V Slovenskej národnej galérii od 16. decembra do 28. februára prebieha jedna z najzaujímavejších výstav na Slovensku v súčasnosti. Volá sa Uchovávanie sveta – Rituál múzea v digitálnej dobe a určite nie je len “obyčajnou” výstavou, na ktorú sme u nás zvyknutí. Táto výstava, na ktorej sa podieľali kurátorka Lucia Gavulová a riaditeľka galérie Alexandra Kusá spolu s desiatkami ľudí vyše dva mesiace, sa snaží návštevníkovi poskytnúť vhľad do fungovania galérie v modernej dobe. “Naším úsilím bolo pripraviť takú výstavu, ktorá poukáže na prácu múzea a kreatívne sa pokúsi využiť digitálne technológie tak, aby sa zo zreteľa nestratilo to najdôležitejšie – artefakt a zážitok,” uvádza oficiálny popis.

US1

Túto rozsiahlu a komplexnú tému sa podarilo SNG pripraviť profesionálne, prehľadne aj zábavne. Okrem toho, že ponúka cenný pohľad za oponu umeleckej inštitúcie pre laikov, na svoje si prídu deti, seniori, ale aj profesionálna umelecká časť návštevníkov.

Nám osobne v Swine Daily sa výstava veľmi páčila a okrem toho, že sme sa dozvedeli množstvo užitočných informácii o fungovaní galérie, sme sa aj zabavili. Na Uchovávaní sveta spolupracovali viacerí technici a informatici – výstava je tak do značnej miery interaktívna. Môžete si pomocou 3D projekcie na obrazovke posúvať a otáčať predmety, ktoré sú zatvorené vo vitrínach, na priložených iPadoch si môžete listovať cenné skicáre slovenských umelcov v PDF, ku každému hrá aj hudobný motív, vyhľadávať obrazy podľa tvaru, aký sami nakreslíte a vzápätí ho poslať kamarátovi na email a mnoho ďalšieho. Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto modernej výstave, prečítajte si náš rozhovor s osobami, ktoré su k výstave najbližšie – kurátorkou Luciou Gavulovou a riaditeľkou SNG Alexandrou Kusou.

US2

Ako dlho trvala príprava na rozsiahlu a netradičnú výstavu SNG s názvom Uchovávanie sveta – rituál múzea v digitálnom veku? Koľko ľudí na nej pracovalo a spolupracovali ste aj s inými inštitúciami?

Prvé porady k výstave, kedy sa „utriasal“ autorský kolektív a vznikali prvé reálne kontúry náplne a koncepcie jednotlivých výstavných miestností, sa konali okolo polovice marca 2015. Ale nad samotnou myšlienkou a obsahom projektu sa začalo premýšľať už skôr – asi koncom roka 2014. Intenzívna realizačná fáza prebiehala dva-tri mesiace do otvorenia výstavy. Treba však rozlišovať medzi prípravou jednotlivých technologických vstupov a kunsthistorickou časťou práce – každá má vlastnú dynamiku a teda aj časovú náročnosť. Ako kurátorky sme sa počas leta priebežne snažili obchádzať slovenské múzeá a zbierkotvorné inštitúcie a vyberať konkrétne artefakty na zapožičanie. Na výstave pracovalo nespočetne ľudí – svedčia o tom aj „titulky“ pred vstupom do expozície. Každý samozrejme vo väčšej alebo menšej miere a každý v inej pozícii, ale rádovo to boli desiatky spolupracovníkov. Keďže výstava je prezentovaná ako jeden z výstupov projektu OPIS – digitalizácie slovenského kultúrneho dedičstva, snažili sme sa programovo spolupracovať aj s inými inštitúciami, ktorých zbierok sa digitalizácia taktiež týkala.

Na výstave ste spolupracovali s veľkým tímom odborníkov aj technickými a IT kolektívmi. Plánujete túto skúsenosť a spoluprácu ešte niekedy zopakovať? Interaktívna výstava Uchovávanie sveta určite otvára nové možnosti využitia galerijného priestoru SNG. Podobné výstavy na Slovensku iste chýbajú a dobre na ne reagovalo aj publikum.

Výstava bola prvým výstupom tohto druhu na Slovensku a akousi lastovičkou, predzvesťou možného budúceho implikovania digitálnych technológií do galerijnej a muzeálnej praxe. Veríme, že interaktivita a sofistikované a citlivé prepojenie s digitálnymi vrstvami sa pri príprave výstav postupne stanú štandardom a budú prehlbovať možnosti poznania, zvyšovať ich komunikatívnosť, edukačný rozmer a atraktivitu smerom k publiku.

Na ktoré časti výstavy najlepšie reagujú návštevníci? Viete povedať, ktoré kúsky alebo úseky výstavy sú najobľúbenejšie?

V rámci možností interaktívneho vstupovania do expozície sú to vstupná miestnosť a možnosť dotvorenia Galandovej Ružovej madony na digitálnom pendantne originálu, listovanie v skicároch, ale aj prehľadávanie depozitárov na základe náhodného tvaru. Vitríny zas ponúkajú množstvo čarovných objektov – podnetov na divácke skúmanie a uchvátia zvyčajne po obsahovej stránke. Štatisticky podložené to nemáme, no vieme to odhadnúť napríklad podľa času, aký návštevníci pri jednotlivých „atrakciách“ trávia…

Skvelou časťou na výstave boli skicáre umelcov, ktoré si návštevníci môžu „listovať“ na poskytnutých iPadoch. Originály tak ostanú neporušené vo vitrínach pred ľuďmi. Plánujete urobiť napríklad väčšiu výstavu orientovanú len na skicáre a denníky slovenských umelcov a ako si zaznamenávali svoje nápady?

Ešte tento rok nápad zrecyklujeme v súvislosti s Mednyánszkého skicármi v Strážkach. Výstavu kresieb a záznamov plánujeme už dlhšie, no jej zamýšľaná kurátorka stále nemá čas, tak ju snáď tento úspech pomkne 🙂

US3

Do značnej miery je výstava o tom, ako funguje múzeum umenia v digitálnej dobe. Snažili ste sa aj spopularizovať prácu v galérii ako takej a možno osloviť mladých ľudí, ktorí môžu byť potenciálnymi novými kurátormi, umeleckými historikmi či pracovníkmi?

Takto sme na to asi primárne nenahliadali, i keď pravdou je, že sme chceli divákom poodhaliť zákulisie fungovania galérií a múzeí, vytvoriť pre nich zážitok, aký z návštevy ich výstavných, teda verejnosti bežne dostupných priestorov zvyčajne nemajú. Ak by to oslovilo mladých ľudí a inšpirovalo k štúdiu dejín umenia a neskoršej profesii historika umenia či kurátora, pracujúceho v zbierkotvorných inštitúciách, bolo by to len mimoriadne príjemným bonusom našich pôvodných zámerov.

Ste s návštevnosťou a prijatím publika zatiaľ spokojní? Prekvapilo vás napríklad niečo počas priebehu výstavy a ako ju ľudia prijímajú?

Sme nadmieru spokojní – v podobný „úspech“ sme iba dúfali, no tak celkom ho nečakali. Veľmi nás teší, že výstava zaujala naozaj široké publikum návštevníkov a že na ňu pozitívne reaguje ako laická, tak odborná verejnosť, deti, dospelí i seniori. To je hlavným prekvapením. A ďalším hádam reakcie, prečo výstava netrvá dlhšie. Sú to v každom prípade prekvapenia veľmi pozitívne, povzbudzujúce a motivujúce.

Oficiálna stránka SNG a Facebook.

Text a otázky: Krištof Budke Foto: Gabriel Kuchta pre SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *