Čo sa oplatí vidieť v SNG v máji?

V Bratislavskej SNG stále prebieha nestex alebo nestála expozícia a Intervencia Jána Zelinku. Taktiež bude verejnosti prístupná výstava Adamčiak začni!, na ktorej sme sa boli pozrieť aj my. Fotky nájdete na našom Instagrame. Okrem toho sme pre vás vybrali zaujímavý sprievodný program k novo otvorenej výstave Nech šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989.

Nech šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989

7. 4. — 20. 8. 2017

Výstava Nech šije! mapuje slovenskú módu v období rokov 1945 – 1989. Výstavu dopĺňa publikácia Zuzany Šidlíkovej Stratená móda: Odevná kultúra na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 a sprievodca výstavou vydaný SNG.

Fungovanie módneho „stroja“ v podmienkach reálneho socializmu prebiehalo pod nástojčivým diktátom totalitnej ideológie – výstava tak sleduje prísne strážené cesty a zákruty, ktorými sa tichý diktát módy napĺňal v odevnej tvorbe a aj v jej propagácii, prezentácii a konzumácii. Má ambíciu prekračovať plytké brehy spomienkového optimizmu a zároveň búrať isté stereotypy. Predstavuje domácu odevnú produkciu – od družstevne organizovaných podnikov zameraných na individualizovanú, zákazkovú módu, cez masívny segment konfekčnej výroby až po ateliérovú tvorbu odevných dizajnérov hlásiacich sa o slovo od začiatku 80. rokov 20. storočia.

Vyhľadáva návrhárov a tvorcov, doposiaľ ukrytých v anonymite, objavuje invenčné domáce módne médiá, ale aj módnu fotografiu známych i menej známych slovenských autorov.

Ponuka sprievodných programov

Utorok 2. 5. | 17.00

Prezentácia knihy | Katarína Bajcurová: Slovenské sochárstvo 1945 – 2015
Roman Fecik Gallery, SNG & vydavateľstvo Slovart pozývajú na prezentáciu publikácie Slovenské sochárstvo 1945 – 2015 (Socha a objekt), ktorá je venovaná historickej panoráme vývoja 70 rokov slovenského sochárstva. Uvedenie knihy bude za osobnej účasti prezentovaných autorov.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 3. 5. | 18.00

Prednáška Milana Knížáka: Predmet ako partner
„Predmety nie sú len trpiaci sluhovia človeka, mali by sa stať partnermi. To znamená, že nám môžu niekedy aj oponovať.“ Milan Knížák
Prednáška jednej z najvýraznejších osobností českej umeleckej scény od začiatku 60. rokov.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Štvrtok 4. 5. | 18.00

Koncert:  Hudba dneška v SNG 22 – Adamčiak, do školy! (FluxUs 2)

Program: Milan Adamčiak, Dick Higgins, Yoko Ono

Účinkujú: CZŠ Narnia (žiacky ansámbel), EIAPUF (experimentálny ansámbel ZUŠ Exnárova), studEND.doc (študentský ansámbel katedry hudobnej výchovy PdF UK), Superar Slovakia (detský spevácky zbor)

Adamčiakova tvorba v oblasti nekonvenčných partitúr ostávala na Slovensku dlhé roky mimo oficiálneho hudobného života. Počnúc rokom 2011 – keď rozsiahlejší súbor jeho grafických partitúr pod názvom TRANSMUSIC (VARIATIONS) naštudovalo pri príležitosti európskeho projektu SoundExchange medzinárodné zoskupenie Mi-65 sa začala z iniciatívy Daniela Mateja, Ivana Šillera, Mariana Lejavu a v rámci umelecko-edukačného projektu VENI ACADEMY dostávať nielen na pódiá, ale aj „do školy“. Adamčiak sa ocitol v programe predmetu „Hra v ansámbli“ na katedre hudobnej výchovy PdF UK a prostredníctvom absolventov tejto katedry aj na ZŠ a ZUŠ.

Cyklus Hudba dneška v SNG organizujú SNG a InMusic v dramaturgii Daniela Mateja. InMusic v projekte HD v SNG 2017 podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, SOZA, Hudobný fond, Bratislavský samosprávny kraj.

Esterházyho palác, 3. poschodie a átrium, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné dobrovoľné

SNG 2

Štvrtok 4. 5. | 18.00

Kurz pre rodičov | Stavebnica: Priestor

Byt, dom, škola, pošta – budovy nás obklopujú všade a vymedzujú náš životný priestor. Ale ako sa o nich rozprávať s deťmi? Naučme sa spoločne vnímať svoje okolie! Hravou formou odhalíme základné zákonitosti architektúry tak, aby ste ich mohli sprostredkovať svojim deťom. Zahrajte sa s deťmi napríklad aj cestou do školy, počas výletu na zrúcaninu hradu alebo len tak u vás doma. Tento raz sa zameriame na to, ako a podľa čoho si zvykneme utvárať obraz o architektúre, ale aj na to, ako dôležitý je jej priestor.

R: barbora.tribulova@sng.sk, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 10 € / stretnutie

Nedeľa 7. 5. | 16.00

Sunday Rest: Nech šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989

V odevnej kultúre socialistickej éry diktovala hlavne totalitná moc. Móda si v tomto uzavretom a prísne stráženom priestore musela hľadať špecifické stratégie prežitia. Lektorský výklad sa zameria na rôzne aspekty vtedajšieho fungovania módy a načrtne aj zdroje nostalgických retro vĺn za týmto obdobím.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Sunday, May 7 | 4 pm

Sunday Rest: Sew Long! Fashion in Slovakia 1945 – 1989

The clothing culture of the socialist era was under the dictates of the totalitarian power. Fashion, in this enclosed and strictly regulated space, had to find specific strategies for survival. The lecture will focus on various aspects of contemporary fashion and also sketch out the sources of nostalgic retro waves for this era.

Esterházy Palace, 2nd floor, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Free admission

Streda 10. 5. | 18.00

Okrúhly stôl: Nech šije! & dejiny módy
Diskusiu s historičkami módy moderujú Zora Husarčíková & Olo Křížová (Fashion LIVE!).

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 €

Štvrtok 11. 5. | 18.00

Okrúhly stôl: Milan Adamčiak & intermédiá a koncept

Diskutujú výtvarný umelec Rudolf Sikora; teoretik umenia a kurátor Daniel Grúň (VŠVU v Bratislave); multimediálny autor, estetik a muzikológ Jozef Cseres (FF UK v Bratislave; AU v Banskej Bystrici; Masarykova univerzita v Brne) a spolukurátor výstavy Michal Murin.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 €

Nedeľa 14. 5. | 15.00

Siesta v galérii: Adamčiak, začni!

Nedeľný výklad objasní prieniky hudby, výtvarného umenia a poézie v diele Milana Adamčiaka.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 17. 5. | 18.00

Prednáška: les gens d’Uterpan

Špeciálny hosť SNG Franck Apertet predstaví francúzsku experimentálnu skupinu Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan), ktorej performancia X-Event 2.6 (podľa protokolov Le goût) bude prebiehať v rámci Noci múzeí a galérií.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Štvrtok 18. 5. | 16:00 – 20.00

Piatok 19. 5. | 15:00 – 18.00

Workshop: X-Event 2.6 (podľa protokolov Le goût)

Dva voľné workshopy otvorené pre všetkých záujemcov o účasť na performancii počas Noci múzeí a galérií 2017 budú zamerané na prenášanie a výmenu poznatkov pod vedením francúzskej experimentálnej skupiny Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan). Workshop je prípravou na verejnú performanciu počas Noci múzeí a galérií, ktorá bude prebiehať v sobotu 20. 5. v rôznych časoch medzi 17.00 – 00.00.

Info a registrácia: barbora.tribulova@sng.sk, Esterházyho palác – všetky poschodia, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

 

Sobota 20. 5. | Noc múzeí a galérií v SNG

Otvorené: 10.00 – posledný vstup o 23.00

SNG ‒ Esterházyho palác, kaviareň Berlinka, kníhkupectvo Ex Libris v SNG

Vstupné: 2 € / deti do 6 rokov bezplatne (vstupenku si stačí zakúpiť v prvej inštitúcii navštívenej v rámci Noci múzeí a galérií 2017 a s ňou máte vstup zdarma do ďalších inštitúcií)

15.00 – 16.30 |  Berlinka

Detská aukcia umenia

V žiadnej detskej izbe by nemal chýbať dobrý obraz. Nechajte výber na deti! Kvalitné umelecké diela v detskej izbe môžu nielen ovplyvňovať ich vkus, ale formovať aj ich pohľad na svet. Možnosťou vlastného výberu deti vyjadria svoj názor, stanú sa partnerom v dialógu s umením a uvedomia si jeho hodnotu.

Vysoko kvalitné reprodukcie zo zbierok SNG si môžete spoločne vydražiť priamo v kaviarni Berlinka SNG za symbolické ceny od 5 €. V kolekcii nájdete diela od významných slovenských výtvarníkov a ilustrátorov.

Kompletný katalóg detskej aukcie nájdete v kolekcii na http://www.webumenia.sk/, Info a registrácia: barbora.tribulova@sng.sk

sng5

16.00 – 22.00 | átrium

Zvuková performance Grafofón: Pocta Milanovi Adamčiakovi
Autorský projekt umeleckej dvojice Zuzana Sabová (4D Gallery)Boris Vitázek, realizovaný v interakcii s návštevníkmi galérie a v súvislosti s výstavou Adamčiak, začni!

Grafofón, vzhľadom a dĺžkou pripomínajúci dopravníkový pás, je nástroj koncipovaný ako „cesta na zhudobnenie kresby, či grafickej partitúry“. Zuzana Sabová a Boris Vitázek odohrali v projekte Grafofón prvú skladbu spolu s Milanom Adamčiakom na otvorení výstavy Galantské piesne (2012), neskôr s performance Grafofón vystúpili na festivale Multiplace v Bratislave (2013) a na Bielej noci v Košiciach (2014). Počas Noci múzeí v SNG predstavia finálnu podobu nástroja, ktorý bude po odohraní otváracej skladby prenechaný na performance pre divákov.

17.00 – 00.00 Všetky poschodia Esterházyho paláca, otvorenie na 1. posch.

Performancia X-Event 2.6 (podľa protokolov Le goût)

Špeciálna aktivácia slávneho X-Event 2.6 (podľa protokolov Le goût) francúzskej experimentálnej skupiny Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan). Účinkujúci sa v réžii Francka Aperteta voľne prechádzajú v rámci vopred definovaného priestoru. Neutrálne hľadia jeden na druhého, bez akéhokoľvek zámeru. Nehovoria, nesedia, ani neležia na zemi bez toho, aby naďalej udržiavali očný kontakt. Takto s prestávkami pokračujú niekoľko hodín. S cieľom prenášať a vymieňať si poznatky budú viesť dva voľné workshopy (štvrtok 18. máj 16.00 – 20.00 a piatok 19. máj 15.00 – 18.00), otvorené pre všetkých záujemcov.
Info a registrácia: barbora.tribulova@sng.sk

18.00 – 19.00 | 3. poschodie

Kurátorské fokusy: Adamčiak, začni!

Lucia Gregorová Stach a Michal Murin sa v komentároch k výstave Adamčiak, začni! zamerajú na vybrané aspekty autorovej tvorby.

LGS: Účinkovanie Milana Adamčiaka v akčnom umení.

MM: Grafické partitúry a zvukové objekty.

18.00 – 20.00 | 2. poschodie

Workshop pre dospelých: Módna aplikácia

Výstava Nech šije! predstaví domáci svet módy v širokom období rokov 1945 – 1989. V tak dlhom časovom rozpätí sa vystriedalo hneď niekoľko štýlov a trendov, no predsa možno badať aj isté spoločné črty. Veľmi dôležitú úlohu zohráva aplikácia. Na workshope sa zameriame na viaceré jej podoby a to, čo zistíme, aj prakticky aplikujeme.
Info a registrácia: barbora.tribulova@sng.sk

19.00 – 20.00 | Berlinka

Vieš?

Kvíz s 365° – magazínom o umení # 3 s Luciou Gavulovou a Braňom Matisom.

20.00 – 21.00 | 1. poschodie

Mŕtve zvery, živý rozhovor

Diskusia kurátora Dušana Burana so sochárom Jánom Zelinkom v nestálej expozícii SNG.

21.00 – 22.00 | 2. poschodie

Jednohubky na výstave Nech šije!

Princíp jeden lektor, jedno dielo, jeden príbeh pri vybraných dielach na výstave Nech šije!

22.00 – 23.00 | 3. poschodie

Jednohubky na výstave Adamčiak začni!

Princíp jeden lektor, jedno dielo, jeden príbeh pri vybraných dielach na výstave Adamčiak začni!

22.00 – 23.00 | Berlinka

Nočné kino: Muž, ktorý zachránil Louvre

Muž, ktorý zachránil Louvre, je portrétom riaditeľa Musées Nationaux Jacquesa Jaujarda v období 2. svetovej vojny. Dokumentuje príbeh muža, ktorý zachránil majstrovské diela Louvru pred nacistickým rabovaním. Tento veľký odbojár a vysoký štátny funkcionár zorganizoval evakuáciu viac ako štyroch tisícov umeleckých skvostov, čím zmaril plány vlády vichistického Francúzska.

Rozprávanie v podaní Mathieua Amalrica je plné jedinečných svedectiev a archívnych originálov. Film využívajúci animované sekvencie získal International Emmy Awards 2015 v kategórii dokumentárnych filmov.

SNG3

23.00 – 00.00| Berlinka

Bodka Hudobné finále – DJ set MtotheG (ajlávmjuzik).

Nedeľa 21. 5. | 15.00

Siesta v galérii: Nech šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989

Nedeľný výklad oboznámi s vybranými okolnosťami vzniku, tvorby a prezentácie módy v období socializmu.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Pondelok 22. 5. | 19.00

LQ literárny kvocient #11_ / Pogodowitz / Novoročný výstup na Jaseninu

Séria debát o súčasnej slovenskej literatúre s najpovolanejšími v tejto oblasti. Nezaoberá sa propagáciou ani PR – jediným kritériom je kvalita. Tentokrát bude reč o knihách spisovateľov Maroša Krajniaka Pogodowitz a Jakuba Juhása Novoročný výstup na Jaseninu. Diskutujú Vladimír Barborík, Zora Prušková a Radoslav Passia, diskusiu moderuje Marta Součková.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava,Vstup voľný

Streda 24. 5. | 18.00

Okrúhly stôl: Nech šije! & módne časopisy

Časopis Móda a neskôr i Dievča boli výnimočnou platformou na rozvoj módnej fotografie na Slovensku, umožnili vytvoriť priestor na úzku spoluprácu odborníkov – redaktorov, fotografov, grafikov, neskôr i návrhárok, strihových modelárok, krajčírok vo vlastnej vývojovej dielni i predvádzajúcich manekýnok a modeliek.
Diskusiu s vtedajšími fotografmi, grafikmi, redaktorkami a manekýnkami moderuje Dušan Buran (SNG).

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 €

Štvrtok 25. 5. | 18.00

Okrúhly stôl: Milan Adamčiak & nová, súčasná, experimentálna hudba

Diskutujú hudobný skladateľ a hudobník Jaroslav Šťastný (JAMU v Brne); hudobný skladateľ Vladimír Bokes; hudobný skladateľ, špecialista v oblasti elektroakustickej a počítačovej hudby Juraj Ďuriš (Experimentálne štúdio SRO); estetik, semiotik, hudobník a skladateľ nekonvenčnej hudby Július Fujak (FF UKF v Nitre) a kurátori výstavy Lucia Gregorová Stach & Michal Murin.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 €

Sobota 27. 5. | 16.00

IOKO meets MONOQOOL

Spoločnosť IOKO opäť pozvala na Slovensko okuliarových dizajnérov, ktorí vás osobne prevedú nielen svojou zaujímavou produkciou okuliarov, ale aj svojim životným príbehom. Did anyone tell you how great look today ako slogan spoločnosti MONOQOOL dokonale vystihuje výsledok ich okuliarovej produkcie. Kto z nás by nechcel každý deň vyzerať vynikajúco. Táto spoločnosť z Dánska je verná všetkému, čo si pod škandinávskym dizajnom predstavíme. Najčastejšie sa s ním stretávame pri nábytku a autách, ale pri okuliaroch – a ešte k tomu zhotovených 3D technológiou, ho nepoznáme.

Registrácia: mailom na info@ioko.sk alebo telefonicky na 02/6531 2163, Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 31. 5. | 18.00

Prednášky k výstave Nech šije!

Prednášky historikov na témy znárodnenia odevných podnikov, hospodárskych dejín ČSSR, každodennosti a životného štýlu.

Esterházyho palác – 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 € / 1 €

V dňoch 1. 5. a 8. 5. 2017 sú expozície SNG zatvorené!

Zdroj: TS SNG viac info na webe SNG

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *