V Slovenskej národnej galérii si aj naďalej môžete pozrieť výstavu Užitočná fotografia o fotografii v súčasnom slovenskom umení. Výstavný súbor sa sústreďuje na dianie v posledných 10 – 15 rokoch. Sprievodné podujatia sa orientujú na rodinu s deťmi či autorské komentované prehliadky. Zaujímavým podujatím je návšteva Hyneka Alta, vedúceho Ateliéru fotografie a nových médií FAMU a Jena Kratochvila, ktorý predstavia fotografiu v českom kontexte.

Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

9. 11. 2018 – 17. 2. 2019, Esterházyho palác – 2. a 3. poschodie, Bratislava, Kurátori: Aurel Hrabušický, Filip Vančo

Výstava približuje fotografiu nie ako užitočné, rýchle záznamové médium, „dokument doby“, ani ako prostriedok digitálnej manipulácie, ale ako nástroj vhodný na široké využitie v súčasnom umení. V reakcii na éru digitálnych technológií umelci dnes využívajú fotomédium oveľa slobodnejšie, a pritom viac sofistifikovane. Privlastnená, zdokumentovaná realita je nanovo konštruovaná, usporiadaná, inscenovaná, avšak pri využití čisto fotografických postupov, klasických možností média. Výstavný súbor sa sústreďuje na dianie v posledných 10 – 15 rokoch, na príklady autorských postupov, stratégií v širokom spektre možností tohto média. Zohľadňuje aj relatívne nový jav – dosah zahraničného školenia alebo dlhodobých pobytov na tvorbu slovenských autorov. Hlavným cieľom tejto výstavy je priviesť divákov k tomu, aby nevnímali iba bezprostrednú užitočnosť, širokú použiteľnosť aj zneužiteľnosť fotografie, ale zamerali sa – akoby v spomalenom čase – na nuansy v čítaní tohto média a detailne sa oboznámili s možnosťami umeleckej výpovede jeho prostredníctvom.

Sprievodné programy

Nedeľa 6. 1. | 15.00

Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Nedeľný lektorský výklad uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstup voľný

Streda 9. 1.½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Zrkadlo

Príďte s nami objaviť moc a čaro zrkadla! Odhalíme tajomstvá odrazov a manipulácie s priestorom a možno tiež zistíme, čo sa skrýva za zrkadlom. Predovšetkým však spoznáme sami seba.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov. Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstup: 5 € / rodina, R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 10. 1. | 18.00

Umelci naživo: Kochan & Šelesták & Šipöcz

Predstavenie tvorby Martina Kochana, Viktora Šelestáka a Jána Šipöcza samotnými autormi v prítomnosti kurátorov výstavy Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie, Vstupné: 2 € / 1 €

Nedeľa 13. 1. | 15.00

Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Nedeľný lektorský výklad uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstup voľný

Streda 16. 1.½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Zrkadlo

Príďte s nami objaviť moc a čaro zrkadla! Odhalíme tajomstvá odrazov a manipulácie s priestorom a možno tiež zistíme, čo sa skrýva za zrkadlom. Predovšetkým však spoznáme sami seba.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov. Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstup: 5 € / rodina, R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 17. 1. | 18.00

Umelci naživo: Fabo & Kekeli & Žiak

Predstavenie tvorby Petra Faba, Jána Kekeliho a Jaroslava Žiaka samotnými autormi v prítomnosti kurátorov výstavy Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie, Vstupné: 2 € / 1 €

Piatok 18. 1. | 16.30 – 18.00 | Rodina

BookObrazy: Katrina Goldsaito: Ako znie ticho

Máš nejaký obľúbený zvuk? Najkrajší je zvuk ticha. V Japonsku, v obrovskom hlučnom Tokiu, sa spolu započúvame do zvukov čľapkajúcich mlák, uháňajúcich vlakov, trúbiacich áut, smejúcich sa rodín. Celý svet je ako koncertná sieň!

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci si knihu môžu zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris v SNG so zľavou 10 %.

Esterházyho palác –Berlinka, Vstupné: 3 € / rodina, R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 20. 1. | 15.00

Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Nedeľný lektorský výklad uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstup voľný

Streda 23. 1. | 18.00

Artist talk v kontexte: Hynek Alt & Jen Kratochvil

Rapídna demokratizácia technických nástrojov pre fotografickú reprezentáciu a platforiem pre jej šírenie v poslednej dekáde vytvorila ambient, v ktorom sme sa naučili s obrazom pracovať ako s novou formou univerzálneho jazyka. Hynek Alt, vedúci Ateliéru fotografie a nových médií FAMU, spoločne s kurátorom Jenom Kratochvilom predstavia lokálne charakteristiky tejto dynamiky v prostredí českej umeleckej scény a jej väzby na medzinárodný kontext voľného umenia a taktiež všeobecnú celospoločensky prežívanú skúsenosť roly obrazu. Hostia priblížia historické východiská a existujúci stav premien média fotografie na príkladoch Altovej tvorby a zároveň jeho dlhoročnej pedagogickej činnosti na UMPRUM a FAMU.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstupné: 2 € / 1 €

Štvrtok 24. 1. | 18.00

Workshop pre dospelých: Trvanie momentu

Fotografiu, zdá sa, čas vždy fascinoval. Na jednej strane zachytí krátky okamih, ktorý by sa inak rozplynul v minulosti, na druhej strane neraz chce plynutie času vyjadriť. Aký je vzťah fotografického momentu a plynutia času? Dokáže fotografia vyjadriť podstatu premenlivého procesu? Na to sa spolu pozrieme na workshope, kde bude proces v hlavnej úlohe.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstupné: 4 €, R: barbora.tribulova@sng.sk

Nedeľa 27. 1. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Nedeľa v detaile: Zamierené na city

Všetko, čo vnímame okolo seba, sa nejakým spôsobom odráža aj v našom vnútri. Naše pocity môžu ovplyvňovať nielen veľké veci, ale aj úplné maličkosti. Kedy sa tešíme, bojíme či hneváme? Nielen fotografie nám pomôžu lepšie sa zamerať na rozmanité emócie.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstupné: 5 € / rodina, R: miroslava.misova@sng.sk

Utorok 29. 1. | 17.00

Čaj o piatej v SNG: Tančiareň

Séria programov Čaj o piatej pre aktívnych seniorov, ktoré pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ n.o. v spolupráci so SNG, začne v novom roku opäť tancom. Na parket pozýva učiteľ tanca Juraj Komora.

Esterházyho palác – Berlinka, Vstup voľný

Štvrtok 31. 1. | 18.00

Cyril Blažo & Užitočná fotografia

Autorský komentovaný sprievod jedného z vystavujúcich autorov, dlhoročného pedagóga Cyrila Blaža výstavou Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie, Vstupné: 2 € / 1 €

Pravidelné programy

Hľadanie strateného času

Všetko sa dá, keď sa chce. O tom nás presviedča aj umenie, ktoré často nachádza nové riešenia toho, ako sa na problém pozerať. Na kurze sa ponoríme hlbšie do tajov umeleckého sveta, preskúmame ho zo všetkých strán, precvičíme svoju tvorivosť a vyskúšame neočakávané postupy. Program je určený pre mladých ľudí od 13 do 17 rokov.

  • každá druhá streda 16.00 – 17.30 / od 9. 1. do 12. 6. 2019
  • cena: 30 € / 11 stretnutí
  • rezervácia: pivoda@sng.sk

Tvorivý ateliér: Správna chvíľa

Výtvarný ateliér pre rodičov s deťmi inšpirovaný výstavami SNG približuje umenie a dopĺňa ho tvorivou aktivitou v ateliéri. Umenie často zachytáva momenty, ktoré by sme inak ani nepostrehli. Spoločne budeme pozorne skúmať všetko okolo nás, aby nám nič neušlo. Na objavovanie a tvorenie je predsa vždy tá správna chvíľa!

Kurz podnecuje tvorivosť detí, rozvíja jemnú motoriku a učí základným princípom výtvarného myslenia.

  • každý utorok 17.00 – 18.30 / od 15. 1. do 26. 3. 2019
  • alebo štvrtok 16.30 – 18.00 / od 17. 1. do 28. 3. 2019
  • pre rodičov s deťmi od 4 – 7 rokov
  • cena: 45 € / 10 stretnutí pre rodinu
  • rezervácia: misova@sng.sk

Zdroj: TS SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *