SNG láka v novembri na novú výstavu fotografií Miloša Alexandra Bazovského. Výstava bude verejnosti sprístupnená 16. novembra. Podujatia, ktoré galéria pripravila sú inšpirované výstavami Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500 alebo fotografiou Bazovského. Prečítajte si program na november v Slovenskej Národnej Galérii a niečo si vyberte. Veď vstup je aj naďalej zadarmo!

Aktuálne výstavy

nestex | nestála expozícia SNG

od 17. 1. 2014, Esterházyho palác, 1. poschodie, Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová

Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúziasvetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

maxresdefault

Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500

8. 9. – 26. 11. 2017, Esterházyho palác, 2. poschodie, Bratislava, Kurátor: Dušan Buran

V roku 2010 SNG zakúpila obraz Ukrižovanie z mariánskeho oltára v Okoličnom (1500 – 1510). Jeho reštaurovanie sa stalo podnetom k výstave, na ktorej sa – po prvýkrát v novodobej histórii – podarilo zhromaždiť všetky dostupné tabule a sochy gotického retabula rozobratého už v 18. storočí. Majster z Okoličného viedol ateliér, z ktorého pochádza niekoľko ďalších vynikajúcich diel, dnes zväčša v cirkevných majetkoch (napr. dva bočné oltáre v Smrečanoch, 1510 alebo maľby Oltára Navštívenia Panny Márie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, 1516).

Analytická výstava s cca 40 – 50 gotickými artefaktmi – oltárnymi triptychmi, tabuľami, skulptúrami a grafickými listami – prezentuje okrem originálov tiež nové poznatky, ktoré vychádzajú z prieskumov oltárnych obrazov alebo kostola v Okoličnom. Okrem katalógu ich návštevníkom sprístupňujeme prostredníctvom nových médií (3D rekonštrukcie, dokumentácia reštaurovania, infračervená reflektografia, animácie využitia grafiky v tabuľovej maľbe a pod.).

snimka_obrazovky_2017-09-16_o_8.08.17

Fotograf Bazovský 

16. 11. 2017 — 25. 2. 2018, Esterházyho palác, 3. poschodie, Bratislava, Autorská koncepcia: Aurel Hrabušický, Kurátori: Aurel Hrabušický, Alexandra Kusá

Výstava bude sprístupnená 16. novembra 2017

Výtvarné dielo Miloša Alexandra Bazovského (1899 – 1968) ako jedného zo zakladateľov modernej slovenskej maľby bolo už mnohokrát predstavené na výstavách a v publikáciách. Ale Bazovský ako fotograf bude mať na pôde SNG prvú samostatnú výstavu. Ako fotografujúci výtvarník mal síce medzi umelcami na Slovensku predchodcov (Ladislav Mednyánszky, Gustáv Mallý), bol však prvým, ktorý dokázal byť moderným výtvarníkom a moderným fotografom súčasne. Fotografický aparát používal (najviac v 30. – 40. rokoch 20. storočia) namiesto skicára, jeho pomocou budoval akúsi vizuálnu databázu motívov, ktoré sa neskôr objavili v jeho výtvarných dielach. Fotoaparát používal jednoducho ako jeden z ďalších výtvarných prostriedkov a komponoval priamo v jeho hľadáčiku. Vďaka tomu existujú viaceré tematické aj kompozičné paralely medzi jeho zábermi a niektorými kresbami a obrazmi.

Bazovského zaujímali nielen tradičné vidiecke témy – v tomto smere bol akýmsi drsnejším a dokumentaristicky viac dôsledným náprotivkom Karla Plicku, ale aj rôzne prejavy moderného životného štýlu: šport, turistika, cestovanie. Často portrétoval aj svojich priateľov, najviac azda umelca s tragickým osudom – Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.

Bazovský svoje snímky nepublikoval, avšak v Archíve umenia SNG sa nachádza pomerne rozsiahly súbor negatívov a ten sa stal základom pripravovanej výstavy

KPew.7d_026_001_jpg

Ponuka sprievodných programov

Nedeľa 5. 11. | 16.00

Sunday Rest: Nestex – Funkcie sakrálneho umenia

Lektorský výklad priblíži pôvodnú funkciu a význam sakrálneho umenia v stredoveku a novoveku. Diela gotiky a baroka rozprávajú príbehy o tajuplných životoch svätých i o ich význame pre pozorovateľa. Sakrálne umenie tvorí komplexný systém s rôznymi funkciami, ktoré budú návštevníkom predstavené počas výkladu.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Nedeľa 5. 11. | 18.15

Solamente Naturali & Vocale Ensemble SoLa

V programe koncertu Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom a súboru Vocale Ensemble SoLa so zbormajsterkou Hildou Gulyásovou zaznejú motetá z duchovnej hudby Slovenska 18. storočia.

Špecifickosť súboru Solamente Naturali vyplýva z ojedinelého prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. storočia. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch.

Koncert z cyklu starej hudby na dobových nástrojoch Musica poetica da camera sa uskutoční s podporou Fondu na podporu umenia pre Solamente Naturali.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 4 € / 2 €

Pondelok 6. 11. | 19.00

Fotopondelok

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé, tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu. Fotografom ponúka možnosť získať spätnú väzbu na svoje projekty a fotopubliku zasa dozvedieť sa niečo nové.

Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o. z.), Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava,Vstup voľný

Utorok 7. 11. | 17.00

Literatúra vo výklade: Zatiaľ je to takto

Zatiaľ je to takto je poetická a pôvabná kniha autoriek a výtvarníčiek Brone Schragge a Slavomíry Ondrušovej. Ich trefné krátke texty a tušové kresby dopĺňa grafické spracovanie Borisa Meluša. Autorky vyspovedá Tomáš Hudák.

Esterházyho palác – kníhkupectvo Ex Libris v SNG, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 8. 11. ½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Ruky

Umenie nemusí byť len otázkou estetického zážitku. Umenie otvára nové cesty spoznávania sveta. Presvedčiť sa o tom môžu tí najmenší – deti vo veku od 1 – 4 rokov. Zistíme, čo všetko dokážu naše ruky vytvoriť a otvoríme hranice fantázie tam, kde ruky chýbajú.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup: 2 € / rodina, R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 9. 11. | 18.00

Reštaurovanie zdevastovanej tabuľovej maľby Ukrižovanie z oltárneho krídla od Majstra z Okoličného

Reštaurátorský výklad Petry Hoffstädterovej Dostálovej predstaví unikátny príbeh reštaurovania, ako sa z rozpílenej a zdeformovanej tabule získanej do majetku SNG v roku 2010 stalo expozične prezentovateľné dielo. Súčasťou výkladu bude exkurz do maliarskej technológie a najnovších poznatkov z reštaurovania.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 €

Piatok 10. 11. | 16.30 – 18.00 | Rodina

BookObrazy | Jana B. Wild: Mámenia a preliezačky

Vety sa skladajú zo slov, slová zo slabík a slabiky z písmen. Ale čo je za slovami, pred nimi, medzi nimi a v nich či vedľa… preskúmame, prešmýkame, črepšymkneme, šprymečkneme, prčemyškujeme, z-myši-lienkujeme, vyčarujeme pre dospi a detelých.

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 3 € / rodina, R: barbora.tribulova@sng.sk

4-27c182035f294c9bb4e1e511bdcace43d535b25d

Nedeľa 12. 11. | 15.00

Siesta v galérii: Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500

Nedeľný pohodový výklad uvedie dielo neskorogotického maliara na pozadí nových technológií.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 15. 11. | 18.00

Prednáška: Františkánsky kostol v Okoličnom

Františkánsky kostol v Okoličnom je tak trochu záhadou. Svojou architektúrou by sa hodil oveľa viac do významného prosperujúceho mesta než do malého odľahlého mestečka, akým bolo Okoličné v neskorom stredoveku. Rozmermi aj kvalitou predstavuje úplný solitér medzi stredovekými sakrálnymi stavbami v regióne Liptova. Bol jeho zakladateľom skutočne kráľ Matej Korvín? A kedy bol kláštor v Okoličnom vlastne založený? Postavili ho na mieste staršieho kostola? Týmto a ďalším otázkam bude venovaná prednáška historičky umenia Bibiany Pomfyovej.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 2 €

Nedeľa 19. 11. | 15.00

Siesta v galérii: Nestex – Tvorba F. X. Messerschmidta

Siesta bude venovaná výhradne životu a dielu významného juhonemeckého sochára Franza Xavera Messerschmidta (1736 – 1783). Výklad bude zameraný aj na legendami opradený život tohto umelca, ktorý dožil v Bratislave na predmestí Zuckermandel. Unikátna kolekcia zo zbierok Slovenskej národnej galérie obsahujúca 69 búst, ktorej časť je prezentovaná na výstave Nestex, je príkladom záverečnej tvorby autora, v ktorej zachytáva extrémny výraz až grimasy ľudskej tváre.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Pondelok 20. 11. | 19.00

LQ literárny kvocient #14

Séria debát o súčasnej slovenskej literatúre s najpovolanejšími v tejto oblasti. Nezaoberá sa propagáciou ani PR – jediným kritériom je kvalita. Tentokrát bude reč o knihách spisovateľov Michala Hvoreckého Trol a Daniela Majlinga Ruzká klazika. Dve známe mená slovenskej literatúry, ruský kontext a lacné náhrady trvalých literárnych hodnôt v rôznych podobách.

Debatujú Vladimír Barborík, Gabriela Magová a Ján Štrasser. Moderuje Marta Součková.

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava,Vstup voľný

Štvrtok 23. 11. | 18.00                          

Workshop pre dospelých: S fotkou po mape

Fotografie Miloša Alexandra Bazovského predstavujú Slovensko očami umelca po prvýkrát verejne, v galerijnom prostredí. Neboli totiž určené na publikovanie. Slúžili ako nástroj, skicár a zásobník námetov a kompozícií, ktoré autor pretavil a zužitkoval pri tvorbe. My budeme na workshope tiež komponovať, hoci nie priamo krajinu, ale vďaka jej spoznávaniu a zaznamenávaniu vytvoríme osobný denník.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava,Vstupné: 3 €, R: barbora.tribulova@sng.sk

sng8

Nedeľa 26. 11. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Nedeľa po stope: 32 pokusov

Nie pre všetkých je fotografia momentkou – okamihom navždy zachyteným do albumu spomienok. Niektorým slúži ako prostriedok na skúmanie kompozície. Ale čo ak nie je nekonečne veľa možností hľadať ten správny obraz? Spolu zistíme, či nám 32 pokusov stačí a objavíme aj výtvarnú silu diapozitívu.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 4 € / rodina, R: barbora.tribulova@sng.sk

Nedeľa 26. 11. | 15.00

Siesta v galérii: Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500

Nedeľný pohodový výklad uvedie poslednýkrát dielo neskorogotického maliara na pozadí nových technológií.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

kopia_-_img_4762

Utorok 28. 11. | 17.00

Čaj o piatej v SNG | Tančiareň

Tanečné odpoludnie pre dámy a pánov v najlepších rokoch je pokračovaním podujatia Čaj o piatej v SNG pre aktívnych seniorov, ktoré pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ n. o. v spolupráci so SNG. Na parket opäť pozýva učiteľ tanca z tanečnej školy Jagermajster.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Utorok 28. 11. | 18.00

Literatúra vo výklade s Riou Valé

Denisa Fulmeková opísala v knihe Konvália, za ktorú bola nominovaná na literárnu cenu Anasoft litera, vzťah svojej starej mamy Valérie Reiszovej s františkánskym mníchom a básnikom Rudolfom Dilongom. Aktuálne vychádza titul Môj sen o láske – Z poézie múzy Rudolfa Dilonga, kde k básnickým zbierkam pripojila aj osobné spomienky a sprievodnú štúdiu literárnej vedkyne Kristíny Pavlovičovej.

Uplynulo vyše sedemdesiat rokov od čias, keď vyšli dve zbierky poézie pod pseudonymom Ria Valé, ktorých autorom nebol Rudolf Dilong, ale jeho partnerka a matka jeho dieťaťa Valéria Reiszová. Po dlhých rokoch, keď sa pre svoj židovský pôvod nemohla hlásiť k svojim dielam, je namieste vrátiť Riu Valé do literatúry.

Esterházyho palác – kníhkupectvo Ex Libris v SNG, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Zdroj: TS SNG, Titulná foto: Miloš Alexander Bazovský: Bez názvu. 1930 – 1945. SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *