TVORIVÝ ATELIÉR

Výtvarný ateliér pre rodičov s deťmi od 4 do 7 rokov inšpirovaný aktuálnymi výstavami SNG. Umelecké diela sú podnetom pre skúmanie okolitého sveta. Kurz podnecuje tvorivosť detí, rozvíja jemnú motoriku a učí základné princípy výtvarného myslenia.

Kurz prebieha v dvoch na seba nadväzujúcich častiach: počas prvej kratšej časti vo výstave pútavým spôsobom približujeme vystavené diela cez vybranú tému/pomocou vybratej témy, v ateliérovej časti tému výtvarne spracovávame.

Od 27. 9. do 20. 12. 2016. Kapacita kurzu je obmedzená. R: sona.patucova@sng.sk, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Cena: 45 € / 12 stretnutí pre rodinu

Zdroj: TS SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *