Jsou Slauson Malone 1… dobrý? (Report)

Jsou Slauson Malone 1… dobrý? (Report)

Report: Slauson Malone 1 + Rachika Nayar + dné + eastworks. Praha – Studio hrdinů, 16.11.2023. Heartnoize. Popsat-li večer jednoduše, potom mnoho interpunkčních znamének a něco ve smyslu „struny ad absurdum.“ Chodím nahoru a dolů mezi bunkrem a kavárnou. Přišla jsem...