SNG v Bratislave pokračuje so zaujímavými výstavami aj v januári 2018. Koncom mesiaca sa otvorí nová expozícia s názvom Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta. Výstava pripomenie dielo Friedricha Weinwurma (1885 – 1942), najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku. Okrem tohto ešte prebieha vystavovanie nestálej expozície nestex a Fotograf Bazovský. Neodmysliteľnou súčasťou programu SNG zostávajú sprievodné podujatia, z ktorých si môžete niečo vybrať v našej pozvánke do SNG.

Aktuálne výstavy

nestex | nestála expozícia SNG

 od 17. 1. 2014, Esterházyho palác, 1. poschodie, Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová

Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

maxresdefault

Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

 26.1. — 20. 5. 2018, Otvorenie výstavy: 25. 1. 2017 o 18.00, Esterházyho palác, 2. poschodie, Bratislava, Kurátorka: Henrieta Moravčíková, Odborná spolupráca: Denis Haberland (SNG)

Výstava pripomenie dielo Friedricha Weinwurma (1885 – 1942), najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku.

Prostredníctvom dokumentácie, literatúry, fotografií a modelov architektonických diel priblíži architektovu predstavu o architektúre novej vecnosti ako „dobe primeranom stavebnom umení“. Poukáže na jeho ťažiskovú architektonickú oblasť, kde išlo najmä o formu, prevádzkové a priestorové vzťahy, ale aj o konštrukčnú a technickú stránku architektúry. Sprítomní osobnosť ľavicovo orientovaného intelektuála pri interpretácii spoločenskej úlohy architektúry. Tá spočívala na riešení bytovej otázky a na témach s ňou súvisiacich, ako bolo postavenie jednotlivca a rodiny v modernej spoločnosti, kolektivizmus, plánovanie, industrializácia a štandardizácia.

Výstava tak sprostredkuje divákovi ideové a výrazové koncepty Weinwurmovho diela a nepriamo nastolí otázku, akou cestou, smerovaním a vnímaním prešla po následných tragických historických udalostiach a spoločenských zmenách slovenská povojnová architektúra.

Friedrich Wanwurm, Foto: Olja Triaška Stefanovic

Fotograf Bazovský

 17. 11. 2017 — 15. 4. 2018, Esterházyho palác, 3. poschodie, Bratislava, Kurátori: Aurel Hrabušický, Alexandra Kusá

Výtvarné dielo Miloša Alexandra Bazovského (1899 – 1968) ako jedného zo zakladateľov modernej slovenskej maľby bolo už mnohokrát predstavené na výstavách a v publikáciách. Ale Bazovský ako fotograf má na pôde SNG prvú samostatnú výstavu.

Ako fotografujúci výtvarník mal síce medzi umelcami na Slovensku predchodcov (Ladislav Mednyánszky, Gustáv Mallý), bol však prvým, ktorý dokázal byť moderným výtvarníkom a moderným fotografom súčasne. Fotografický aparát používal (najviac v 30. – 40. rokoch 20. storočia) namiesto skicára, jeho pomocou budoval akúsi vizuálnu databázu motívov, ktoré sa neskôr objavili v jeho výtvarných dielach. Fotoaparát používal jednoducho ako jeden z ďalších výtvarných prostriedkov a komponoval priamo v jeho hľadáčiku. Vďaka tomu existujú viaceré tematické aj kompozičné paralely medzi jeho zábermi a niektorými kresbami a obrazmi.

Bazovského zaujímali nielen tradičné vidiecke témy – v tomto smere bol akýmsi drsnejším a dokumentaristicky viac dôsledným náprotivkom Karla Plicku, ale aj rôzne prejavy moderného životného štýlu: šport, turistika, cestovanie. Často portrétoval aj svojich priateľov, najviac azda umelca s tragickým osudom – Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.

Bazovský svoje snímky nepublikoval, ale v Archíve umenia SNG sa nachádza pomerne rozsiahly súbor negatívov a ten sa stal základom výstavy.

KPew.7d_026_001_jpg

Miloš Alexander Bazovský

Ponuka sprievodných programov

Pondelok 15. 1. | 19.00

Fotopondelok

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé, tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu. Fotografom ponúka možnosť získať spätnú väzbu na svoje projekty a fotopubliku zasa dozvedieť sa niečo nové.

Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o. z.), Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 17. 1.½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Zem

Pre veľký záujem o program pre rodiny s deťmi vo veku 1 – 4 rokov v novom roku pridávame ďalší termín. Od januára si tak budete môcť vybrať vždy prvú alebo druhú stredu v mesiaci.

A keďže nový rok prináša aj nové začiatky a nový život, hneď na úvod sa ponoríme do výtvarnej krajiny a zistíme, z čoho všetkého na zemi a v zemi môžu vzniknúť obrazy.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 € / rodina, R: barbora.tribulova@sng.sk

Streda 17. 1.½ 16.00 – 17.30

Hľadanie strateného času: Priestorové premety

Ak fotografia vzniká pôsobením svetla, ktoré odtláča tvar objektov na svetlocitlivý podklad, môže to fungovať aj naopak? Môžu vznikať objekty v priestore pôsobením svetla na fotografiu? Príďte vyskúšať, či projekcia dokáže vyvolať zdanie exteriéru v interiéri galérie!

Program je určený predovšetkým mladým ľuďom vo veku 13 – 17 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 €, R: barbora.tribulova@sng.sk

22256495_10155885734224345_179059984626907794_o

Štvrtok 18. 1. | 18.00

Workshop pre dospelých: Nad rámec

Kompozícia fotografických záberov Miloša Alexandra Bazovského sú rámcovo vtesnané do hľadáčika fotoaparátu. Na výstave v SNG po prvýkrát dostali aj fyzický rám a posúvajú sa za rámec momentky. Na workshope budeme experimentovať s možnosťami obrazového rámu.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 3 €, R: barbora.tribulova@sng.sk

Nedeľa 21. 1. | 15.00

Siesta v galérii: Fotograf Bazovský

Nedeľný pohodový výklad predstaví doteraz neprezentovanú fotografickú tvorbu maliara Miloša Alexandra Bazovského.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Pondelok 22. 1. | 19.00

Päť rokov Kompozičného laboratória

Edukatívno-koncertný projekt Kompozičné laboratórium je od svojho vzniku (2012) zameraný na vytváranie, hľadanie a predstavovanie neznámych, nových alebo zabudnutých diel, dramaturgií alebo kompozičných postupov mimo akademickej pôdy. Jeho cieľom je prostredníctvom prednášok, prezentácií, workshopov obnovovať hudobný dialóg, rozširovať poznatky o hudbe tak pre poučených poslucháčov, ako aj pre širokú verejnosť.

Podujatie v Berlinke oslávi päť rokov trvania Kompozičného laboratória a zároveň bude poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľali na jeho existencii. Súčasťou programu je predstavenie aktuálneho dramaturgického plánu projektu. Organizuje Hurhaj, o. z., v dramaturgii skladateľov Miroslava Tótha, Mariána Zavarského & spol.

Program: Gregoriánsky chorál (Schola Minor), G. Ligeti, Antonio Pinho Vargas, Wiedermann/Zavarský, Bolka, A. Cséfalvay, M. Matejka, Tigris Argentum

Účinkujú: Andrej Gál – violončelo, Mária Páleníková, Hilda Gulyásová, Júlia Urdová, Sylvia Urdová – spev, Matúš Kobolka – zvukový objekt, Matúš Wiedermann a Marián Zavarský – elektronika, Júlia Novosedlíková – klavír, Tigris Argentum – Zvony/autorský DIY nástroj, Michal Matejka – el. gitara, András Cséfalvay – lutna, klavír a spev, Marek Kundlák – moderátor

www.komplab.sk, Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Štvrtok 25. 1. | 18.00

Otvorenie výstavy Architekt Weinwurm: Nová cesta

Výstava pripomenie dielo Friedricha Weinwurma (1885 – 1942), najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku.

Kurátorka: Henrieta Moravčíková

Odborná spolupráca: Denis Haberland (SNG)

Esterházyho palác – Berlinka & 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

23551021_10156041857259345_7012816293908078717_o

Nedeľa 28. 1. | 15.00

Siesta v galérii: Nestex

Nedeľný pohodový výklad prierezovo predstaví nestálu expozíciu gotického a barokového umenia.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Nedeľa 28. 1. | 15.00– 17.00 | Rodina

Nedeľa vo výhľade: Na obzore

Krajina, ktorá nás dennodenne obklopuje, sa zrazu zmení, keď sa na jej zložky dívame cez ohraničený výrez. Ako a kam až môžeme posúvať obraz, ktorý vidíme? Tak ako Milošovi Alexandrovi Bazovskému, aj nám hľadáčik umožní experimentovať s mierkou, kompozíciou a farebnosťou.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 4 € / rodina, R: miroslava.misova@sng.sk

Umenie Audiovízie - DAAVS - ATD 22.11.2017 T.CZ Web-8

Streda 31. 1.½ 16.00 – 17.30

Hľadanie strateného času: Fotokuchyňa

Na ďalšom stretnutí vyskúšame niekoľko receptov na prípravu chutnej fotografie. Čo vznikne, keď fotografický film prisolíme, okoreníme, povaríme či poriadne omastíme a všetko dobre zamiešame? Pozrieme sa na to, ako pretváranie fotografického materiálu zmení videný obraz.

Program je určený predovšetkým mladým ľuďom vo veku 13 – 17 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 €, R: barbora.tribulova@sng.sk

Zdroj: TS SNG, Foto: SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *