SNG organizuje aj vo februári zaujímavé sprievodné podujatia k prebiehajúcim výstavám. Ešte stále si môžete pozrieť expozíciu Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta, či Fotograf Bazovský. Novinkou je vzniknutá „výstavka“ v átriu Esterházyho paláca Osmičky. Čo si vyberiete vy?

AKTUÁLNE VÝSTAVY

nestex | nestála expozícia SNG

od 17. 1. 2014, Esterházyho palác, 1. poschodie, Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová

Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

4-27c182035f294c9bb4e1e511bdcace43d535b25d

Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

26. 1. — 20. 5. 2018, Otvorenie výstavy: 25. 1. 2018 o 18.00, Esterházyho palác, 2. poschodie, Bratislava, Kurátorka: Henrieta Moravčíková, Odborná spolupráca: Denis Haberland (SNG)

Výstava pripomenie dielo Friedricha Weinwurma (1885 – 1942), najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku.
Prostredníctvom dokumentácie, literatúry, fotografií a modelov architektonických diel priblíži architektovu predstavu o architektúre novej vecnosti ako „dobe primeranom stavebnom umení“. Poukáže na jeho ťažiskovú architektonickú oblasť, kde išlo najmä o formu, prevádzkové a priestorové vzťahy, ale aj o konštrukčnú a technickú stránku architektúry. Sprítomní osobnosť ľavicovo orientovaného intelektuála pri interpretácii spoločenskej úlohy architektúry. Tá spočívala na riešení bytovej otázky a na témach s ňou súvisiacich, ako bolo postavenie jednotlivca a rodiny v modernej spoločnosti, kolektivizmus, plánovanie, industrializácia a štandardizácia. Tieto témy uplatnil najmä pri navrhovaní obytných súborov Unitas a Nová doba. Vo svojom vyhlásení „Kam vedie nová cesta?“ z roku 1931 sa už nevenoval formálnej, konštrukčnej a priestorovej stránke architektúry, ale dotýkal sa takmer výhradne spoločenských súvislostí architektúry.
Výstava tak sprostredkuje divákovi ideové a výrazové koncepty Weinwurmovho diela a nepriamo nastolí otázku, akou cestou, smerovaním a vnímaním prešla po následných tragických historických udalostiach a spoločenských zmenách slovenská povojnová architektúra.

24

Fotograf Bazovský

17. 11. 2017 — 15. 4. 2018, Esterházyho palác, 3. poschodie, Bratislava, Kurátori: Aurel Hrabušický, Alexandra Kusá

Výtvarné dielo Miloša Alexandra Bazovského (1899 – 1968) ako jedného zo zakladateľov modernej slovenskej maľby bolo už mnohokrát predstavené na výstavách a v publikáciách. Ale Bazovský ako fotograf má na pôde SNG prvú samostatnú výstavu. Ako fotografujúci výtvarník mal síce medzi umelcami na Slovensku predchodcov (Ladislav Mednyánszky, Gustáv Mallý), bol však prvým, ktorý dokázal byť moderným výtvarníkom a moderným fotografom súčasne. Fotografický aparát používal (najviac v 30. – 40. rokoch 20. storočia) namiesto skicára, jeho pomocou budoval akúsi vizuálnu databázu motívov, ktoré sa neskôr objavili v jeho výtvarných dielach. Fotoaparát používal jednoducho ako jeden z ďalších výtvarných prostriedkov a komponoval priamo v jeho hľadáčiku. Vďaka tomu existujú viaceré tematické aj kompozičné paralely medzi jeho zábermi a niektorými kresbami a obrazmi.
Bazovského zaujímali nielen tradičné vidiecke témy – v tomto smere bol akýmsi drsnejším a dokumentaristicky viac dôsledným náprotivkom Karla Plicku, ale aj rôzne prejavy moderného životného štýlu: šport, turistika, cestovanie. Často portrétoval aj svojich priateľov, najviac azda umelca s tragickým osudom – Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.
Bazovský svoje snímky nepublikoval, ale v Archíve umenia SNG sa nachádza pomerne rozsiahly súbor negatívov a ten sa stal základom výstavy.

23632262_10156040841744345_2711709510094888024_o

Osmičky

28. 2. – 31. 12. 2018, Átrium Esterházyho paláca, Bratislava, Autorky koncepcie: Katarína Bajcurová & Petra Hanáková, Kurátorky výstav: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Alexandra Kusá

Výstavný projekt je netradične navrhnutý do átria Esterházyho paláca ako séria malých výstav k osmičkovým výročiam: februáru 1948, augustu 1968 a októbru 1918.
Napriek názvu sú nástenky viacvrstvovou výstavou umenia, ktorá sa okrem historických tém zaoberá aj teoretickými otázkami spojenými s kurátorstvom, typológiou výstav, kultúrnou politikou a diváckymi očakávaniami. Základom výstavy bude dlhá, tri metre vysoká „galerijná nástenka“, na ktorej sa budú v časovom slede výročí striedať obrazové koláže zostavené z výtvarného materiálu rôznej povahy primárne zo zbierok SNG. Výsledkom bude akýsi draft či materializovaný Pinterest, pripomienka socialistického „nástenkárstva“, ktorý bude prehovárať o povahe a vnútorných konfliktoch tej-ktorej udalosti. Vo februári nástenku k výročiu 1948 (komunistický obrat) zavesí Alexandra Kusá, v auguste k výročiu 1968 (vstup vojsk VZ) Petra Hanáková a v októbri k výročiu 1918 (vznik ČSR) Katarína Bajcurová.
Súčasťou projektu bude aj nástenka venovaná 70. výročiu vzniku SNG, ktorá bude využívať druhú stranu panelu a bude v átriu „zavesená“ po celý budúci rok.

7cb8a9yeQgiyqLw92kH5ow.1280~Zachytenie-tohto-momentu-je-jednou-z-najpozoruhodnej-ch-fotiek-20-storo-ia

Ponuka sprievodných programov

Nedeľa 4. 2. | 16.00

Sunday Rest: Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

Friedrich Weinwurm(1885 – 1942) bol najvýznamnejší predstaviteľ architektonickej avantgardy na Slovensku. Vo svojich predstavách o architektúre postupne dospel až k dôležitosti jej spoločenskej úlohy. Výklad objasní to, ako do svojej práce zapájal moderné princípy štandardizácie, kolektivizmu a plánovania.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava; Vstup voľný

Sunday, February 4 | 4.00 p.m.

Sunday Rest: Architect Friedrich Weinwurm: The New Path

Friedrich Weinwurm (1885 – 1942) was one of the most significant representatives of the architectural avant-garde in Slovakia. His ideas of architectures gradually developed to encompass its societal importance. The talk will explain how the modern principles of building standardisation, collectivism and construction planning were introduced in his work.

Esterházy Palace, 2nd floor, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Free admission

Streda 7. 2. 2018 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Dom

Domček, domček, kto v tebe býva? Dá sa to zistiť podľa toho, ako dom vyzerá? Pozrieme sa na to, kto kde a ako býva.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 € (rodina), R: barbora.tribulova@sng.sk

Nedeľa 11. 2. | 15.00

Siesta v galérii: Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

Nedeľný výklad prevedie výstavou Friedricha Weinwurma, najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku a priblíži jeho dielo i úvahy o úlohe architektúry.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

sng8

Streda 14. 2./10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Dom

Domček, domček, kto v tebe býva? Dá sa to zistiť podľa toho, ako dom vyzerá? Pozrieme sa na to, kto kde a ako býva.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 € (rodina), R: barbora.tribulova@sng.sk

Streda 14. 2./16.00 – 17.30

Hľadanie strateného času: Rovné steny

Celé stáročia budovy na seba upozorňovali všakovakými modelovanými či sochárskymi ozdobami na svojich fasádach a odrazu sú steny rovné. Zmenilo sa tým vnímanie architektúry. Veď čo už si všímať na budove, keď sú steny rovné? Na prvý pohľad sa stavby zjednodušili, no ani rovná stena nie je hračka. Ak sa nebojíte práce so stavbárskym materiálom, príďte zistiť, či vás osloví!
Program je určený predovšetkým mladým ľuďom vo veku 13 – 17 rokov.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 €, R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 15. 2./18.00

Kurátorský výklad: Architekt Friedrich Weinwurm

Úvodný kurátorský výklad Henriety Moravčíkovej na výstave Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta predstaví dielo najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 4 € / 2 €

Piatok 16. 2. | 16.30 – 18.00 | Rodina

BookObrazy: Elena Ferrante: Pláž v noci

Bábika Celina zostane sama a stratená. Rozpráva príbeh, čoho všetkého sa bála, koho stretla a ako sa cítila v noci na pláži. Trochu strašidelná kniha o tom, ako sa niekedy cítime my všetci…

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 3 € (rodina), R: miroslava.misova@sng.sk

snimka_obrazovky_2017-09-16_o_8.08.17

Nedeľa 18. 2. | 15.00

Siesta v galérii: Fotograf Bazovský

Nedeľný pohodový výklad predstaví doteraz neprezentovanú fotografickú tvorbu maliara Miloša Alexandra Bazovského.
Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Nedeľa 18. 2. | 18.15

Koncert Solamente naturali z cyklu Musica poetica da camera v SNG: ROSSINI

Taliansky skladateľ Gioacchino Rossini (1792 – 1868) napísal veľké množstvo komornej hudby, ktorá zatiaľ nebola predvedená na historických nástrojoch v autentickej interpretácii. Program koncertu pripomenie 150. výročie smrti skladateľa v netradičnom nástrojovom obsadení.
Účinkujú:
Ana Morožkina, Miloš Valent – husle; Kristína Chalmovská – violončelo; Tibor Nagy – kontrabas
Špecifickosť súboru pre starú hudbu Solamente naturali vyplýva z ojedinelého prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. storočia. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch.
Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 4 € / 2 €

Štvrtok 22. 2. | 18.00

Workshop pre dospelých: Skelet, telo, model

Na workshope si priblížime, ako moderná architektúra pracuje nielen s telom stavby, ale aj človeka. Ľudské telo, jeho proporcie, konštrukcia, či pohyb v priestore boli východiskom pre mnohých architektov 20. storočia. A tak spolu preskúmame jeho možnosti a pomocou niekoľkých cvičení vám priblížime aj statické princípy a funkciu architektúry.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 3 €, R: barbora.tribulova@sng.sk

Nedeľa 25. 2. | 15.00

Siesta v galérii: Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

Nedeľný výklad prevedie výstavou Friedricha Weinwurma, najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku a priblíži jeho dielo i úvahy o úlohe architektúry.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Nedeľa 25. 2. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Nedeľa vo výhľade: Cez okno

Cez okno sa môžeme dívať, cez okno si môžeme kývať, cez okno môžeme vnímať prostredie okolo stavby, v ktorej sa nachádzame alebo naopak nazrieť dnu. Okná sú vlastne obrazy druhých svetov. Spravme si tvorivé okienko!

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 4 € (rodina), R: miroslava.misova@sng.sk

sng4

Utorok 27. 2. | 17.00

Čaj o piatej v SNG: komentovaná prehliadka výstavy Fotograf Bazovský

Čaj o piatej v SNG pre aktívnych seniorov, ktoré pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ n. o. v spolupráci so SNG, začne prehliadkou umeleckých diel – doposiaľ nepublikovaných fotografií Miloša Alexandra Bazovského – s výkladom lektora. Stretnutie bude pokračovať v kaviarni Berlinka pri príjemnej hudbe.

Esterházyho palác – 3. poschodie a Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 28. 2./16.00 – 17.30

Hľadanie strateného času: Pridaná hodnota

Diela sa dostávajú do galérie, pretože majú nejakú hodnotu. Alebo ju nadobudnú, až keď sa tam dostanú? Môže sa z bežnej veci stať umelecké dielo? Pohráme sa s významom vecí a tvorbou ready-made. Strávte plnohodnotne voľný čas a príďte k nám zistiť, čím všetkým sa dá hodnota vyjadriť a merať a ako ju pridať tam, kde ju už nik nevidí.
Program je určený predovšetkým pre mladých ľudí vo veku 13 – 17 rokov.

Esterházyho palác, 1. a 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 €, R: barbora.tribulova@sng.sk

Streda 28. 2. | 18.00

Otvorenie výstavy: Osmičky

Výstavný projekt je netradične navrhnutý do átria Esterházyho paláca ako séria malých výstav k osmičkovým výročiam: februáru 1948, augustu 1968 a októbru 1918.
Kurátorky výstav: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Alexandra Kusá

Esterházyho palác – átrium, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Zdroj: TS SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *