Čo ponúka Slovenská Národná galéria v mesiaci október? Na všetky výstavy je vstup aj naďalej zadarmo, stále prebiehajú výstavy nestex a Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500. Novou je výstava Drsná škola, Súčasná grafika účtuje s dejinami. Okrem výstav národná galéria ponúka koncerty Never Sol so zborom Elpida a iné. Pozrite si bohatý progam SNG a inšpirujte sa.

Aktuálne výstavy

nestex | nestála expozícia SNG

od 17. 1. 2014, Esterházyho palác, 1. poschodie, Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová

Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

nestex (nestála expozícia), Foto: www.sng.sk

 

Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500

8. 9. – 26. 11. 2017 Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava, Kurátor: Dušan Buran

V roku 2010 SNG zakúpila obraz Ukrižovanie z mariánskeho oltára v Okoličnom (1500 – 1510). Jeho reštaurovanie sa stalo podnetom k výstave, na ktorej sa – po prvýkrát v novodobej histórii – podarilo zhromaždiť všetky dostupné tabule a sochy gotického retabula rozobratého už v 18. storočí. Majster z Okoličného viedol ateliér, z ktorého pochádza niekoľko ďalších vynikajúcich diel, dnes zväčša v cirkevných majetkoch (napr. dva bočné oltáre v Smrečanoch, 1510 alebo maľby Oltára Navštívenia Panny Márie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, 1516).

Analytická výstava s cca 40 – 50 gotickými artefaktmi – oltárnymi triptychmi, tabuľami, skulptúrami a grafickými listami – prezentuje okrem originálov tiež nové poznatky, ktoré vychádzajú z prieskumov oltárnych obrazov alebo kostola v Okoličnom. Okrem katalógu ich návštevníkom sprístupňujeme prostredníctvom nových médií (3D rekonštrukcie, dokumentácia reštaurovania, infračervená reflektografia, animácie využitia grafiky v tabuľovej maľbe a pod.).

Majster z Okoličného: Mária zo skupiny Zvestovania. Okolo 1510 Liptovský Mikuláš – Okoličné, kláštorný Kostol sv. Petra z Alkantary

 

Drsná škola Súčasná grafika účtuje s dejinami

21. 7. — 29. 10. 2017, Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava, Kurátorky: Lucia Gavulová, Alexandra Kusá

Výstava Drsná škola, ako napovedá jej podnázov, je venovaná súčasnému umeniu, konkrétne skupine autorov „súčasnej grafiky“ a ich tvorbe v tomto aktuálnom „sofistikovanom“, „pluralitnom“, „postprodukčnom“ a hranice prekračujúcom svete umenia.

Grafika je klasický výtvarný žáner so silnou domácou tradíciou, preto je výstava i zostava autorov nielen umeleckou skutočnosťou aj umeleckohistorickým konštruktom, „sociálnou sieťou“ a svojho druhu aj „generačnou výpoveďou“. Kurátorky Lucia Gavulová a Alexandra Kusá predstavujú výber autorov v monografických zostavách a zároveň ich dielo umiestňujú do kontextu – tak sa stretávajú diela starého a moderného umenia od grafikov ako Albrecht Dürer, Albín Brunovský, Orest Dubay so šesticou súčasných autorov (Erik Binder, Palo Čejka, Jan Čumlivski, Emil Drličiak, Juraj Horváth, Tomáš Klepoch). Vybraných umelcov nespája len náklonnosť k vizuálne drsnejším grafickým polohám: rytiu a rýpaniu (technickému aj tematickému), ale „školou“ sa stali aj preto, že tento názov je dostatočne rytiersky, aby vo svete rozpadajúcej sa vzdelanosti poslúžil svojmu účelu. Veď ako inak dnes pomenovať skupinu so spoločnými i s rozdielnymi ideálmi, zážitkami, postupmi: znakmi aj formálnou podobnosťou a obdobným prístupom k svetu, než Drsnou školou s celým jej nákladom/backgroundom literárnych, vizuálnych a iných asociácií?

Tomáš Klepoch: Dobro došli. 2015

🎭 Sprievodné podujatia k výtavám si môžeš prečítať tu:🎭

Nedeľa 1. 10. | 16.00

Sunday Rest: Majster z Okoličného a umenie Spiša okolo roku 1500

Gotický maliar nazvaný podľa miesta oltára patril k najlepším tvorcom svojej doby v strednej Európe. Výstava okrem jeho diel predstavuje aj maliarsku technológiu, najnovšie poznatky z reštaurovania a architektonického výskumu. Prednáška bude zameraná na kvality maliarových diel presahujúce lokálny význam.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava,Vstup voľný

Sunday, October 1 | 4.00 p.m.

Sunday Rest: Master of Okoličné and Gothic Art of Spiš around 1500

A Gothic painter named after the altar’s location belonged to the best artists of his time in Central Europe. Apart from his works, the exhibition presents also painting technology, latest findings in restoration and architecture research. The lecture will be aimed at the quality of painter’s works overlapping local importance.

Esterházy Palace, 2nd floor, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Free admission

Pondelok 2. 10. | 19.00

Fotopondelok

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu. Fotografom ponúka možnosť získať spätnú väzbu na svoje projekty a fotopubliku zasa dozvedieť sa niečo nové.

Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o.z.), Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 4. 10. ½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Svetlo

Umenie nemusí byť len otázkou estetického zážitku, ale otvára nové cesty spoznávania sveta. Presvedčiť sa o tom môžu tí najmenší – deti vo veku 1 – 4 rokov. Počas krátkej návštevy si posvietime na umenie a objavíme čaro tmy.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava,Vstup: 2 € / rodina, R: barbora.tribulova@sng.sk

Streda 4. 10. ½ 16.00 – 17.30

Hľadanie strateného času: Päsť na oko

Nový cyklus programov pre mladých ľudí vo veku 14 – 17 rokov o hľadaní limitov nielen v umení. Na stretnutiach prekročíme brány galérie, aby sme objavili skrytý potenciál každodennosti.

Počas tohto stretnutia si vyskúšame našu citlivosť pre okolité prostredie. Zameriame sa na kontroverznú budovu SNG, ktorá často dostáva negatívne prívlastky. My ale počas prechádzky okolím a aktivitami v teréne overíme, že nie iba vonkajšou stránkou je architektúra živá.

Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 € / 14 € za 8 stretnutí, R: barbora.tribulova@sng.sk

sng5

Streda 4. 10. | 18.00

Móda na oltári

Komentovaná prehliadka Evy Hasalovej, kurátorky Zbierky historických textílií SNM – Historické múzeum na výstave Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500.

Odev a jeho doplnky na tabuľových maľbách nie sú len inscenačnými rekvizitami lákajúcimi oči divákov. Stávajú sa kultúrnymi kódmi, ktoré boli v čase svojho vzniku nositeľmi istých významov. Šaty, textílie a doplnky odevov nemusia zobrazovať každodennú skutočnosť, pričom rozdiel medzi vizuálnym stvárnením a realitou môže byť výrazný.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 €

Štvrtok 5. 10. | 18.00

Október v Drsnej škole SNG: Emil Drličiak & Ľubica Segečová

Nahliadnutie do tvorby grafika, grafického dizajnéra, scénografa a pedagóga prostredníctvom rozhovoru kamarátov a kolegov – Emila Drličiaka a Ľubice Segečovej.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 €

Nedeľa 8. 10. ½ 15.00

Siesta v galérii: Drsná škola

Nedeľný pohodový výklad predstaví silnú generáciu súčasných grafikov.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 11. 10. | 18.00

Október v Drsnej škole SNG: Jan Čumlivski & Karel Haloun

Českého protagonistu Drsnej školy, tvorcu autorských kníh, grafík, divadelných hier, editora, ale aj hudobníka Jana Čumlivského predstaví Karel Haloun, grafický dizajnér, ilustrátor, autor kritických textov publikovaných najmä v Revolver Revue, vedúci ateliéru Tvorby písma a typografie Vysokej školy uměleckoprůmyslovej v Prahe.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 €

Štvrtok 12. 10. | 18.00

Október v Drsnej škole SNG: Horváth o Palovi Čejkovi & Čejka o Jurajovi Horváthovi

Vzájomná prezentácia umelcov výstavy Drsná škola. Súčasná grafika účtuje s dejinami.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 €

Piatok 13. 10. | 16.30 – 18.00 | Rodina

BookObrazy | Piotr Socha: Včely

Kto sa nebojí uštipnutia, nech s nami nazrie do magického kráľovstva najusilovnejšieho (nielen) hmyzu. Vyskúšajte si život v úli, včelie tance, ale aj to, ako sa včelám býva v meste a čo by sme my ľudia bez nich robili. Alebo aké je byť na Napoleonovom plášti, voziť sa kamiónom a prečo nechutí med ako med.

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 3 € / rodina, R: barbora.tribulova@sng.sk

Sobota 14. 10. | 17.00

OLD’S COOL festival: Diskusia & benefičný koncert

Novozaložená slovenská iniciatíva Zrejme v spolupráci s pražskou neziskovou organizáciou Elpida prinášajú do Bratislavy prvýkrát medzigeneračný festival OLD’S COOL Bratislava 2017. Cieľom festivalu je podporovať medzigeneračný dialóg a vytvoriť priestor na stretávanie a spoluprácu mladšej a staršej generácie.

Na verejnej diskusii sa bude rekapitulovať, tvoriť a debatovať na tému užitočných a potrebných služieb pre starších a ich príbuzných! V rámci benefičního koncertu na podporu medzigeneračných aktivít a komunitných služieb pre starších privítame o 20.00 českú umelkyňu Never Sol so seniorským zborom Elpida, o 21.30 vystúpi speváčka, klaviristka a skladateľka Katarína Máliková.

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Voľný vstup na diskusiu / dobrovoľné vstupné na benefičný koncert (odporúčaná suma: 8 €)

Nedeľa 15. 10 | 15.00

Siesta v galérii: Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500

Nedeľný pohodový výklad uvedie dielo neskorogotického maliara na pozadí nových technológií.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 18. 10. ½ 16.00 – 17.30

Hľadanie strateného času: Obrysy zážitkov

Nový cyklus programov pre mladých ľudí vo veku 14 – 17 rokov o hľadaní limitov nielen v umení. Na stretnutiach prekročíme brány galérie, aby sme objavili skrytý potenciál každodennosti.

Každý z nás občas potrebuje uletieť od každodenných povinností. Galéria je práve tým miestom, kde sa to dokonca vyžaduje, no ponúka aj omnoho viac. Pokúsime sa vytvoriť vlastnú víziu jej ideálneho fungovania a zhodnotiť návrhy pri spoločnej diskusii.

Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 € / 14 € za 8 stretnutí, R: barbora.tribulova@sng.sk

Streda 18. 10. | 18.00

Hudba dneška v SNG – 24: 1 + 2 (TRA-JA) / Branislav Dugovič, Daniel Matej, Eddie Stevens

Koncert popredného multižánrového slovenského klarinetistu Branislava Dugoviča, ktorý si k spolupráci prizval dvoch skladateľov a performerov, Daniela Mateja a Eddieho Stevensa, bude programovou syntézou sólovej literatúry pre klarinet a komponovaných aj improvizovaných hudobných vstupov v konštelácii dua a tria. Záznam koncertu bude zároveň súčasťou pripravovaného Dugovičovho CD titulu Cross Country Skiing.

Program:

Milan Adamčiak – Modelli per clarinetto solo (1976), John Cage – Sonata for Clarinet (1933), Daniel Matej – CAVE SONGS [re-mixed] – výber (2005) a i.

Účinkujú:

Branislav Dugovič – klarinet, basklarinet, live-elektronika

Daniel Matej – laptop, gramofón, live-elektronika, Elektrosluch, objekty

Eddie Stevens – syntetizátory, live-elektronika

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 4 € /2 €

Štvrtok 19. 10. | 18.00

Workshop pre dospelých: Konštrukcia rukopisu

Výstava v SNG predstavuje Majstra z Okoličného prostredníctvom diel, ktoré sú jeho okruhu pripisované na základe určitého spoločného rukopisu. A tak ako má svoju osobitú konštrukciu kostol v Okoličnom, má ju aj architektúra výstavy. Na workshope budeme preto pracovať s konštrukciou rukopisu a experimentovať s typografiou.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 3 €, R: barbora.tribulova@sng.sk

Sobota 21. 10. ½ 8.00 – 20.00

Architúra do Okoličného & Smrečian

Čo nemôžete vidieť na výstave Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500 – uvidíte naživo! Architektúru kláštorného kostola v Okoličnom vám predstavíme priamo v objekte, vrátane historických krovových konštrukcií a krýpt. Aj po zapožičaní dvoch triptychov na výstavu má filiálny kostol v Smrečanoch z oblasti gotického umenia stále čo ponúknuť aj na mieste: hlavný oltár (okolo 1480), chórové lavice (okolo 1500) a drevený, šablónou maľovaný strop (začiatok 16. storočia). A kto má stále doma tisíckorunáčku – vezmite ju so sebou – originál nástennej maľby Panny Márie Ochrankyne uvidíte tiež!

Sprievodcovia výletu: Vdp. Mgr. Jozef Tomaga, správca farnosti Liptovský Mikuláš – Okoličné & Dušan Buran, kurátor výstavy

Miesto stretnutia: Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava, Rezervácia a bližšie informácie: kristina.paulenova@sng.sk, Cena výletu: 25 €

Sobota 21. 10. | 16.00

IOKO meets KUBORAUM

IOKO tentokrát pozýva na stretnutie s dizajnérmi KUBORAUM Berlin: „Okuliare Kuboraum sú ako kubická miestnosť, kde sa ukrývame sami, kde môžeme žiť v našej intimite a kde žijeme všetky naše identity.“

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný, Rezervácia: info@ioko.sk

Nedeľa 22. 10. ½ 15.00

Siesta v galérii: Drsná škola

Nedeľný pohodový výklad predstaví silnú generáciu súčasných grafikov.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Nedeľa 22. 10. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Nedeľa po stope: Vôňa nedele

Pri prechádzke výstavou nemusíme umelecké diela len vidieť, ale aj cítiť ich vôňu. Rôzne druhy dreva, farby, miesta vytvárajú bohatú spleť pestrých vnemov. Uchmatnime si trocha nedeľnej atmosféry a jej vôňu si odnesme ako večnú spomienku.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 4 € / rodina

Nedeľa 22. 10. | 18.15

Koncert Solamente Naturali v SNG – TELEMANN-IA

Výber z vrcholnej komornej tvorby G. F. Telemanna (Parížske kvartetá, Quadri a i.) pri príležitosti 250 rokov od smrti skladateľa.

Solamente Naturali

Rebeka Ruso – viola da gamba

Martina Bernášková – baroková priečna flauta

Kristína Chalmovská – violončelo

Rita Papp – čembalo

Miloš Valent – husle, umelecký vedúci súboru

Špecifickosť súboru pre starú hudbu Solamente Naturali vyplýva z ojedinelého prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. storočia. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch. Koncert z cyklu starej hudby na dobových nástrojoch Musica poetica da camera sa uskutoční s podporou Fondu na podporu umenia pre Solamente Naturali.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 4 € / 2 €

Foto-SolamenteNaturali-banner-1000x300

Pondelok 23. 10.| 19.00

LQ literárny kvocient #13

Séria debát o súčasnej slovenskej literatúre s najpovolanejšími v tejto oblasti. Nezaoberá sa propagáciou, ani PR – jediným kritériom je kvalita. Tentokrát bude reč o knihách spisovateľov Jána Buzássyho: Nábrežie a Ivana Štrpku: Fragment (rytierskeho) lesa. Dvom významným predstaviteľom najstaršej generácie slovenských básnikov vyšli tento rok knihy a to je dôvod na prvý LQ o poézii v tomto roku.

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 25. 10. ½ 16.00 – 17.30

Hľadanie strateného času: Steny, ktoré znamenajú svet

Nový cyklus programov pre mladých ľudí vo veku 14 – 17 rokov o hľadaní limitov nielen v umení. Na stretnutiach prekročíme brány galérie, aby sme objavili skrytý potenciál každodennosti.

Premena výstavných priestorov od výstavy k výstave je fascinujúcim procesom, ktorý má podporiť náš zážitok. Často sa k tomu využívajú aj rôzne triky, ktoré poznáme z divadla. Pri stretnutí sa naučíme čítať nielen v samotných dielach, ale aj o tom, čo na ne vplýva.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 € / 14 € za 8 stretnutí
R: barbora.tribulova@sng.sk

Streda 25. 10. ½ 18.00

Komentovaná prehliadka: Grafické inšpirácie Majstra z Okoličného

Maliari na prelome 15. a 16. storočia pracovali oveľa viac s predlohami, než ich mladší – renesanční – kolegovia. Jedným z najbohatších zdrojov inšpirácie bola (nemecká) grafika neskorého 15. storočia (Majster E. S., Israhel van Meckenem, Martin Schongauer). Na základe drevorezov, no najmä masovo rozširovaných medirytín, vznikali po strednej Európe oltárne i knižné maľby. Vplyv grafickej produkcie sa čoraz viac dostával aj do oblasti monumentálneho maliarstva, pričom Spiš nebol výnimkou. Grafické inšpirácie Majstra z Okoličného predstavia Dušan Buran a Martin Čičo.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 €

Štvrtok 26. 10. ½ 18.00

Reštaurátorsko-kurátorský výklad: Pod povrchom gotiky

Oltárne tabuľové obrazy ponúkajú pod povrchom samotnej maľby oveľa viac, než je vidieť na prvý pohľad. Niektoré z obrazov sme mali možnosť „presvietiť“ v infračervenom spektre. Výsledky tohto výskumu a ich interpretáciu ponúkne výklad reštaurátorky Veroniky Gabčovej a kurátora Dušana Burana na výstave Majster z Okoličného. Dotknú sa pritom aj iných technologických aspektov obrazov, ako je napr. brokátovanie a podkresba a budú prezentovať poznatky bádania v iných maliarskych ateliéroch okolo roku 1500 (Hans Holbein, Albrecht Dürer).

Esterházyho palác, 2. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 €

Nedeľa 29. 10. | 15.00

Siesta v galérii: Drsná škola

Nedeľný pohodový výklad naposledy predstaví silnú generáciu súčasných grafikov na výstave.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

sng4

Výtvarka

Po úspešnom druhom ročníku výtvarného kurzu, prepájajúceho ateliérovú tvorbu so spoznávaním umeleckých diel, otvárame 2 skupiny: malí výtvarkári (8 – 10 rokov) a starší (10 – 13 rokov). S novými členmi sa spoločne zoznámime so základnými materiálmi a postupmi a so staršími budeme riešiť náročnejšie výtvarné problémy, ktoré overíme v praxi.

  • každý pondelok 15.00 – 16.45 (11 – 13 rokov) a 17.00 – 18.30 (8 – 10 rokov) / od 18. 9. 2017
  • cena: 85 € / 1. polrok
  • rezervácia: patucova@sng.sk
  • posledné voľné miesta v skupine pre malých výtvarkárov (8 – 10 rokov)

Zdroj: SNG  , Foto: stránky SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *