V SNG ešte stále prebieha výstava Sen × skutočnosť , ktrorú dopĺňajú sprievodné podujatia. Pozrite si náš výber a inšpirujte sa tipmi ako strávite nedeľné popoludnia. Prednášky, kurátorské výklady či workshopy pre dospelých. Nech sa páči vyberte si! 

Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945

21. 10. 2016 – 26. 2. 2017, Esterházyho palác, 3. a 2. poschodie

Kurátorky: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová

Obdobie existencie slovenského štátu (1939 – 1945) patrí k najkontroverznejším obdobiam našich novodobých dejín. V poslednom čase vyšiel celý rad publikácií, ktorý sa venuje vývoju slovenskej spoločnosti v tomto období z rôznych aspektov; dodnes však nevznikla publikácia, resp. iné odborné výstupy, ktoré by komplexnejšie interpretovali dejiny výtvarnej kultúry tohto obdobia.

Výstava so sprievodným katalógom mapuje postavenie a premeny podôb a funkcií umenia, vizuálnej kultúry a propagandy v týchto rokoch. Cieľom je ukázať paradoxy fungovania vizuálneho umenia v sieti doteraz viac či menej tabuizovaných kontextov, ideologických a sociokultúrnych väzieb v rámci vtedajšieho režimu v celej žánrovej šírke (maliarstvo, sochárstvo, kresba, grafika, fotografia, film, úžitkové umenie a dizajn); reflektovať možnú závislosť – ne-závislosť (autonómnosť) umenia od spoločnosti (štátu, moci), špecifiká výtvarnej prevádzky, problematiku propagandy či vizuálnej kultúry každodenného života.

Ponuka sprievodných programov

 

14657440_10154601680561081_1473066666899151820_n

Štvrtok 9. 2. | 18.00

Vizuálny štýl slovenského štátu | Slovenská úžitková grafika v rokoch 1939 – 1945

Prednáša: Ľubomír Longauer

Prednáška doplnená bohatým obrazovým materiálom predstaví predovšetkým tvorbu Štefana Bednára, Jozefa Cincíka, Andreja Kováčika, Jozefa Vlčka, ale i Martina Benku, Rudolfa Fabryho a ďalších tvorcov. Upriami pozornosť na ich realizované diela, ale i zaujímavé návrhy z tohto obdobia s načrtnutím vzťahov medzi objednávateľmi a tvorcami. Súčasťou prednášky bude i zmienka o ich premenách ovplyvnených politikou.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Piatok 10. 2. | 16.30 – 18.00 | Rodina

BookObrazy | Marek Vadas: Útek

Nájsť pokojné miesto pre život nie je vôbec jednoduché. Dobrodružný príbeh malého chlapca a jeho otca nás prevedie hádam cez polku zemegule, cez ďaleké, exotické krajiny a ich ľudí, ktorí sú k nám v skutočnosti omnoho bližšie, ako sme si mysleli. R: barbora.tribulova@sng.sk

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 3 € / rodina

Nedeľa 12. 2. | 15.00

Siesta v galérii: Sen × skutočnosť | Umenie a propaganda 1939-1945

Výklad lektora Petra Pivodu bude tentokrát zameraný na témy holokaust, umenie a vojna a dobová propaganda.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Utorok 14. 2. | 17.00
Tvár knihy: Láska knihy prináša

Kde inde ako v galerijnom prostredí možno upriamiť fokus na vizuálnu časť knižného titulu? Prezentácie vydaných i pripravovaných publikácií a tvorby v diskusii s ich ilustrátormi, ale aj rozhovory o tom, čo ich, nás aj vás poslednú dobu zaujalo na poli ilustrácie. Tiež prezentácie vydavateľstiev, prednášky lokálnych a zahraničných tvorcov či prizvaných odborníkov na súvisiace témy. Formát nielen pre ilustrátorov, výtvarníkov a fanúšikov vizuálnej kultúry. Dozviete sa viac napríklad o ilustrovaných školských učebniciach či ilustráciách, ktoré neplánovane skončili v šuplíku, ale tiež si vlastnoručne zviažete knihu.

Ako už napovedá dátum, pilotný diel bude valentínsky. Predstavíme vám páry, ktoré sa venujú písaniu aj ilustrácii kníh.

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Štvrtok 16. 2. | 17.00

Literatúra vo výklade s Konváliou

Konvália – Zakázaná láska Rudolfa Dilonga – nová kniha Denisy Fulmekovej prináša osobný rodinný príbeh židovského dievčaťa Vale Reiszovej, ktorá sa počas holokaustu stala matkou dieťaťa františkánskeho mnícha a slovenského básnika Rudolfa Dilonga. Toto obdobie bolo plné rôznych komplikovaných ľudských príbehov. Tento je tiež silný, skutočný a také v nás rezonujú niekedy viac ako fakty z učebníc. Debatou s autorkou nás bude sprevádzať Daniela Kapitáňová.

Esterházyho palác – kníhkupectvo Ex Libris v SNG, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Štvrtok 16. 2. | 18.00 – 20.00

Workshop pre dospelých: Skreslená pamäť

Hoci sa obdobie existencie slovenského štátu prekrýva s trvaním druhej svetovej vojny, stavebný ruch pokračoval ďalej. Predovšetkým v oblasti tzv. memoriálnej architektúry – išlo o budovanie pomníkov a pamätníkov. Jej špecifikom je popieranie funkčnosti stavby. Nakoľko architektonický môže byť návrh, ktorého hlavným poslaním je symbolizovať? R: barbora.tribulova@sng.sk

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 3 €

Nedeľa 19. 2. | 15.00

Siesta v galérii: nestex

Nestálu expozíciu gotiky a baroka počas nedeľného pohodového výkladu prierezovo predstaví asistentka zbierok starého umenia Barbora Mistríková.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Streda 22. 2. | 17.00

Open Studio: Paul O’Neill

Dr. Paul O’Neill je umelec, kurátor a pedagóg, pracuje v Bristole a New Yorku. Je riaditeľom diplomového programu Centre for Curatorial Studies v meste Bard, štát New York (USA). Ako kurátor sa podieľal na viac ako päťdesiatich výstavách v rámci celého sveta, ako prednášajúci pôsobil v programe MFA Curating na Goldsmiths College v Londýne a Visual Culture na Middlesex University a na mnohých ďalších. V súčasnosti spolupracuje na medzinárodnom výskume na Graduate School of Creative Arts and Media v Dubline a ako medzinárodný tútor v de Appel Curatorial Programme.

Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku.

Open Studio je vzdelávací program ateliéru IN na Katedre intermédií na VŠVU v Bratislave. Cieľom projektu je priniesť inovatívny a dynamický prístup k vzdelávaniu, a to formou pozývania rôznych významných osobností z umeleckého sveta.

Esterházyho palác, Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Štvrtok 23. 2. | 18.00 

Kurátorské sondy

Výklad: Katarína Bajcurová (SNG), Petra Hanáková (SNG), Bohunka Koklesová (VŠVU)

Posledný sprievod kurátoriek výstavy sa tentokrát sústredí len na pár čiastkových sond; nebude prehľadným sprievodom pre nové publikum, skôr informáciou navyše pre tých, ktorí už výstavu poznajú a chceli by sa dozvedieť viac.

Esterházyho palác, 3. a 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Nedeľa 26. 2. | 15.00, 17.00

Finisáž výstavy Sen × skutočnosť ǀ Umenie & propaganda 1939 1945

15.00 | Siesta v galérii: Sen × skutočnosť

Lektorský výklad formou rozhovoru lektorov Barbory Tribulovej a Petra Pivodu sa zameria na vytipované momenty výstavy.

Esterházyho palác, 3. a 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

holokaust-1000x667

17.00 | Kurátorské záverečné slovo k výstave

Katarína Bajcurová (SNG), Petra Hanáková (SNG), Bohunka Koklesová (VŠVU)

Koncert z diel skladateľov obdobia 30. 40. rokov na Slovensku spojený s prednáškou Miroslava Tótha

Na koncerte odznejú skladby z tvorby Karola Elberta a jeho súčasníkov a taktiež skladby, ktoré boli skomponované ako pocta zabitým a perzekvovaným skladateľom.

Prednáška sa bude venovať stavu výskumného bádania v oblasti hudobnej tvorby na Slovensku v období medzi rokmi 1938 – 1945.

Esterházyho palác, átrium, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Utorok 28. 2. | 17.00

Čaj o piatej v SNG | Literárny večer

Čaj o piatej v SNG pre aktívnych seniorov, tentoraz ako literárny večer. Prvá z literárnych besied  otvára sériu debát o starej Bratislave, jej histórii, obyvateľoch, jazykovej kultúre či architektúre. Hosťami besied budú spisovatelia, vydavatelia a iní odborníci z literárneho sveta.

Pravidelné multižánrové podujatie organizuje STÁLE DOBRÍ, n.o. v spolupráci so SNG.

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

každá streda 18. 1. – 15. 2. | 18.00

Film × História: Projekcie s komentárom historika k obdobiu rokov 1939 – 1945 v dokumentárnych filmoch

Filmy uvedie a diskusiu s prizvaným historikom moderuje Petra Hanáková (SNG), kurátorka filmového výberu a spolukurátorka výstavy Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945.

Bohaté historické dedičstvo slovenskej kinematografie obsahuje aj pomerne veľké množstvo filmov, venovaných obdobiu rokov 1939 – 1945. Zatiaľ čo v zime sme sa v pásme Evy Vžentekovej v Kine Lumière venovali výberu z hraného fondu Slovenského filmového ústavu, aktuálny výber, pripravený Petrou Hanákovou pre Berlinku, sa sústredí na dokumenty. Aj v nich vidíme silný historický perspektivizmus či prézentizmus: všetky filmy, aj tie najobjektívnejšie, sa pozerajú na sledované obdobie zo svojho (dobového) pohľadu a niekedy dosť účelovo. Aj preto si ku každému filmu pozývame historika. Ten by nám mal pomôcť spoznať obdobie, tému, problematiku, historický segment, o ktorých sa vo filme hovorí, ale i odlúpiť vrstvu dobovej interpretácie (či dezinterpretácie), vďaka ktorej film možno zastaral, alebo je naopak o to viac zaujímavý.

Filmy sú vybrané príznakovo, z veľmi širokého diapazónu piatich desaťročí. Sú odlišné témou, žánrom (strihový film, film-anketa, sebareflexívne home movie a pod.), ale i intenzitou, ktorou sa v nich zrkadlí politikum. K filmom sme si vybrali historika – špecialistu a dúfame, že pôjde o stretnutie užitočné pre obe strany.

V stredu 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2. a 15. 2. 2017 vždy o 18.00. Projekcie sa uskutočnia v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Streda 8. 2. | 18.00

Film × História

Úvod a komentár k filmu, diskusia: Petra Hanáková (SNG), Ivan Kamenec (Historický ústav SAV)

Tisove tiene

Réžia: Dušan Trančík, 1998, 52´, kamera: Jiří Fojtík, Alojz Hanúsek, (ČT)

Snímka Tisove tiene vznikla v 90. rokoch 20. storočia v produkcii Českej televízie (slovenská bola v tom čase voči kriticizmu príliš „zabetónovaná“). Okrem zrejme prvého návratu k obdobiu slovenského štátu v demokratických podmienkach, najmä prostredníctvom výpovedí pamätníkov (Rašla, Žabkay), ukazuje film aj jeho súčasné tiene. Je teda zároveň obrazom dobovej neoľudáckej vlny, ktorá sa na Slovensku zdvihla krátko po roku 1989. Hoci film skôr ukazuje, ako hľadá dôvody chronického nacionalizmu Slovákov, je to pozoruhodná snímka, ktorej téma – zdá sa – dodnes nevychladla.

Streda 15. 2. | 18.00

Film × História

Úvod a komentár k filmu, diskusia: Petra Hanáková (SNG), Michal Schvarc (Historický ústav SAV)

Film v nemeckom jazyku s tlmočením do slovenčiny.

2 alebo 3 veci, ktoré o ňom viem (2 oder 3 Dinge, die ich von ihm weiß)

Réžia: Malte Ludin, 2004, 85´, kamera Franz Lustig (Svarc Film GbR)

Film 2 alebo 3 veci, ktoré o ňom viem nakrútil Malte Ludin, syn Hannsa Elarda Ludina, ktorý bol v rokoch 1941 – 1945 nemeckým vyslancom v Bratislave, t. j. prevodovou pákou nacistickej politiky na Slovensku a po vojne bol ako vojnový zločinec popravený. Ludin junior, aj napriek nevôli časti svojej rodiny, nakrútil (psychoanalytický?) dokument o tom, čo to znamená mať otca presvedčeného nacistu. Môže byť dokument rodinnou terapiou? A rodinný film spoločenskou terapiou?

Zdroj: TS SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *