Čo tak si schladiť horúci jún v Slovenskej národnej galérii v Bratislave? Galéria ponúka nové výstavy a bohatý sprivodný program. Prečítajte si ho a vyberte si už sami!

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

od 16. 5. 2019, Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava, Kurátorka: Alexandra Kusá

Uchovávať. Vzdelávať. Inšpirovať. Prezentovať návštevníkom popri fondoch aj ďalšie obsahy, uviesť ich do širších kultúrnych kontextov, sprostredkovať poznanie, byť miestom kultúrnych experimentov – práve to je poslaním experimentálnych expozícií pod názvom Krajina za mapou zameraných na nie celkom klasický galerijný obsah.

Za vznikom Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov (koncepcia Peter Krištúfek) stála snaha nájsť spôsob, ako zachovať veľkú zbierku autorových kníh. Išlo pritom skôr o zberateľskú posadnutosť a predovšetkým o zachytenie esencie jeho osobnosti. Práve téma knižnice ako špecifického miesta poznania a téma zberateľstva a uchovávania sú prienikom s tým, čím sa intenzívne zaoberá múzeum umenia dnes.

Interaktívna expozícia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom (koncepcia Ondřej Horák) je prepojená so sériou animovaných filmov o slovenských výtvarníkoch a je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým i poučeným návštevníkom. Projekcia má vyrozprávať príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Z akadémie do prírody. Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860 – 1890

8. 3. – 30. 6. 2019, Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava, Kurátorka: Katarína Beňová

Výstava organizovaná Slovenskou národnou galériou a Západočeskou galériou v Plzni je jedným z prvých pokusov zamerať sa na tvorbu osobností výtvarnej scény, ktoré sa pohybovali medzi dunajskou monarchiou a súdobými centrami výtvarného umenia v druhej polovici 19. storočia.

K hlavným vplyvom, ktorý mali maliari v rámci krajinomaľby možnosť absorbovať, patrila tzv. barbizonská škola. Umelci patriaci do tejto skupiny, ako aj množstvo ich nasledovníkov z celej Európy, sa sústredili na zachytenie prchavých prírodných javov a sprostredkúvali svoj osobný pohľad na krajinu. Predstavitelia prezentovanej generácie krajinomaliarov realisticky stvárňovali prírodný svet a ich práce boli oceňované i pre schopnosť zachytiť zvolený námet či výsek krajiny s jej jedinečnou atmosférou. Reagovali nielen na kompozičné schémy s často využívaným nízkym horizontom, ale aj po stránke maliarskej techniky objavovali pastózny rukopis a uvoľnenejšiu prácu s farbou. „Intímna krajina“ zameraná na živú skutočnosť a na domáce a vidiecke prostredie pomohla k postupnej transformácii krajinomaľby smerom k modernému umeniu.

László (Ladislav) Mednyánszky: Podtatranská krajina po jarnom daždi. 1878 – 1879. Slovenská národná galéria

Umelcova (ťažká) batožina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan 1898 – 1945

21.6. — 10. 11. 2019, Otvorenie výstavy: 20. 6. 2019 o 18.00, Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava, Kurátorky: Lucia G. Stach, Alexandra Homoľová

Výstava sa odvíja na pozadí príbehu jednej neobyčajnej akvizície. Začiatkom roka 2017 Slovenskú národnú galériu kontaktovala rodina Curtisovcov s návrhom daru diel Arnolda Petra Weisza-Kubínčana. O tom, že sa v USA maliarove diela vôbec nachádzajú, nikto na Slovensku desaťročia ani len netušil a hoci sa informácia o výstave v USA objavila už pred troma rokmi, vzrušujúce okolnosti púte diel za oceán a ich následný osud odhalila až príprava našej akvizície. Vďaka veľkorysosti pani Katariny Curtisovej a jej rodiny sa na Slovensko vrátila významná časť umeleckej pozostalosti Weisza-Kubínčana, zachránená matkou pani Katariny Zorkou Kahan-Ringovou, ktorá s Weiszom-Kubínčanom prežila posledné obdobie života na Slovensku pred deportáciou do nacistického koncentračného tábora. Maľby, kresby, skice, skicáre a výstrižky z dobovej tlače, ktoré pani Zorka uchovávala v pôvodnom lepenkovom kufri, nám spolu s fascinujúcim príbehom prinášajú aj nové poznatky o rozsahu, povahe a kontexte tvorby Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.

Samostatná výstava, ktorá vznikla pri príležitosti nového výskumu autorovej tvorby, umožnila kurátorsky uchopiť jej celok „naopak“ – sústrediť sa na jeho jedinečné tvorivé rozmýšľanie a expresívny kresbový rukopis a jeho vývoj. Skice a kresby dopĺňajú vrcholné maliarske diela v niekoľkých tematických líniách, ktoré poskytujú divákovi kľúč na čítanie Weiszovej-Kubínčanovej tvorby a doby, v ktorej vznikala. Od ostatných umelcov pôsobiacich v jeho generácii na Slovensku ho odlišuje predovšetkým napätie medzi významovým zobrazením vlastnej podobizne ako reflexie obrazu sveta a hlbokým ponorom do prírody a jej živlov. Máme pred sebou (veľkosťou často nepatrné) diela medzivojnového expresionistu európskej dôležitosti, ktorý napriek svojmu predčasne ukončenému životu priniesol do slovenského umenia závan medzinárodného otvoreného umeleckého myslenia.

Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Autoportrét. Okolo 1927. Slovenská národná galéria

Sprievodné programy

Sunday, June 2 | 4.00 p.m.

Sunday Rest: From the Academy to Nature. Forms of Landscape Painting in Central Europe 1860 – 1890

The exhibition reflects 19th century artists‘ increasing interest in landscape painting. This was characterised by seeking inspiration in visually attractive places and working in natural environments. The lecture will be focused on the main features of central European ,en plen airʻ painting.

Esterházy Palace, 2nd floor, Free entry

Streda 5. 6. | 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Všetko, čo nám ruky berú

Niečo vytvorila príroda a niečo my. Ako to ale rozoznať? Je v tom vlastne nejaký rozdiel? A máme v galérii vôbec niečo z prírody?

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov. Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstupné: 5 € / rodina, R: barbora.danisova@sng.sk

Štvrtok 6. 6. | 18.00

Prednáška k výstave Z akadémie do prírody: Maďarskí maliari v Barbizone, László Paál a Mihály Munkácsy

Prednáša Orsolya Hessky, Maďarská národná galéria, Budapešť

Prednáška predstaví dve významné maliarske osobnosti uhorskej krajinomaľby 19. storočia. Maliarov Lászlóa Paála a Mihálya Munkácsyho spájalo nielen ich priateľstvo, ale aj priame kontakty na Barbizon a miestnu krajinomaliarsku kolóniu, čo sa prejavilo v ich následnej tvorbe. Prednáška bude tlmočená do slovenského jazyka.

Orsolya Hessky pracuje ako kurátorka v zbierke grafiky Maďarskej národnej galérie v Budapešti. Venuje sa výskumu maďarského a európskeho umenia 19. storočia so zameraním na medzinárodné kontakty medzi nemeckou, talianskou a uhorskou umeleckou scénou. Je autorkou viacerých výstavných projektov MNG, ako napríklad László Mednyánszky, Karol Marko st., Uhorskí umelci v Mníchove v priebehu 19. storočia a ďalších.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstupné: 2 € / 1 €

Nedeľa 9. 6. | 15.00

Siesta v galérii: Z akadémie do prírody

Nedeľný pohodový výklad predstaví škálu inšpirácií a prístupov maliarov pri stvárňovaní prírodných motívov.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstup voľný

Streda 12. 6.½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Všetko, čo nám ruky berú

Niečo vytvorila príroda a niečo my. Ako to ale rozoznať? Je v tom vlastne nejaký rozdiel? A máme v galérii vôbec niečo z prírody?

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov. Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstupné: 5 € / rodina, R: barbora.danisova@sng.sk

Štvrtok 13. 6. | 18.00 – 19.00

Prednáška Alexandry Kusej: Prerušená pieseň

Prednáška venovaná novej vedeckej monografii, ktorú vydala SNG. Kniha Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 – 1956 názvom aj témou nadväzuje na výstavu z roku 2012, ktorá sa venovala kontroverznému obdobiu v dejinách umenia – socialistickému realizmu. Publikácia v mnohom vychádza z výskumu, ktorý príprave výstavy predchádzal, ako i z diskusií, ktoré vzbudila. Autorka Alexandra Kusá predstaví koncept publikácie, úskalia bádania, ktoré sa k tejto téme a obdobiu dejín umenia viažu, ako aj zdroje a metódy, ktoré využila.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Vstup voľný

Piatok 14. 6. | 16.30 – 18.00 | Rodina

BookObrazy: Monika Kompaníková: Kde je Ester N?

Dvanásťročná Ester sa celkom náhodou ocitne večer v galérii so svojím potkanom Ernestom. Ten sa jej však náhle stratí a večerné dobrodružstvo v neznámej tmavej budove sa môže začať! Pri pátraní spolu s Ester objavíme rôzne funkcie i tajomstvá galérie.

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci si knihu môžu zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris so zľavou 10 %.

Esterházyho palác, Berlinka, Vstupné: 3 € / rodina, R: miroslava.misova@sng.sk

Pondelok 17. 6. | 19.00
Fotopondelok

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu.

Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o. z.)

Esterházyho palác – Berlinka, Vstup voľný

Streda 19. 6. | 18.00

Slnovrat na Dunaji v SNG: Architúra brehmi Dunaja

V júnovej Architúre reagujeme aj vzhľadom na horúce dni a vôňu očakávaného leta na Dunaj. Jeho

tok formuje Bratislavu a jej architektúru. Na brehu rieky sa úzko prelína bohatá minulosť s prítomnosťou a víziou budúcnosti. Premostenie SNG, Propeler, Most SNP, veslárske kluby a Sad Janka Kráľa ponúkajú pútavé príbehy a kontexty, ktoré nám priblíži architekt Martin Zaiček.

Miesto stretnutia: Most SNP – park za predajňou MHD, vstupné: 4 € / 2 €, R: kristina.paulenova@sng.sk

Štvrtok 20. 6. | 18.00

Slávnostné otvorenie výstavy: Umelcova (ťažká) batožina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan 1898 – 1945

Samostatná výstava, ktorá vznikla pri príležitosti nového výskumu autorovej tvorby, sa sústreďuje na jeho jedinečné tvorivé rozmýšľanie a expresívny kresbový rukopis a jeho vývoj. Skice a kresby dopĺňajú vrcholné maliarske diela v niekoľkých tematických líniách, ktoré poskytujú divákovi kľúč na čítanie Weiszovej-Kubínčanovej tvorby a doby, v ktorej vznikala.

Kurátorky: Lucia G. Stach, Alexandra Homoľová, Esterházyho palác – Berlinka & 3. poschodie, Vstup voľný

Nedeľa 23. 6. | 15.00

Siesta v galérii: Z akadémie do prírody

Nedeľný pohodový výklad predstaví škálu inšpirácií a prístupov maliarov pri stvárňovaní prírodných motívov.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstup voľný

Nedeľa 23. 6. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Nedeľa v detaile: Z miesta na miesto

Cesta, ktorú musí prejsť nápad umelca, kým sa ocitne v diele, nie je vždy krátka ani jednoduchá. Aj cesta diela k nám divákom môže mať rôzne zastávky a odbočenia, na ktorých získava nové významy. Zastavte sa pred prázdninami u nás a spoločne zistíme, ako a kadiaľ môžu cestovať umelecké diela.

Esterházyho palác, 3. poschodie, ateliér, Vstupné: 5 € / rodina, R: miroslava.misova@sng.sk

Utorok 25. 6. | 17.00

Čaj o piatej v SNG | Komentovaná prehliadka výstavy Z akadémie do prírody

Komentovaná prehliadka výstavy o krajinomaľbe v bývalej rakúsko-uhorskej monarchii je pokračovaním podujatia Čaj o piatej v SNG pre aktívnych seniorov, ktoré pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ, n. o., v spolupráci so SNG. Pozrieme si diela, z ktorých cítiť nostalgiu aj citlivosť tvorcov na výnimočné okamihy ľudského života. Prehliadka umeleckých diel s výkladom lektora bude pokračovať besedou v kaviarni Berlinka.

Esterházyho palác, 2. poschodie & Berlinka, miesto stretnutia: foyer Esterházyho paláca, Vstup voľný

Streda 26. 6. | 18.00

Koncert Hudba dneška v SNG #33 – Cello Soundings

Program: Laurence Crane, Christopher Fox, Alvin Lucier, Daniel Matej, Rytis Mažulis, Linda Catlin Smith a Christian Wolff

Účinkuje: Anton Lukoszevieze (UK) – violončelo

Na druhom koncerte cyklu Hudba dneška v SNG v roku 2019 sa predstaví širokospektrálny anglický violončelista litovského pôvodu Anton Lukoszevieze s programom zostaveným pre sólové violončelo a violončelo s predpripravenou elektronikou so skladbami, z ktorých viaceré boli skomponované priamo preňho. Anton Lukoszevieze je interdisciplinárnym umelcom, ktorý okrem sólovej hry na violončelo účinkuje aj v ansámbloch, akými sú Apartment House, radikálne medzinárodné zoskupenie Zeitkratzer či dnes už legendárny nemecký súbor Musikfabrik. Okrem toho sa aktívne venuje improvizovanej hudbe, tvorí grafické partitúry, spolupracuje na mnohých umeleckých projektoch s tanečníkmi a filmármi a je držiteľom viacerých ocenení.

Koncertný cyklus Hudba dneška v SNG realizuje Slovenská národná galéria v dramaturgii skladateľa, performera a dirigenta Daniela Mateja v spolupráci s In Music, o. z., Slovenskou sekciou ISCM a VENI ensemble. InMusic v projekte Hudba dneška v SNG v roku 2019 podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia, s finančným príspevkom Hudobný fond, SOZA a Bratislavský samosprávny kraj.

Átrium Esterházyho paláca, Vstupné: 4 € / 2 €

Štvrtok 27. 6. | 18.00

Kurátorský výklad: Umelcova (ťažká) batožina

Kurátorky Lucia G. Stach a Alexandra Homoľová predstavia výstavný projekt Umelcova (ťažká) batožina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan 1898  ̶  1945. Priblížia osudy a tvorbu osobitej postavy nášho moderného umenia A. P. Weisza-Kubínčana a predovšetkým významnú akvizíciu SNG – rozsiahly konvolút diel z pozostalosti autora  ̶  veľkorysý dar od rodiny Curtisovej z USA, ktorý obohatil zbierky grafiky a Archívu výtvarného umenia SNG.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstupné: 4 € / 2 €

Zdroj: TS SNG, Foto: SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *