Výstavný projekt Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia odkazuje na pojem, ktorý etabloval Karol Vaculík a kurátori národnej galérie začiatkom 60. rokov 20. storočia veľkou výstavou Generácia 1909Svedomie doby (1964). Názov výstavy vychádzal z aritmetického priemeru rokov narodenia autorov, ktorých kurátori do skupiny zaradili. Ich príslušnosť však odôvodňovali nielen biograficky, ale snažili sa nájsť aj iné spoločné črty a spojenia.

K výstave prebehne aj kurátorský výklad pre verejnosť a to vo štvrtok 2. júla o 18:00 v priestoroch výstavy.

Iniciatíva Karola Vaculíka sledovala hneď niekoľko cieľov: vrátiť do dejín umenia tvorbu generácie, ktorej diela nie celkom konvenovali estetike socialistického realizmu; aktívne zasiahnuť do budovania príbehu dejín slovenského umenia novým „izmom“ a zhodnotiť akvizície do galerijných zbierok. Tak vznikol pojem, ktorý Vaculík postavil na roveň výtvarnej moderny. Výstava Generácia 1909. Svedomie doby bola zároveň prvým galerijným blockbusterom s výpravným katalógom a komunikačnou stratégiou. Je dokladom meniacej sa spoločenskej situácie, keď sa spoločnosť spamätávala z ostrého kurzu, peňažnej reformy, kritiky kultu osobnosti a smerovala k obrode „pražskej jari“.

Výstavný projekt Generácia 909,76 v roku 2020 preveruje umeleckohistorický pojem, jeho obsah a vznik tým, že posilňuje kultúrno-historickú interpretáciu a kontext jeho čítania, podľa čoho sa riadi aj členenie výstavy a výber tém. V jednotlivých miestnostiach si pripomenieme kontext obdobia 60. rokov a tiež čo znamenal v dejinách domáceho umenia; historickú výstavu Generácia 1909. Svedomie doby, ktorá mala štatút dlhodobej výstavy, spôsob jej inštalácie, dobový vizuál a diela typické pre danú dobu. Predstavíme osobnosti Karola Vaculíka, autora koncepcie, a Ľudmily Peterajovej, kurátorky výstavy z roku 1964. Na výstave reflektujeme aj rozšírenie (moderného) diapazónu motívov a námetov, ktoré patrili k častým identifikátorom umenia protagonistov G 909. Najčastejšími boli figurálne kompozície, zátišia obohatené o vrstvu druhého možného čítania alebo o motív krajiny, ktorý sa posunul do symbolickej podoby. 

Takpovediac spolutvorcom tejto druhej vlny moderny bolo mestské prostredie – aj v Bratislave sa etablovala umelecká bohéma, aj keď so značným vývinovým oneskorením oproti iným európskym krajinám. Kultúrne milieu je na výstave sprítomnené nielen v portrétoch a autoportrétoch protagonistov, ale aj vo fyzickej pripomienke atmosféry kaviarní v materiáloch zo zbierok úžitkového umenia.

Záverečná bodka je venovaná pilierom G 909, tvorbe „veľkej trojky“ Majerník – Mudroch – Kostka. Práve Vaculíkov koncept umožnil ich umeleckohistorické spojenie, ktoré testujeme spoločným vystavením s vedomím, že s výnimkou zviazanosti v mladosti sú odlišné nielen ich ďalšie osudy, ale aj umelecké smerovanie – to poukazuje skôr na roztvorenie nožníc širšej koncepcie, než na jej podporu a ukotvenie.

Ako dodatok pripájame výber zdanlivo netypických prác predstaviteľov G 909, ktoré prinášajú nielen iný pohľad na ich dielo, ale aj výstižne poukazujú na akademickú strnulosť prezentácie diela G 909, ktorá sa fixovala do podoby vychodených koľají sociálnych tém (svedomie doby), čiernych kontúr a temnej atmosféry. Vyrástla tak generácia teoretikov, ktorá týchto maliarov inak nepoznala.

Projekt Generácia 909,76 je muzeologická výstava, ktorá okrem umeleckých diel a ich príbehov poukazuje na kontext, politiku a stratégie inštitúcie a jej moc nad umeleckohistorickým príbehom. Z hľadiska výstavného plánu Slovenskej národnej galérie patrí do skupiny výstavných projektov ako 60 rokov otvorené (2008) alebo Uchovávanie sveta (2015).

Alexandra Homoľová a Alexandra Kusá, kurátorky výstavy

Výber z autorov: Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár, Ladislav Čemický, František Draškovič, Bedrich Hoffstädter, Jozef Kostka, František Kudláč, Július Lőrincz, Cyprián Majerník, Peter Matejka, Dezider Milly, Ján Mudroch, Július Nemčík, Andrej Nemeš, Eugen Nevan, František Studený, Július Szabó, Ester Šimerová-Martinčeková, Ján Želibský a ďalší.

Vizuálne spracovanie výstavy grafického dizajnéra Jana Čumlivského je kombináciou progresívnej typografickej úpravy pôvodného vizuálu výstavy Generácia 1909. Svedomie doby z roku 1964 s výtvarným materiálom predstaviteľov G 909. V rovnakom duchu je spracovaný aj katalóg s kurátorskými textami Alexandry Kusej a Alexandry Homoľovej, ktorý k výstave vychádza.

Sprievodný program výstavy

Štvrtok 2. 7. | 18.00

Kurátorský výklad: Generácia 909,76

Kurátorky Alexandra Kusá a Alexandra Homoľová v prvom kurátorskom výklade predstavia aktuálny výstavný projekt SNG Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia.

Počet návštevníkov je limitovaný. Rezervácia nutná: www.sng.sk. Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 12. 7. | 16.00 – 18.00

Zoom: Ladislav Vychodil – Červený mak

Zoom: Ester Šimerová-Martinčeková ­– Koláž – Kompozícia II.

Nový formát krátkych výkladov priblíži vybrané diela v kontexte výstav LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia a Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie, Vstup voľný

Nedeľa 26. 7. | 16.00 – 18.00

Zoom: Ladislav Vychodil – Optimistická tragédia

Zoom: Cyprián Majerník – Utečenci

Nový formát krátkych výkladov priblíži vybrané diela v kontexte výstav LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia a Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie, Vstup voľný

Nedeľa 9. 8. | 16.00 – 18.00

Zoom: Ladislav Vychodil – Zlodejka z mesta Londýna

Zoom: Zolo Palugyay – Parížska kaviareň

Nový formát krátkych výkladov priblíži vybrané diela v kontexte výstav LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia a Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie, Vstup voľný

Štvrtok 20. 8. | 18.00

Kurátorský výklad: Generácia 909,76

Kurátorky Alexandra Kusá a Alexandra Homoľová pokračujú v predstavovaní projektu Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia.

Počet návštevníkov je limitovaný. Rezervácia nutná: www.sng.sk. Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstupné: 4 € / 2 €

Zdroj: TS SNG, Fotky: SNG a inštalovanie výstavy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *