Program v SNG v Bratislave sa nesie najmä okolo rokov 1948 (komunistický prevrat), 1968 (vstup vojsk Varšavskej zmluvy) a roku 1918 (vznik ČSR). S tým súvisí výstava Osmičky v átriu Esterházyho paláca a môžete tak vidieť aj dielo od Martina Benku Po búrke/dúha. Do polovice októbra ešte potrvá výstava Filla/Fulla – Osud umělce/Osud umelca. Samozrejmosťou je aj sprievodný program galérie, ktorý dopĺňa výstavy.

Osmičky

28.2. – 31. 12. 2018, Esterházyho palác – átrium, Bratislava

Výstavný projekt je netradične navrhnutý do átria Esterházyho paláca ako séria malých výstav k osmičkovým výročiam: vo februári nástenku k výročiu 1948 (komunistický prevrat) zavesila Alexandra Kusá, v auguste ju k výročiu 1968 (vstup vojsk VZ) obmenila Petra Hanáková a v októbri k výročiu 1918 (vznik ČSR) ju pripraví Katarína Bajcurová.

Napriek názvu sú nástenky viacvrstvovou výstavou umenia, ktorá sa okrem historických tém zaoberá aj teoretickými otázkami spojenými s kurátorstvom, typológiou výstav, kultúrnou politikou a s diváckymi očakávaniami. Základom výstavy je tri metre vysoká a osem metrov dlhá „galerijná nástenka“, na ktorej sa v časovom slede výročí striedajú obrazové koláže zostavené z výtvarného materiálu rôznej povahy primárne zo zbierok SNG. Výsledkom je akýsi draft či materializovaný Pinterest, pripomienka socialistického „nástenkárstva“, ktorý prehovára o povahe a vnútorných konfliktoch tej-ktorej udalosti.

August 1968

21.8. – 10. 10. 2018, Kurátorka: Petra Hanáková

Mikrovýstava predstavuje rok 1968 prostredníctvom hutnej audiovizuálnej koláže – tá má na malej ploche sprostredkovať jedinečný étos občianskeho vzdoru, ktorý v kultúre i vo vizuálnom umení predchádzal 21. augustu 1968, invázii „spojeneckých“ vojsk, a nasledoval aj po ňom. Filmami, fotografiami, plagátmi, karikatúrami, listami rozhnevaných občanov, protest songami či „heslami z múrov“ predstavujeme jedinečný okamih našich dejín; dátum, ktorým sa viera v eventualitu socializmu s ľudskou tvárou prakticky zo dňa na deň rozplynula.

Tamás Szentjóby – Ceskoslovenske radio 1968, Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Nové Zámky

Október 1918

28.10. – 31. 12. 2018, Kurátorka: Katarína Bajcurová, Odborná spolupráca: Alexandra Kusá

V slovenskom výtvarnom umení nemáme takmer žiadne diela aktuálne reflektujúce historické udalosti – vznik prvej Československej republikypodpísanie Martinskej deklarácie v októbri 1918, ktorou sa k novej republike pridali Slováci. Jedným z mála diel je veľkorozmerná maľba zakladateľa a klasika slovenského moderného maliarstva Martina Benku (1888 – 1971) Po búrke/Dúha (okolo 1918 – 1919), historicky prvá akvizícia do zbierok Slovenskej národnej galérie (inv. č. O 1). Benka touto maľbou symbolicky privítal koniec prvej svetovej vojny a vznik novej republiky. Dielo spolu s jeho príbehom bude prezentované netradičným spôsobom.

Martin benka

Martin Benka: Po búrke/Dúha (1918 – 1919). SNG, Bratislava

FILLA – FULLA | Osud umělce – Osud umelca

11. 7. – 21. 10. 2018, Esterházyho palác, 3. poschodie, Kurátorka: Katarína Bajcurová, Odborná spolupráca: Alexandra Kusá

Slovenská národná galéria v rámci projektu Made in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzniku Československej republiky pripravila výstavu o tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia: Emila Fillu (1882 – 1953) a Ľudovíta Fullu (1902 – 1980).

Ludovit Fulla Balony

Aj keď v prípade týchto dvoch umelcov nešlo priamo o rovesníkov, ich zástoj v etablovaní moderného umenia v Česku a na Slovensku považujeme za kľúčový a svojím spôsobom aj porovnateľný. Obaja patria k najvýznamnejším postavám českého a slovenského umenia 20. storočia, každý z nich otváral svojím dielom výtvarnému umeniu nové a radikálne vývojové cesty, uvádzal do nášho umenia avantgardné prúdy a podnety z Európy.

Výstava sa po prvýkrát pokúša o porovnanie a paralely, ale aj o odlišnosti a špecifiká (tiež protiklady) umeleckých i životných osudov dvoch výrazných individualít s dôrazom na ich jedinečné tvorivé typy, vnútorné vlastnosti tvorby, ako aj na vonkajšie socio-kultúrne súvislosti. Vystavené diela sú zo zbierok SNG, českých galérií a zo súkromných majetkov.

Emil Filla Zátiší s mandolinou a lahví

Sprievodné programy

Pondelok 1. 10. | 19.00

Fotopondelok

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu. Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o. z.)

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Utorok 2. 10. | 19.00

Kompozičné laboratórium: Pavol Šimai

Cyklus prednášok spojených s premietaním pokračuje vhľadom do tvorby slovenského hudobného skladateľa Pavla Šimaia (1930). Prednáša a moderuje Miroslav Tóth. Projekcia dokumentárneho filmu Pavol Šimai (réžia Ivan Ostrochovský, 2015, 26 min.). Hudobný hosť Ronald Šebesta.

Edukatívno-koncertný projekt Kompozičné laboratórium je od svojho vzniku (2012) zameraný na vytváranie, hľadanie a predstavovanie neznámych, nových alebo zabudnutých diel, dramaturgií či kompozičných postupov mimo akademickej pôdy.

Organizuje Hurhaj, o. z., s podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 3. 10. ½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Rozprávka

Poputujte s nami do krajiny rozprávok, kde nič nie je nemožné podobne ako vo svete umenia. Aj keď sa nám môže zdať, že v rozprávkach je všetko čierno-biele, na našej výprave nás bude sprevádzať množstvo farieb. Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 5 € / rodina, R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 4. 10. – piatok 6. 10. | FB Zrejmé

Medzigeneračný festival OLD´s COOL Bratislava 2018

2. ročník kultúrneho medzigeneračného festivalu OLD´s COOL 2018

Štvrtok 4. 10. | 17.00 Swingová tančiareň so Stále dobrí a Charlie Dance Studio

18.30 Koncert Geriatrio

Piatok 5. 10. | 18.00 | registrácia cez FB ZREJME / dobrovoľné vstupné 2 €

STO rokov Československa – medzigeneračný kvíz

​20.00 klavírny koncert Marty Matyásovej

Sobota 6. 10. | 18.00 Jedna babka povedala… Ako sa (ne)darí konšpiráciám vo vašom okolí?

20.00 Afterparty s DJ Reverend

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Sunday, October 7 | 4.00 p.m.

Sunday Rest: Filla – Fulla | The Artist´s Fate

This exhibition project combines two classics of Czech and Slovak modern art, Emil Filla and Ľudovít Fulla. The lecture will enable a deeper penetration into their work characterized by a re-evaluation of the Western European avant-garde art schools in the course of their lives in the first half of the 20th century.

Esterházy Palace, 3rd floor, Free admission

37974624_10156755426554345_5601384519379714048_o

Streda 10. 10. ½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Rozprávka

Poputujte s nami do krajiny rozprávok, kde nič nie je nemožné podobne ako vo svete umenia. Aj keď sa nám môže zdať, že v rozprávkach je všetko čierno-biele, na našej výprave nás bude sprevádzať množstvo farieb. Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 5 € / rodina, R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 11. 10. | 18.00

Kurátorský výklad: Kubizmus a avantgardy v tvorbe Ľudovíta Fullu a Emila Fillu

Ďalší tematický výklad Kataríny Bajcurovej, kurátorky výstavy Filla  ̶ Fulla | Osud umělce – Osud umelca. Priblíži v ňom tvorbu oboch klasikov slovenského a českého umenia, v ktorej každý z nich otváral svojím dielom výtvarnému umeniu nové a radikálne vývojové cesty, uvádzal do nášho umenia avantgardné prúdy a podnety z Európy.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup 4 € / 2 €

Piatok 12. 10. | 16.30 – 18.00 | Rodina

BookObrazy: Piotr Socha, Wojciech Grajkowski: Stromy

Navštívte s nami zázračný svet stromov a zistite, prečo sú také dôležité, koľko druhov ich existuje, ktoré z nich sú najvyššie, najstaršie a najhrubšie, skamenené, letokruhové, bonsajové, endemity alebo baobaby, obývané, bájne či historické…

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 3 € / rodina, R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 14.10. | 15.00

Siesta v galérii: FILLA – FULLA: Osud umělce | Osud umelca

Nedeľný výklad priblíži tvorbu dvoch významných osobností českého a slovenského moderného umenia Emila Fillu a Ľudovíta Fullu.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Utorok 16. 10. | 19.00 | Dvorana VŠMU

Hudba dneška v SNG 29  ̶  Gabriella Smart, klavír (Austrália)

Program: „Of Broken Trees and Elephant Ivories“, Cat Hope, Jon Rose, Elena Kats Chernin, Luke Harrald a i.

Inšpiratívna klaviristka a umelecká riaditeľka významného festivalu Soundstream New Music Festival v austrálskom Adelaide Gabriella Smart sa počas svojej umeleckej rezidencie v poľských Katoviciach predstaví sériou koncertov po Európe, v rámci ktorej zavíta aj do Bratislavy.

Program Of Broken Trees and Elephant Ivories (názov pochádza z piesne Joni Mitchellovej inšpirovanej Beethovenom) je výberom zo série skladieb austrálskych a nemeckých skladateľov, ktoré vznikli pre rovnomenný projekt inšpirovaný „kultúrnym príbehom klavírov“ z rozmanitých kútov Austrálie. Klavír ako reprezentant „kultúrneho dedičstva európskej domoviny“ hral v koloniálnom príbehu austrálskeho kontinentu mimoriadne dôležitú úlohu a jeho „príbeh“ sa už aj v minulosti stal inšpiráciou pre viaceré umelecké projekty (napríklad pre u nás známy projekt Rossa Bolletera s „vyhodenými klavírmi“).

Jesenné koncerty z cyklu Hudba dneška v SNG sme z dôvodu deinštalácie nestálej expozície gotiky a baroka nestex, ktorá bola v ostatných rokoch zároveň koncertnou sálou, museli presunúť do náhradného priestoru. Dva koncerty cyklu Hudba dneška v SNG sa teda výnimočne uskutočnia v Dvorane VŠMU.

Koncertný cyklus HUDBA DNEŠKA V SNG v hudobnej dramaturgii Daniela Mateja

realizuje Slovenská národná galéria v spolupráci s InMusic, o. z., a Slovenskou sekciou ISCM. InMusic v projekte Hudba dneška v SNG 2018 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a grantové programy Ars Bratislavensis a SOZA.

Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Zochova 1, Bratislava, Vstupné: 7 € / 4 €

Štvrtok 18. 10. | 18.00

Workshop pre dospelých: Avantgardný remix

Emil Filla a Ľudovít Fulla sú považovaní za významné osobnosti moderného avantgardného uvažovania, no napriek tomu celkom nezanevreli na kultúrne dedičstvo minulosti. Na workshope sa pustíme cestou experimentovania so zvukom a rytmom zakorenenými v tradícii, z ktorých vyskúšame vytvoriť modernú kompozíciu.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 4 €, R: barbora.tribulova@sng.sk

37992722_10156755426814345_2299793977274007552_o

Štvrtok 18. 10. | 18.30

Edičná udalosť roka v SNG: Stano Filko 1 a A_nna D_aučík_ová  Trans_formácie

Špeciálny večer venovaný prezentácii dvoch aktuálnych publikácií Slovenskej národnej galérie, ktoré na základe niekoľkoročného výskumu spracovávajú tvorbu dvoch výrazných osobností súčasného slovenského a európskeho umenia – Stana Filka a Anny Daučíkovej. Slávnostné uvedenie knižných publikácií: Stano Filko 1 autorov a editorov Lucie Gregovej Stach, Aurela Hrabušického (SNG) a grafického dizajnéra Petra Lišku; A_nna  D_aučíko_ová Trans_formácie od spoluautoriek Anny Daučíkovej, Moniky Mitášovej (ed.), Ruth Noack, Nóry Ružičkovej a Adély Svobodovej.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Piatok 19. 10. | 18.00

UZAVRETIE KRUHU: Meet IOKO & N.A. Eyewear

Počas uplynulých troch rokov IOKO prinášalo stretnutia s európskym nezávislým okuliarovým dizajnom. Tentokrát bude v hlavnej úlohe IOKO a víťazka Czech Grand Design/Designer 2017 a okuliare vyrábané výsostne ručne!

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Nedeľa 21. 10. | 16.00 – 18.00

Finisáž výstavy Filla  ̶ Fulla: Osud umělce ǀ Osud umelca

Slávnostné ukončenie výstavy, ktorá sa po prvýkrát pokúsila o porovnanie a paralely, ale i o odlišnosti a špecifiká (aj protiklady) umeleckých i životných osudov dvoch výrazných individualít, ktoré patria k najvýznamnejším postavám českého a slovenské umenia 20. storočia. O tvorbe Emilla Fillu (1882 – 1953) a Ľudovíta Fullu (1902 – 1980) nielen v kontexte výstavy prehovoria kurátorka Katarína Bajcurová a Alica Štefančíková, riaditeľka Galérie Benedikta Rejta v Lounoch. Výklad doplnia interpretované piesne z Fillových zvitkov.

Neskorá tvorba Emila Fillu sa nachádza v zbierkach Galérie Benedikta Rejta v Lounoch, kde má umelec svoju stálu expozíciu. Na neďalekom Zámku Peruc, na ktorom strávil posledné roky života, sa nachádza Pamätná síň Emila Fillu, ktorá je od konca 60. rokov 20. storočia v správe GBR Louny. Základom jej zbierkového fondu sú diela Emila Fillu, ktoré po smrti umelca darovala manželka Hana Fillová štátu.

Partnerom sprievodného programu je České centrum v Bratislave. Výstava je v posledný deň trvania otvorená v predĺžených hodinách do 20.00 hod.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Utorok 23. 10. | 17.00

Architúra: Architektúra Československa

Tento mesiac si pripomíname 100. výročie vzniku Československej republiky. Vraví sa, že v 20. storočí vzniklo na Zemi viac stavieb ako v celej predchádzajúcej minulosti dohromady. Naše mestá sa vďaka tomu zmenili rovnako výrazne ako náš život v nich. Mnohé z týchto stavieb sú dnes pamätníkmi, v ktorých slohu je možné pozorovať vývoj spoločnosti. V októbrovej Architúre preto nemôžeme inak, ako prejsť cestou vývoja architektúry v štáte Československo. Od historizmu, cez monumentalizmus, dekoratívny štýl a kubizmus, až k moderne, funkcionalizmu a k medzinárodnému štýlu. Storočie v kocke na príklade jednej mestskej štvrte. Architúrou bude sprevádzať architekt Martin Zaiček.

Miesto stretnutia: Šafárikovo námestie, Landererov park, 4 € / 2 € / Rezervácia nutná: kristina.paulenova@sng.sk

Streda 24. 10. | 19.00

Just Playin – komorná debata o tvorbe beatov

Just Playin je formát komornej debaty v priateľskej atmosfére o tvorbe beatov, procesoch vzniku, ale aj o prirodzených hudobných emóciách. Na živo zahrá Gladia moony.

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Piatok 26. 10. | 16.00 – 18.00

Andrea Kárpáti: Digitalizácia múzeí – informačné technológie podporujúce porozumenie umeniu

Ako môžu zbierkotvorné inštitúcie využiť potenciál digitálnych technológií nielen pre prezentáciu svojich zbierok, ale aj na ich lepšie uchopenie? Otvorená prednáška predstaví nové možnosti modernizácie vzdelávania a komunikácie v múzeách a galériách. Andrea Kárpáti pôsobí na Eötvös Loránd University v Budapešti, kde sa venuje vizuálnym štúdiám a vzdelávaniu umením. Prednáška s diskusiou bude vedená v anglickom jazyku.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Nedeľa 28. 10. | 15.00– 17.00 | Rodina

Nedeľa v premenách: (Ne)očakávané otvorenie

Ak má vzniknúť niečo nové, musí sa to najprv pripraviť. Inak to nie je ani v galérii. Väčšina príprav však prebieha v zákulisí za zatvorenými dverami. Príďte k nám a my vám otvoríme dvere tam, kde inokedy vstúpiť nemôžete!

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 5 € / rodina, R: miroslava.misova@sng.sk

38912502_10156787095494345_2780650711778590720_o

Utorok 30. 10. | 17.00

Čaj o piatej v SNG

„Scenár“ kniha, v ktorej môžeme sledovať ako sa manželský pár vyrovnáva s vlastným starnutím, bude ďalšou témou pravidelného podujatia „Čaj o piatej v SNG“ pre aktívnych seniorov, ktoré organizuje STÁLE DOBRÍ, n.o., v spolupráci so SNG. O knihe, téme a o príbehu sa s nami porozpráva autorka Etela Farkašová.

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Výtvarka

Uvádzame dva tímy Výtvarky pre deti vo veku 8 až 10 rokov (1. tím) a 11 až 13 rokov (2. tím). Kurz prepája ateliérovú tvorbu so spoznávaním umeleckých diel. Prostredníctvom nich sa s mladšími účastníkmi zoznámime so základnými výtvarnými pojmami. S druhým tímom si ich upevníme rozširovaním poznatkov, ktoré overíme v praxi.

  • každý pondelok 15.00 – 16.45 (11 – 13 rokov) a 17.00 – 18.30 (8 – 10 rokov) / od 17. 9. 2018
  • cena: 85 € / polrok (17 stretnutí)
  • rezervácia: patucova@sng.sk
  • prihlasovanie možné do naplnenia kapacity

Hľadanie strateného času

Všetko sa dá, keď sa chce. O tom nás presviedča aj umenie, ktoré často nachádza nové riešenia toho, ako sa na problém pozerať. Na kurze sa ponoríme hlbšie do tajov umeleckého sveta, preskúmame ho zo všetkých strán, precvičíme svoju tvorivosť a vyskúšame neočakávané postupy.

Program je určený pre deti od 13 do 17 rokov.

  • každá druhá streda 16.00 – 17.30 / od 19. 9. do 12. 12. 2018
  • cena: 25 € / 7 stretnutí
  • rezervácia: tribulova@sng.sk

Zdroj: TS Slovenská Národná Galéria, Foto: SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *