Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície: Krajina za mapou

od 16. 5. 2019

Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava, Kurátorka: Alexandra Kusá

Uchovávať. Vzdelávať. Inšpirovať. Prezentovať návštevníkom popri fondoch aj ďalšie obsahy, uviesť ich do širších kultúrnych kontextov, sprostredkovať poznanie, byť miestom kultúrnych experimentov – práve to je poslaním experimentálnych expozícií pod názvom Krajina za mapou zameraných na nie celkom klasický galerijný obsah.

Za vznikom Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov (koncepcia Peter Krištúfek) stála snaha nájsť spôsob, ako zachovať veľkú zbierku autorových kníh. Išlo pritom skôr o zberateľskú posadnutosť a predovšetkým o zachytenie esencie jeho osobnosti. Práve téma knižnice ako špecifického miesta poznania a téma zberateľstva a uchovávania sú prienikom s tým, čím sa intenzívne zaoberá múzeum umenia dnes.

Interaktívna expozícia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom (koncepcia Ondřej Horák) je prepojená so sériou animovaných filmov o slovenských výtvarníkoch a je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým i poučeným návštevníkom. Projekcia má vyrozprávať príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Od 14. 1. 2020, Kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera

je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov. Návštevníci majú možnosť vidieť výber z pozostalosti tohto konceptuálneho umelca v origináloch aj vo forme faksimile. Tri vitríny „archívu“ predstavujú dokumentáciu autorovej výstavy Textilné obrazy z obdobia normalizácie, listy, PFky, mail arty Kollerových kolegov a kolegýň z jeho pozostalosti a nakoniec autorove denníkové zápisky, ktoré dokumentujú jeho prepisovaciu mániu a pozíciu dobového svedka zaznamenávajúceho „tok dejín“. Väčšie formáty, inštalované na stene, sú ukážkou Kollerových paspartovacích procedúr.

LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

29. 2. – 5. 7. 2020

Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava, Kurátorka: Zuzana Koblišková

V roku 2020 si slovenské profesionálne divadlo pripomína 100 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti SNG pripravila výstavu k stému výročiu narodenia profesora Ladislava Vychodila (1920 – 2005). Vplyv tohto výtvarníka bol určujúci nielen pre vývoj slovenskej scénografie druhej polovice 20. storočia, ale aj Vysokú školu múzických umení, kde sa podieľal na založení samostatnej katedry scénografie a kde vychoval niekoľko generácií scénografov.

Výstava predstavuje autorove návrhy, ktoré už precestovali celý svet, iné budú vystavené prvýkrát. Výstava je členená podľa výtvarných princípov a bude mapovať najmä to, ako Vychodil o scénografii rozmýšľal v rôznych obdobiach jeho tvorby. Hoci by sa mohlo zdať, že literatúra o Vychodilovi a jeho diele už dávno vyčerpala všetky témy, výskum, ktorý predchádzal výstave, ju obohatí aj o vzácny, dosiaľ nepublikovaný materiál z archívu Thompson Library v Ohio State University. Osobitný priestor je venovaný aj autorovej „budovateľskej“ úlohe a jeho pôsobeniu v divadelných dielňach Slovenského národného divadla, jeho pedagogickej činnosti doma aj v zahraničí, a tiež aktivitám mimo divadiel. O tvorbe Ladislava Vychodila si môžete prečítať viac v kolekcii, ktorú sme pripravili na Webe umenia www.webumenia.sk/kolekcia/157.

29.2. – 5. 7. 2020

Interaktívna inštalácia: Vytvor si maketu

K výstave LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

Kto je scénograf a aké otázky musí riešiť? V poslednej miestnosti výstavy majú návštevníci možnosť vyskúšať si scénografické princípy a výtvarné postupy inšpirované tvorbou Ladislava Vychodila.
Môžu si vytvoriť vlastnú maketu scénografického priestoru, experimentovať s vlastnosťami svetla, zmenami farebnosti pri výmene filtra, skúsiť, aké vlastnosti majú rôzne druhy látky, či vytvoriť jednoduchý model kvadratickej plochy – tzv. hyperboloid. Na záver vznikne model priestoru, ktorý si návštevníci môžu dotvárať aj doma.

Pripravila: Magdaléna Kuchtová z Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG, Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstup voľný

Ladislav Vychodil, V. Nezval: Atlantída. 1961

Anna Daučíková, Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations

6. 12. 2019 – 29. 3. 2020

Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava, Kurátorka: Monika Mitášová

Autorská výstava Anny Daučíkovej (*1950 v Bratislave) predstavuje jej prácu sklárky, maliarky, fotografky, performerky a autorky videí. Ako uvádza už názov výstavy, nejde o retrospektívu – predstavenie ukončeného diela v spätnom pohľade. Ide o sprístupnenie výberu z autorkiných ukončených a zachovaných diel vo vzájomných vzťahoch a spojeniach s jej aktuálne rozpracovanými dielami, prípadne aj s takými prácami, ktoré Anna Daučíková bude ešte len utvárať, prepracúvať, či dokončovať počas trvania výstavy.

Táto autorská výstava je teda expozíciou diel aj „pracovnou výstavou“. Dáva verejnosti nielen možnosť vidieť a chápať vzťahy medzi jednotlivými dielami tejto autorky v danom výbere (sedem situácií, teda sedem rôznych usporiadaní prác v siedmich miestnostiach: päť „dielní“ a „videokino“ a „videolaboratórium“), ale umožňuje im aj navštevovať galerijné prostredia ako dejúce sa rámce práce (sedem miestností meniacich sa na sedem scén), teda dejiská rozpracovaného či pripravovaného diela (work in progress). Sedem situácií má počas trvania výstavy potenciál iniciovať premenu či vznik nových diel od Anny Daučíkovej aj jej hostiek a hostí. Prípadné nové diela sa stanú ich pretrvávajúcou alebo efemérnou súčasťou. Dielo aj výstava sú teda dialogické work(s) in progress…

Súčasťou výstavy sú aj diela ďalších autorov: Václav Cigler (CZ), Helena Jiskrová (NL), Jiří Thýn (CZ).

Hostky a hostia výstavy: Jana Cviková (SK), Eva Filová (SK), Alica Koubová (CZ), Noro Lacko (SK), Quinn Latimer (USA).

Sprievodné programy

Sunday, March  1 | 4.00 p.m.

Sunday Rest: Anna Daučíková. Work in progress: 7 Situations

The internationally known contemporary artist Anna Daučíková (*1950) presents her work through various media, as a glass, painting, photography, performance and video. The exhibition is prepared as a challenge for visitors to confront themselves with topics the author deals with in her life and art. The talk clarifies her transgender thinking and motives of sight in her work.

Esterházy Palace, 3rd floor, Free entry

Streda 4. 3. ½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Scéna

Kde všade sa dá spraviť divadlo a akú úlohu v ňom zohrávajú naši malí a divokí účastníci programu? Preskúmame všetky druhy improvizácie na výstave slovenského scénografa Ladislava Vychodila.  Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstupné: 5 € / rodina, R: male.divy@sng.sk

Streda 4. 3. | 18.00

Uvedenie publikácie: Ladislav Mednyánszky. Denníky 1877 – 1918

Koncom minulého roka vydala SNG druhý slovenský doplnený výber z denníkov a listov významného stredoeurópskeho maliara Ladislava Mednyánszkeho. Obsiahla publikácia je v porovnaní s prvým slovenským vydaním rozšírená o nové denníkové záznamy a korešpondenciu, ktoré sa objavili vďaka kontinuálnemu výskumu maliarovej tvorby. Výber z denníkov a korešpondencie pripravili István Bardoly zo Strediska Forster v Budapešti, Csilla Markója z Maďarskej akadémie vied a Katarína Beňová z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK a SNG. Súčasťou tohto vydania je aj bohatý vizuálny materiál zo zbierok kresby SNG a ostatných slovenských galérií. Publikáciu predstaví editorka Katarína Beňová spolu s prekladateľkou Evou Andrejčákovou a grafickým dizajnérom Branislavom Matisom.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov, Vstup voľný

Štvrtok 5. 3. | 18.00

Večer ASPEKTU na výstave Anny Daučíkovej

„Je osobné politické?“ a iné historické i aktuálne „situačné“ otázky zaznejú na diskusnom večere feministického časopisu a rovnomennej organizácie ASPEKT, ktorá pôsobí od začiatku 90. rokov minulého storočia. Anna Daučíková je jednou z jej kľúčových zakladateliek. O peripetiách feministického myslenia a praxe i umeleckej tvorby sa s ňou budú zhovárať ďalšie aspekťáčky – literárna vedkyňa Jana Cviková, spisovateľka Jana Juráňová a kurátorka výstavy Monika Mitášová.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstupné: 2 € / 1 €

Nedeľa 8. 3. | 15.00

Siesta v galérii: Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations

Nedeľný výklad návštevníkom sprostredkuje dialóg s dielom Anny Daučíkovej.

Esterházyho palác, 3. poschodie,Vstup voľný

Pondelok 9. 3. | 19.00

Fotopondelok

Marcový Fotopondelok bude venovaný poctivému fotografickému remeslu v komerčnej aj nekomerčnej fotografii. Prácam pre klienta i pre radosť.

Moderujú: Veronika Marek Markovičová, Peter Marek, Esterházyho palác, Berlinka, Vstup voľný

Streda 11. 3. ½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Scéna

Kde všade sa dá spraviť divadlo a akú úlohu v ňom zohrávajú naši malí a divokí účastníci programu? Preskúmame všetky druhy improvizácie na výstave slovenského scénografa Ladislava Vychodila.  Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstupné: 5 € / rodina, R: male.divy@sng.sk

Štvrtok 12. 3. | 18.00

Ako sa z Druhej stala Prvá. Prechádzka slovenským filmom na výstave Anny Daučíkovej

„Si iba žena, žena.“, „Nemáš chlopa, nemáš pravdy.“, „Ženy treba držať nakrátko… Narob jej deti a máš pokoj.“ Aj takéto repliky zabávali divákov pred rokom 1990. A žiaľ, zabávajú dodnes. Aké boli ženské postavy v slovenskom filme pred rokom 1990 a čo sa odvtedy vo filmových príbehoch (a nielen v nich) zmenilo? O rodových stereotypoch a ich prekonávaní v slovenskom hranom, dokumentárnom i televíznom filme s filmovou historičkou Evou Filovou.

Mgr. Eva Filová, ArtD. od roku 2009 pôsobí na Katedre audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU v Bratislave, venuje sa dejinám slovenského, svetového a experimentálneho filmu, rodovej problematike a orálnej histórii. Je autorkou knihy Eros, sexus, gender v slovenskom filme, spoluautorkou rozhlasového cyklu Kino-Ucho a edukačných projektov Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl a Obrazy (proti) extrémizmu. Dramaturgicky a lektorsky pripravuje tematické pásma krátkych filmov pre filmotéku kina Lumière, filmový seminár 4 živly, Art Film Fest a ďalšie podujatia. V rokoch 2008 – 2013 pripravovala filmové projekcie v rámci sprievodných podujatí k výstavám v SNG.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstupné: 2 € / 1 €

Piatok 13. 3. | 16.30 – 18.00 | Rodina

Bookobrazy: Roland Cagáň: Hľadanie Sebastiána

Rozprávku o tom, ako šli dvaja bratia medvedíky hľadať liek pre zmenšujúcu sa mamu, si s nami príde zahrať aj autor Roland Cagáň. Poďte s nimi a uvidíte, ako si na ceste za záhadným Sebastiánom poradíme so smutným obrom, bojazlivou vílou, namysleným kráľom, uponáhľaným trpaslíkom, neviditeľnými ľuďmi a… naučíme sa byť sami za seba.

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci programu si môžu uplatniť 10% zľavu na nákup kníh pre deti v kníhkupectve Ex Libris.

Esterházyho palác, Berlinka, Vstupné: 3 € / rodina, R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 15. 3. | 15.00

Siesta v galérii: LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

Nedeľný výklad uvedie do súvislostí scénografické návrhy Ladislava Vychodila a ich historický a umelecký kontext.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstup voľný

Streda 18. 3. | 18.00

Prednáška: V líniách komiky

Prednáška teoretika umenia Jána Kraloviča z Katedry dejín a teórie umenia VŠVU má podtitul Humor, satira a absurdita v českej a slovenskej ilustrácii v 60. rokoch. Na konci 50. rokov sa v československých časopisoch začali objavovať karikatúry a kreslený humor nielen zahraničných autorov (Saul Steinberg, Albert Dubout, Sempé a i.), ale aj nastupujúcej generácie českých a slovenských kresliarov, výtvarníkov, karikaturistov. Slobodnejšie 60. roky, vznik literárnych a kultúrnych časopisov, knižných edícií ako aj obľuba literárneho žánru satiry podnietili vznik špecifického kresleného humoru s nádychom absurdity a nonsensu. Generácia českých výtvarníkov sformovaných do skupiny Polylegran, či výrazní autori v slovenskom prostredí, sa prezentovali predovšetkým v kultúrnych (Mladý svět, Host do domu, Kultúrny život a i.) či na satiru špecializovaných časopisoch (Dikobraz, Roháč). Prehľad vybraných diel, ilustrácií v knihách  aj kresleného časopiseckého humoru  je zároveň formou spomienky a pocty Kornelovi Földvárimu, ktorý sa téme karikatúry a satiry intenzívne venoval.

Mgr. Ján Kralovič, PhD. vyštudoval dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2012 – 2016 pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník na VŠVU v Bratislave. Aktuálne pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia VŠVU, kde prednáša dejiny slovenského umenia 20. storočia, dejiny nových médií, témy profilované na knižnú kultúru a ilustráciu a vedie semináre zamerané na teóriu a interpretáciu umeleckého diela. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch recenzné príspevky, odborné texty a vedecké štúdie o neoavantgardnom a súčasnom umení. Príležitostne sa venuje kurátorskej činnosti. V roku 2014 mu vyšla publikácia: Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 – 1989 na Slovensku) a v roku 2017 monografia zameraná na bytové výstavy a umelecké aktivity v období normalizácie pod názvom Majstrovstvo za dverami.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov, Vstupné: 2 € / 1 €

Štvrtok 19. 3. | 18.00

Kurátorský výklad: Ladislav Vychodil

Kurátorka Zuzana Koblišková a jej hosť Karol Mišovic z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV predstavia novootvorenú výstavu LV 100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia, ktorú SNG pripravila k stému výročiu narodenia významného scénografa Ladislava Vychodila.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 22. 3. | 15.00

Siesta v galérii: Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations

Nedeľný výklad návštevníkom sprostredkuje dialóg s dielom Anny Daučíkovej.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstup voľný

Utorok 24. 3. | 17.00

Čaj o piatej v SNG: Španielsky večer

Tanečnice zo súborov Andalúzia – Alegria vám predvedú flamenco v rytmoch piesní španielskeho gitaristu. Temperament, radosť, emócie, originálna španielska hudba a očarujúca atmosféra vás vyzvú do tanca v závere večera, ktorý organizujú  STÁLE DOBRÍ, n.o. v spolupráci so SNG.

Esterházyho palác, Berlinka, Vstup voľný

Utorok 24. 3. | 18.00

Architúra: rod, telo, sexualita, architektúra

V prvej jarnej Architúre sa pokúsime nazrieť pod kožu architektúry alebo inak – vydáme sa za hranice architektúry smerom k ľuďom, ktorí ju tvoria, a tými, ktorí ju používajú. Architektúra postmoderny nám umožnila čítať jej podobu z „iných“ uhlov pohľadu. V čom je iné porozumenie priestoru a stavieb z pozície rodu, tela alebo sexuality? Architúrou sprevádza architekt Martin Zaiček.

Miesto stretnutia: Kaviareň Berlinka, Námestie Ľ. Štúra, Vstupné: 4 € / 2 €, R: kristina.paulenova@sng.sk

Wednesday March 25 | 6 p.m.

My Body’s a Building or, The Living Glass of Speech: Reading and talk with Quinn Latimer and Anna Daučíková

Quinn Latimer is a California-born writer, art critic, and editor whose work often explores feminist economies of writing, reading, and image production. Her unique voice within contemporary art is deeply informed by a sensibility shaped by literature, history, and art. Similarly to the works of Anna Daučíková, the texts of Latimer come into being through an examination of speech, architecture, desire, and everyday life, which both contour and depart from theoretical discourses. On the occasion of Anna Daučíková’s exhibition Quinn Latimer will read, My Body’s a Building or, The Living Glass of Speech, a report or a parable (who is to say, really) about the work of, in part, Anna Daučíková. The reading will be followed by a conversation between the author and the artist.

Quinn Latimer is the author of Like a Woman: Essays, Readings, Poems, Sarah Lucas: Describe This Distance, Film as a Form of Writing: Quinn Latimer Talks to Akram Zaatari, and Rumored Animals. Her writings and readings have been featured widely, including at REDCAT, Los Angeles; Chisenhale Gallery, London; Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam; Radio Athènes, Athens; the Poetry Project, New York; the Venice Architecture Biennale; and Sharjah Biennial 13. She is the editor of many publications, including The documenta 14 Reader and documenta 14: Daybook; Stories, Myths, Ironies, and Other Songs: Conceived, Directed, Edited, and Produced by M. Auder; Paul Sietsema: Interviews on Films and Works; and Pamela Rosenkranz: No Core. She is part of the core team of the Master of Fine Arts program at Institut Kunst, in Basel, where, with Chus Martínez, she organizes a biannual series of symposia on questions of gender, language, power, and artistic practice. Latimer was editor-in-chief of publications for documenta 14 in Athens and Kassel.

Esterhazy Palace, 2nd floor, Admission: 2 € / 1 €

Nedeľa 29. 3. | 15.00– 17.00 | Rodina

Rodinná nedeľa: Opona

Slávny dramatik William Shakespeare raz napísal, že celý svet je javisko. Čo ale tvorí svet na javisku? Hoci budeme v galérii, spoločne preskúmame, aké prostriedky využíva divadlo a najmä to, akú úlohu v ňom hrá výtvarník. Nazrieme za oponu, aby sme si všimli aj veci, ktoré si z hľadiska bežne nevšímame.

Esterházyho palác, 2.poschodie, Vstupné: 5 € / rodina, R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 29. 3. | 17.00

Finisáž výstavy: Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations

Výstavu Anny Daučíkovej ukončí záverečným výkladom jej kurátorka Monika Mitášová. Priestory galérie budú posledný deň trvania výstavy otvorené do 20.00.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstup voľný

Utorok 31. 3. | 17.00

Čaj o piatej v SNG

Dámy a páni v najlepších rokoch, STÁLE DOBRÍ, n.o. v spolupráci so SNG vás opäť pozývajú na tanečný parket. Juraj Komora vás naučí nové kroky a tanečné variácie, alebo si pod jeho vedením na parkete oprášite znalosti z mladosti.

Esterházyho palác, Berlinka, Vstup voľný

TS: SNG, Foto: SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *