Slovenská Národná Galéria si na konci roka pre svojich návštevníkov pripravila koncerty, prednášky a sprievodné podujatia ku stále prebiehajúcej výstave Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945, ale aj premietania filmov. Prečítajte si tipy redakcie Swine Daily, ktoré by sme si určite nenechali ujsť!

Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945

20. 10. 2016 – 26. 2. 2017, Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie

Kurátorky: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová

Obdobie existencie slovenského štátu (1939 – 1945) patrí k najkontroverznejším obdobiam našich novodobých dejín. V poslednom čase vyšiel celý rad publikácií, ktorý sa venuje vývoju slovenskej spoločnosti v tomto období z rôznych aspektov; dodnes však nevznikla publikácia, resp. iné odborné výstupy, ktoré by komplexnejšie interpretovali dejiny výtvarnej kultúry tohto obdobia.

Peter Gall

Iba vôl a hlúpe teľa verí zprávam nepriateľa (autor neznámy). 1944. Plagát. Slovenský národný archív, Bratislava

 

Výstava so sprievodným katalógom mapuje postavenie a premeny podôb a funkcií umenia, vizuálnej kultúry a propagandy v týchto rokoch. Cieľom je ukázať paradoxy fungovania vizuálneho umenia v sieti doteraz viac či menej tabuizovaných kontextov, ideologických a sociokultúrnych väzieb v rámci vtedajšieho režimu v celej žánrovej šírke (maliarstvo, sochárstvo, kresba, grafika, fotografia, film, úžitkové umenie a dizajn); reflektovať možnú závislosť – ne-závislosť (autonómnosť) umenia od spoločnosti (štátu, moci), špecifiká výtvarnej prevádzky, problematiku propagandy či vizuálnej kultúry každodenného života. Výstava je súčasťou Mesiaca fotografie 2016.

12_neznamy

Z prehliadky Hlinkovej mládeže v Trenčíne. Jozef Tiso pri prejave (autor neznámy). 1939. Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK

Ponuka sprievodných programov

Príbehy umenia: Baníci

Štvrtok 1. 12. | 19.00, Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Od júna 2015 SNG predstavuje krátke dokumenty zo série Príbehy umenia, ktoré približujú výtvarné diela osobným pohľadom autorov, ich rodín alebo na nich zachytených ľudí.

Finálny, v poradí štvrtý diel prvej série dokumentárneho cyklu vychádza z príbehu o mladom baníkovi z Handlovej, ktorého na fotografii od Karola Kállaya takmer o 60. rokov neskôr objavil jeho syn vďaka Webu umenia. Dokument sa okrem tohto príbehu venuje tvorbe Karola Kállaya a zobrazovaniu robotníckej triedy vo fotografii. Jeho uvedenie bude tematicky spojené s prednáškou o pracovných motívoch vo fotografii 50. rokov.

Brano Hornak

Karol Kállay: Mladí baníci – Handlová. 1958. SNG, Bratislava

Miro Beňák odprezentuje aktivity združenia Čierne diery a „banícky“ večer ukončíme live actom Sky to Speak. Skvelá akcia!

Večer so sochárom

Utorok 6. 12. | 18.00, Esterházyho palác – 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 4 € / 2 €

Intervencia expresívnych sôch Jána Zelinku v nestálej expozícii SNG nastoľuje niekoľko otázok nielen v oblasti prezentácie súčasného umenia. Nevšedný dialóg starého a nového ponúka možnosť debaty o funkciách sochárstva, o jeho tradičných i nekonvenčných obsahoch, ale tiež o realizme, naturalizme a o expresionizme ako kľúčových formálnych kategóriách umenia „naprieč storočiami“.

Diskusiu so sochárom Jánom Zelinkom na výstave povedú kurátori Vladimíra BüngerováDušan Buran.

Workshop pre dospelých: Stratený v dave

Streda 7. 12. | 18.00 – 20.00, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 3 €

Diela v zbierkach starého umenia v mnohých prípadoch nevznikli pre potreby estetického vnímania, ale ako súčasť kultu a jeho rituálov. Týmto spôsobom boli spočiatku posudzované aj účastníkmi rituálu, teda divákmi. Postupne však práve kult objavil silu vizuálnej presvedčivosti.

Výstava Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945 je dôkazom toho, že vizuálna kultúra je ako nástroj na presviedčanie spoločnosti využívaná dodnes. Okrem toho sa podobným spôsobom narába aj so psychológiou davu, ktorej účinky otestujeme formou dramatických cvičení na vlastnej koži.

Pri nahlasovaní sa na workshop kontaktujte: barbora.tribulova@sng.sk

15123093_10154779602889345_3493548867223295345_o (1)

Nástup… a čo bolo ďalej

Streda 7. 12. – 14. 12. | 18.15, Premietania sa konajú v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom – každú stredu od 9. novembra do 14. decembra 2016 vždy o 18.15 v Kine Lumière SFÚ

Filmová prehliadka k výstave Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945 v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom.

Na Slovensku doteraz vzniklo 45 hraných celovečerných kinofilmov, ktorých dej sa prekrýva s obdobím slovenského štátu. V povedomí im dominuje povstalecká téma a falšované obrazy. Žánrová voľba či poetika, metaforická reč, šermovanie replikami, psychologické rozmery dejinných zlomov ‒ to všetko viedlo k autentickejším obrazom minulosti. Do sprievodnej prehliadky boli vybraté tituly dnes už akoby zabudnuté s úmyslom pridružiť ich ‒ ako viac-menej rovnocenne zaujímavé i podnetné ‒ k filmom známejším a oceňovaným.

Pred hranými filmami bude premietnutý slovenský zvukový týždenník Nástup, vydávaný rovnomennou spoločnosťou v rokoch 1938 – 1945. V celom období jeho existencie (9. 3. 1945 vyšlo posledné 340. číslo) mu výrobu zabezpečovali Ivan Július Kovačevič ako redaktor a režisér a kameraman Bohumil Havránek.

Kurátorky filmovej prehliadky:

Eva Vženteková ‒ výber celovečerných filmov, anotácie, úvody pred projekciami

Petra Hanáková ‒ výber Nástupov

Slovenský zvukový týždenník Nástup č. 247 (r. 1943, 15′)

Choď a nelúč sa (1979, 86´)

Streda 7. 12. | 18.15, Kino Lumière (Kinosála K3), Špitálska 4, Bratislava, Vstupné: 3 € / 2 € – držitelia preukazu FK 2016, ZŤP, seniori

Réžia: Jozef Režucha, kamera: Benedikt Krivošík, hudba: Karel Svoboda, hrajú: Milan Kňažko, Bronislav Križan, Eva Jakoubková, Petr Svojtka

Úvod: Eva Vženteková

Režimom utajovaný pôvod Kukorelliho smrti je tu ľahko šifrovaný. Rozpätie aktivít partizánskeho oddielu Čapajev od leta do zimy 1944, spolupráca s odbojovou časťou armády a ľúbostný vzťah Slovenky a Nemca vytvorili v snímke obraz nezdaru a prehier, ktorým hrdinovia statočne čelia.

18_odznak

Dunajský veľtrh (Bratislava) 1941. Odznak. Káblová továreň, závod Gummon, Bratislava. 40. roky 20. storočia. Slovenské múzeum dizajnu, Bratislava

Prenasledované a režimu nepohodlné skupiny obyvateľov v období slovenského štátu

Okrúhly stôl o vzťahu ľudáckeho režimu 1939 – 1945 k obyvateľom vtedajšieho Slovenska

Štvrtok 8. 12. | 18.00, Esterházyho palác – 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Účastníci diskusie: Historička práva Katarína Zavacká (Ústav štátu a práva SAV), etnológovia Daniel Luther (Ústav etnológie SAV), Arne Mann (Ústav etnológie SAV), Peter Salner (Ústav etnológie SAV).

Moderuje Monika Vrzgulová (Dokumentačné stredisko holokaustu / Ústav etnológie SAV)

Sprievodný program výstavy Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 ‒ 1945.

Vianočný koncert Solamente naturali v SNG | Vianoce v hudbe barokovej Moravy alebo Kantorské skladby o Narodení Pána

Nedeľa 11. 12. | 18.15, Vstupné: 4 € / 2 €, Esterházyho palác, átrium, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Účinkujú: Solamente Naturali & Marek Čermák ‒ organ, dirigent

Špecifickosť súboru pre starú hudbu Solamente naturali vyplýva z ojedinelého prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. storočia. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch. Koncert z cyklu Musica poetica da camera v dramaturgii Miloša Valenta sa uskutoční vďaka Fondu na podporu umenia pre Solamente naturali.

www.sng.sk, www.solamentenaturali.sk

Program:

Joseph Schreyer: Missa Pastoralis Boemica in C, Kyrie, Gloria

Anton Neumann: Pastorella in G

Joseph Schreyer: Missa Pastoralis Boemica in C, Credo

Joseph Schreyer: Pastorella in D

Joseph Schreyer: Missa Pastoralis Boemica in C, Sanctus, Benedictus

Franz Christoph Neubauer: Pastorella in D

Joseph Schreyer: Missa Pastoralis Boemica in C, Agnus Dei

NVeG.1035

Gabriel Kuchta, SNG

Krst knihy: Svet podľa Martina Filka

Streda 14. 12. | 18.00, Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Tvrdil, že nie je intelektuál, ale štátny úradník. Kniha Svet podľa Filka, ktorá je výberom toho najlepšieho, čo počas svojho aktívneho života napísal, dokazuje, že okrem štátneho úradníka bol Martin Filko mimoriadne bystrý, vzdelaný, intelektuálne založený človek s citom pre spravodlivosť.

Kniha sa venujem štyrom témam – ekonomike, hospodárskej politike, spoločnosti a zdravotníctvu. Oblastiam, o ktorých vedel najviac a kde zanechal po sebe najvýznamnejšiu stopu. Aj dnes z nich srší aktuálnosť. Jeho najlepšie texty vychádzajú vo vydavateľstve Slovart.

orfv.1036

Slovenský zvukový týždenník Nástup č. 281 B (r. 1944, 10′)

Sýkorka (1989, 77´)

Streda 14. 12. | 18.15, Kino Lumière (Kinosála K3), Špitálska 4, Bratislava, Vstupné: 3 € / 2 € – držitelia preukazu FK 2016, ZŤP, seniori

Réžia: Pavel Gejdoš, kamera: Peter Beňa, hudba: Víťazoslav Kubička

Hrajú: Anna Arpášová, Martin Kováč, Svatopluk Matyáš, Eva Matejková, Pavel Bartůněk

Úvod: Eva Vženteková

Jediný farebný film prehliadky sa odohráva v období šiestich mesiacov pred vyhlásením autonómie Slovenska v novembri 1938. Napriek tomu témou a výpoveďou do prehliadky patrí. Spomienkový návrat do detstva „zdivenej“ doby predstavuje nežný, citlivý a zároveň prenikavý pohľad dieťaťa na príchod nových časov.

Kolorit viacgeneračného a multietnického súžitia už obchádza nadchádzajúci rozvrat, rozdeľujúci rodiny a vzťahy. V očiach dieťaťa vinník nie je pomenovaný ani obvinený, o to viac je jeho dosah bolestný.

Osudy tých, ktorí prežili holokaust – stretnutie generácií

Štvrtok 15. 12. | 18.00, Sprievodný program výstavy Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 ‒ 1945. Esterházyho palác – 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Moderovaná diskusia za účasti troch pamätníkov ‒ Evy Mosnákovej, Lýdie Piovarcsyovej, Otta Šimka a študentov z Gymnázia Juraja Hronca v Bratislave pod vedením ich učiteľky Hany Mlynarčíkovej.

Moderuje Monika Vrzgulová (Dokumentačné stredisko holokaustu / Ústav etnológie SAV).

Never-Sol

Never Sol je pseudonym talentovanej speváčky a hudobníčky Sáry Vondráškovej

Koncert: Never Sol akusticky

Nedeľa 18. 12. | 20.00, Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 4 €

Mladú českú umelkyňu Sáru Vondráškovú ste už mohli spoznať aj z článkov na Swine Daily. Predstaví sa so svojím akustickým sólo programom ako Never Sol. Príjemný večer v kaviarni Berlinka môžete zažiť v nedeľu 18.12. 2016.

Viac info a kompletný program SNG nájdete na stránkach galérie alebo na Facebooku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *