Hlavné slovo má v apríli v SNG výstava Antona Cepku. Prevedie vás históriou tohto svetovo uznávaného šperkára a autora mnohých diel, ktoré dopĺňali architektúru vo viacerých mestách Slovenska. Taktiež pokračuje výstava Nizozemská maľba. Zaujímavým spestrením programu je „talk“ so slovenskými producentmi. FVLCRVM a KARAOKE TUNDRA porozprávajú o tom aké to je tvoriť hudbu na Slovensku. Ďalšou zaujímavosťou je diskusia s manželským párom IOKO, ktorí navrhujú dizajnérske rámy na okuliare. Sú celosvetovo známi a zavítajú taktiež do SNG a to 30.4.2016. Pozývame!

Aktuálne výstavy

nestex/nestála expozícia SNG (od 17. januára 2014)

Esterházyho palác, 1. poschodie

Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová

Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúziasvetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

Franz Xaver Messerschmidt: Charakterová hlava č. 34.; 1770 – 1783. Odliatok pred 1816. Majetok SNG, Bratislava

Nizozemská maľba (19.2. 2016 – 22. 5. 2016)
Esterházyho palác, 2. poschodie
Kurátorka: Zuzana Ludiková

Zbierka starého európskeho umenia Slovenskej národnej galérie obsahuje vyše päťsto diel a v kontexte domáceho zberateľstva predstavuje nezameniteľnú kolekciu. Z nej viac ako polovica reprezentuje diela nizozemskej, flámskej a holandskej proveniencie z obdobia rokov 1500 – 1800. Prostredie, v ktorom sa utvárala zbierka, nepatrí a nebolo ani v minulosti prirodzenou spádovou oblasťou nizozemského maliarstva, aj keď obe oblasti spájala vláda Habsburgovcov. Napriek tomu celok ponúka rozmanitý obraz dominujúcich tendencií v nizozemskom maliarstve.

SNG prichádza s titulom Nizozemská maľba po desiatich rokoch. Prevažne žánrové výjavy a krajiny kabinetného formátu dopĺňajú biblické výjavy. Tvorba sprostredkujúca často výstrahy s akcentom na morálku a krátkosť pozemského života konvenovala najmä politicky vyhraneným obdobiam. Popri technologicky náročných riešeniach, obsah zameraný na rodinný život, blízkosť k prírode a etické otázky robia severské maliarstvo stále aktuálnym a populárnym.

SVK_SNG.O_5458_

Georg Flegel – Lucas van Valckenborch: Alegória leta. 1595. Majetok SNG, Bratislava

Anton Cepka  Kinetický šperk (13. – 5. 6. 2016)

Esterházyho palác, 3. poschodie

Kurátorky: Petra Hölscher (Die Neue Sammlung – The Design Museum, Mníchov), Viera Kleinová (SNG)

Retrospektíva šperkára a sochára Antona Cepku (*1936) v Slovenskej národnej galérii je voľným pokračovaním výstavného projektu pripraveného v roku 2015 mníchovským Die Neue Sammlung – The Design Museum. Slovenská verzia výstavy predstaví okrem reprezentatívneho výberu Cepkových šperkov z mnohých európskych galerijných či súkromných zbierok sochársku a dizajnérsku časť jeho tvorby, spolu s kresbami, ktoré sú podstatnou zložkou jeho autorského profilu. S ambíciou uviesť Antona Cepku nielen ako zakladateľa československého šperku, ale aj ako osobitého tvorcu konštruktívno-kinetických objektov, autora nielen drobných, komorných diel, ale aj exteriérových realizácií vo verejnom priestore. Výstava zaznamenáva viac ako polstoročie pôsobenia osobnosti so statusom svetovej šperkárskej autority a výrazného reprezentanta geometricko-abstraktného prúdu slovenského výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia.

Anton Cepka, Brošňa Modul. 1969.

Anton Cepka, Brošňa Modul. 1969.

Ponuka sprievodných programov

Piatok 1. 4. / 18.00

Nizozemská maľba: Pohľad zblízka

Tematický kurátorský výklad Zuzany Ludikovej na výstave Nizozemská maľba. Nočnou hliadkou Rembrandt stanovil novú vizuálnu tradíciu. Nevyužil typickú ikonografiu portrétov civilných hliadok a vizuálnym zdrojom, ktorý ho mohol inšpirovať, boli kasárenské výjavy žánrových obrazov (cortegaerde).

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava/Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 3. 4. / 11.00

Brunch v SNG

Pozývame vás na jarný brunch v Slovenskej národnej galérii. Vezmite všetkých – rodinu, deti, priateľov a známych – a príďte si urobiť peknú nedeľu! Postaráme sa o príjemnú atmosféru, dobré jedlo a zaujímavý program. Dospelých prevedieme výstavou Nizozemská maľba a o zábavu nebudú mať núdzu ani deti.

Aprílový brunch pripravujeme aj pre návštevníkov, ktorých komunikačným jazykom je angličtina. Výklad k výstave a program pre deti bude aj v slovenčine, aj v angličtine.

Kontakt a rezervácie: Zuzana Palicová, zuzana.palicova@sng.sk, Počet miest je obmedzený, preto je potrebná rezervácia a platba vopred.

Esterházyho palác – Berlinka, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 21 € / osoba. Deti do 10 rokov vstup zdarma.

Nedeľa 3. 4. / 15.00

Siesta v galérii: Anton Cepka. Kinetický šperk

Nedeľný pohodový výklad rozhýbe výstavu šperkov Antona Cepku.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Štvrtok 7. 4. / 18.00

Krst publikácií Biedermeier a Bella Italia

Slovenská národná galéria v spolupráci s Katedrou dejín výtvarného umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pozýva na krst publikácií: prvou je zborník – Katarína Beňová (ed.): Domáce a európske súvislosti biedermeiera, ktorý je výstupom z konferencie pripravenej v roku 2015 k výstave Biedermeier. Druhá publikácia –  Dana Bořutová – Katarína Beňová (eds.): „Bella Italia“ Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí je výstupom vedeckého grantu orientovaného na skúmanie vzťahov talianskej kultúry na našom území v priebehu 19. storočia.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Štvrtok 7. 4. / 18.00 – 20.00

Kurz pre rodičov: Za dverami galérie (tvary a formy)

Deti sa na svet pozerajú inak ako dospelí. Umenie môže byť pre rodičov dobrým prostriedkom, ako naučiť svoje deti viac: o tvaroch, farbách, vzťahoch či objavovať nové nečakané súvislosti. Naučte sa to najprv vy, potom všetko vyskúšajte spolu s deťmi. Tvorivý kurz pre rodičov v SNG vám ukáže, ako na to. Program prebieha ako dvojhodinový celok s aktivitami na výstavách, vlastnou tvorbou  v ateliéri, hosťami a nápadmi na vymýšľanie doma.

R: barbora.jurinova@sng.sk

Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstupné: 10 € / osoba

Nedeľa 10. 4. / 15.00

Siesta v galérii: Nizozemská maľba

Nedeľná prechádzka Nizozemskou maľbou prierezovo predstaví celú výstavu.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava; Vstup voľný

Utorok 12. 4. / 17.00

Open Studio: Anca Benera (RO) a Arnold Estefan (HU)

Anca Benera a Arnold Estefan spolupracujú ako umelecká dvojica od roku 2011. V svojej práci sa priamo zaoberajú otázkou kultúrnych rozdielov, odhaľujúc dôsledok naliehavého pôsobenia identity, dejepisectva a zákonodarstva na subjektivitu.

V umeleckej praxi využívajú rozličné médiá, kultúrne registre a disciplíny, prostriedky na reflexiu spoločnosti ako spleť konvencií, ktoré môžu a musia byť sústavne pretvárané.

Sú zároveň spoluzakladateľmi Centra pre vizuálnu introspekciu (Center for Visual Introspection) v Bukurešti, kde zorganizovali množstvo workshopov, projektov vo verejnom priestore a vydali niekoľko publikácií.

Open Studio je dlhodobý vzdelávací projekt Ateliéru Ilony Németh – IN (Katedra intermédií a multimédií KIM) z Vysokej školy výtvarných umení a je podporovaný oslovenými partnermi. Open studio s Joannou Warsza vznikol v spolupráci s tranzit.sk.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava; Vstup voľný

Streda 13. 4. / 18.00

Koncert Hudba dneška v SNG 18: Dva-Ja 3

Program: Johann Sebastian Bach, Gérard Grisey, Marián Lejava, Daniel Matej, Igor Stravinskij a i.

Účinkujú: Milan Paľa, Ronald Šebesta

Koncert nadväzuje na ideu „stretnutí umeleckých dvojíc“, z ktorých každá osobnosť zároveň predstavuje silnú individualitu. V podaní Milana Paľu – Ronalda Šebestu zaznejú diela sólovej inštrumentálnej literatúry slovenských (Paľa) a svetových (Šebesta) skladateľov viacerých generácií pôsobiacich v kultúrnom teréne 20. a 21. storočia. Inštrumentálne aj osobné stretnutie im zase umožnia „kontrapunkty“ skladateľa, o ktorom sa dá povedať, že predstavuje „počiatok všetkého, čo mu predchádzalo, ako aj toho, čo po ňom nasledovalo“…

Cyklus koncertov Hudba dneška v SNG sa uskutočňuje v dramaturgii Daniela Mateja, v spolupráci s InMusic, o. z., a Slovenskou sekciou ISCM.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava; Vstupné: 4 € / 2 €

Štvrtok 14. 4. / 18.00

Diskusia na výstave Anton Cepka. Kinetický šperk

Téma: autorský šperk; dielo Antona Cepku

Hostia: prof. Alena Křížová, historička šperku, Ústav evropské etnologie, Masarykova univerzita Brno; PhDr. Miroslav Cogan, kurátor výtvarného umenia a šperku Muzea Českého ráje v Turnově, organizátor a kurátor medzinárodných šperkárskych sympózií v Turnove; prof. Karol Weisslechner, šperkár, výtvarník, architekt, scénograf, vedúci Ateliéru S+M+L_XL Kov a šperk VŠVU v Bratislave; Ľuba Belohradská, historička a kurátorka umenia so zameraním na sochárstvo a medailu 20. storočia, geometrické tendencie v umení; Viera Kleinová, kurátorka výstavy Anton Cepka. Kinetický šperk, kurátorka zbierky Úžitkového umenia a dizajnu SNG.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava; Vstupné: 2 €

Piatok 15. 4. / 16.30 – 18.00 / Rodina

BookObrazy / Tri prasiatka na vandrovke

Stretnutie pre deti, knihy a obrazy. Čakajú vás tri prasiatka na vandrovke alebo veselá dvojrozprávka o troch prasiatkach ako ich (ne)poznáte a o neposednom vajci, ktoré sa vybralo do sveta v podaní divadla TUŠ.

R: barbora.jurinova@sng.sk, Esterházyho palác – Berlinka, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava; Vstupné: 3 € / rodina

Nedeľa 17. 4. / 15.00

Siesta v galérii: Anton Cepka. Kinetický šperk

Nedeľný pohodový výklad rozhýbe výstavu šperkov Antona Cepku.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava; Vstup voľný

Utorok 19. 4. / 18.00

Sensorium 2016

The first Slovak conference making sense of creative technology

Nechajte sa vtiahnuť do sveta dynamických a interaktívnych inštalácií, grafík, vizualizácií dát a generatívneho dizajnu. Medzinárodne uznávaní umelci a dizajnéri využívajúci kreatívne výpočtovú technológiu sa stretnú v Bratislave, aby odprezentovali svoje projekty, procesy ich vzniku a myšlienky s nimi spojené. Sensorium, inšpirované úspešným festivalom Resonate, je prvým ročníkom jednej z najpokrokovejších vzdelávacích udalostí svojho druhu na Slovensku zameraný na prienik umenia, dizajnu a technológie: www.sensorium.is

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava; Vstupenky: https://ti.to/sensorium-2016/sensorium-2016

Streda 20. 4. / 18.00
Fashion LIVE! Talk no. 2
Hosťom druhého Fashion LIVE! Talk-u bude režisér Jakub Jahn, ktorý nás prevedie pútavým prostredím tvorby ilúzie v dokonalom módnom svete. Budeme sa rozprávať o hraniciach tvorivého sveta, konkrétnych prípadových štúdiách či smrti linearity vo vizuálnom prejave.

Talk uvedie Olo Křížová, kreatívna riaditeľka podujatia Fashion LIVE!

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava; Vstup voľný

Štvrtok 21. 4. / 18.00

Workshop pre dospelých / Energia pohybu

Interaktívna dvojhodinovka pre dospelých. Kinetika a pohyb sa stali ústrednou témou mnohých umelcov 20. storočia. Šperkár Anton Cepka je jedným z nich. Čím je pohyb pre umenie taký atraktívny? Možno na to prídeme pri spoločných pohybových aktivitách.

R: barbora.tribulova@sng.sk; Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava; Vstupné: 3 €

Nedeľa 24. 4. / 15.00

Siesta v galérii: Nizozemská maľba

Nedeľná prechádzka Nizozemskou maľbou prierezovo predstaví celú výstavu.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava; Vstup voľný

Nedeľa 24. 4. / 15.00 – 17.00 / Rodina

Nedeľa po červenej: Akcent

Krehké konštrukcie šperkov a objektov Antona Cepku vznikali z plochého strieborného plechu. Stačí malý, no presný podnet a z plochy sa stane pohyblivý šperk v priestore. Vyskúšame si nekonečné množstvo motívov v mriežke a vďaka malým detailom vytvoríme originálne objekty.

R: barbora.jurinova@sng.sk; Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava; Vstupné: 4 € / rodina

Streda 27. 4. / 19.00

Just playin’ fjužn edišn / BRENK SINATRA (AT), KARAOKE TUNDRA (UA), FVLCRVM (SK), moderátor MtotheG

Komorná debata o tvorbe a procesoch vznikania hudby. Pozvaní producenti otvorene hovoria o emóciách, samploch, skúsenostiach … a predovšetkým púšťajú skladby známe i nikdy nepočuté. Bonusom bude set každého z pozvaných hostí.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava; Vstup voľný

Štvrtok 28. 4. / 18.00

Reštaurátorský výklad: W. J. Blaeu: Glóbus (1603)

Tematický výklad s projekciou na výstave Nizozemská maľba. Ivan Galamboš, autorizovaný reštaurátor (Slovenský národný archív), priblíži reštaurátorský proces a príbeh unikátneho celestiálneho glóbusu nočnej oblohy, ktorý vznikol na základe výpočtov svetoznámeho astronóma Tycha de Brahe. Výpočty zaznamenala prvá holandská expedícia, ktorá sa plavila v moriach južnej pologule a z jej záznamov zhotovil glóbus v roku 1603 holandský kartograf Willem Janszoon Blaeu (1571 – 1638). Kolorované medirytiny pokrývajúce jeho guľu vytvorili umelci Gildy sv. Lukáša, ktorej členom bol aj Rembrandt. Glóbus, reštaurovaný I. Galambošom v roku 2013, zapožičal zo svojich zbierok na výstavu Nizozemská maľba  Slovenský národný archív v Bratislave.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava; Vstupné: 2 €

Štvrtok 28. 4. / 18.00

Anasoft litera fest 2016

11. ročník literárneho festivalu. Súčasťou programu bude diskusia Nenávidené slová – o slovách, ktoré do dobrej literatúry nepatria podľa rýdzo subjektívneho názoru redaktorov, spisovateľov a jazykovedcov; premietneme dokumentárny film: Piata loď Moniky Kompaníkovej (réžia: Iveta Grófová), zachytávajúci účasť Moniky Kompaníkovej na festivale Měsíc autorského čtení a na záver nás čaká autorské čítanie finalistov Ceny Anasoft litera 2016.

http://www.anasoftlitera.sk/

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava; Vstup voľný

Sobota 30. 4. / 16.00

IOKO meets KIRK and KIRK

Okuliarový dizajn, ako súčasť produktového dizajnu, fascinuje nielen dizajnérov svetového mena, ale i samotných užívateľov. O tom, ako vzniká, čo tomu predchádza, a prečo okuliare nie sú zdravotnícka pomôcka, ale signifikantný osobnostný prvok, prídu porozprávať dizajnéri nezávislej anglickej produkcie.

Budete vtiahnutí do sveta plného farieb a nezvyčajných detailov, ale hlavne uvidíte a vyskúšate okuliare z ucelených kolekcií tak, ako je možné iba  na svetových dizajnových fórach. Manželia Jason a Karen Kirk Vás osobne svojim dizajnom prevedú. www.ioko.sk

Rezervácie: info@ioko.sk

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava; Vstup voľný

každý utorok / 17.00 – 18.30

TVORIVÝ ATELIÉR: Drevené želiezko

Výtvarný ateliér pre rodičov s deťmi od 4 – 7 rokov inšpirovaný aktuálnymi výstavami SNG.  Umelecké diela sú podnetom pre skúmanie okolitého sveta. V ďalšom cykle sa zameriame na materiály, z ktorých sú vytvorené umelecké diela. Spoločne preskúmame výstavu Antona Cepku. Kinetický šperk a čiernobiele fotografie Françoisa Kollara.

Kurz podnecuje tvorivosť detí, rozvíja jemnú motoriku a učí základné princípy výtvarného myslenia. Prebieha v dvoch na seba nadväzujúcich častiach: počas prvej kratšej časti na výstave pútavým spôsobom približujeme vystavené diela cez vybranú tému, v ateliérovej časti tému výtvarne spracovávame.

Kurz vedú skúsené lektorky: Miroslava Mišová a Blažena Ostrovská Sokolovská.

Termín: 5. 4. – 28. 6. 2016. Kapacita kurzu je obmedzená.

R: magdalena.kuchtova@sng.sk; Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava; Cena kurzu: 52 € / 13 stretnutí pre rodinu

Zdroj: TS SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *