Minulý týždeň Dom umenia mesta Brna otvoril výstavu Feministická avantgarda 70. rokov zo súkromnej viedenskej zbierky SAMMLUNG VERBUND. Tá obsahuje cez dvesto umeleckých diel od viac ako šestediatich umelkýň z Európy, Severnej a Južnej Ameriky či Ázie. Túto výstavu môžeme nazvať putovnou. Svoju cestu začala v roku 2014 v Bruseli, pokračovala do Mníchova, Milána, Viedne, Karlsruhe a v Brne svoje putovanie končí.

Výstavu Femenistická avantgarda 70. rokov môžete vidieť do 24. februára 2019.

Termín feministická avantgarda začala používať Gabriele Schor, zakladateľka zbierky SAMMLUNG VERBUND, a to v súvislosti s novou generáciou umelkýň, ktoré na výtvarnú scénu vstúpili začiatkom sedemdesiatych rokov. Ovplyvnené dobovým kontextom, teda udalosťami roku 1968, emancipačným hnutím a heslom „osobné je politické“, začali sa tieto umelkyne programovo orientovať na témy spojené s rolou ženy v spoločenskej, kultúrnej a intímnej sfére. Prvýkrát v dejinách sa tak pokúsili podať svedectvo o ženskej identite z pozície subjektu, už nie iba z pozície objektu zobrazenia. K svojim umeleckým experimentom využívali nové médiá – performace, happeningy, body art, video, inštaláciu, fotografiu alebo film. K projekcii najrôznejších stereotypov a klišé tiež často využívali svoje vlastné telo. Angažovanosť a odmietnutie tradičných, normatívnych predstáv sa stali pojítkom celej umeleckej generácie. Vznikli tak diela, ktoré dodnes provokujú svojou radikalitou, rovnako sa však obracajú k poézii, humoru a sebeirónii. Nechýbajú ani odkazy a parafráze kanónu výtvarného umenia, ktorý formuje našu percepciu významov vzťahujúcich sa k roliam muža a ženy v spoločnosti.

V Dome umenia tiež uvidíme diela umelkýň, ktoré zvolili formálne podobné stratégie, aj keď svoje diela navzájom nepoznali. Samotná výstava je rozčlenená do piatich tématických okruhov. Redukovanie ženy na matku, manželku a gazdinu, hranie rolí ako paródia či pretvárka, vizualizácia pocitov uväznenia a oslobodenia sa, ženská sexualita vs. objektivizácia, diktát krásy. Umelkyne poukazujú na všeobecné predstavy o tom, aká má žena byť a ako má žiť svôj život a pokúšajú sa o ich dekonštrukciu.

This slideshow requires JavaScript.

 

Zdroj: TS Dům umění města Brna Foto: Denisa Funtíková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *