SNG predstavila verejnosti od 5.12. do 15.3. novú výstavu s názvom Košická moderna, ktorá mapuje Košickú umeleckú scénu 20. a 30. rokoch 20. storočia. Túto sobotu sa tam pôjdem pozrieť.

Košice 20. a 30. rokov 20. storočia boli nepochybne významným kultúrnym a umeleckým centrom. Disponovali silným geniom loci, charakterizovala ich mestská, národnostne i konfesionálne tolerantná atmosféra a bohaté kultúrne i umelecké tradície, čo umožnilo vznik „košickej moderny,“ ktorej vzopätie akcelerovalo v 20. rokoch. Pri jej formovaní zohralo významnú úlohu Východoslovenské múzeum na čele so vzdelaným a kreatívnym riaditeľom Josefom Polákom. Podobu „košickej moderny“ formovali umelecké osobnosti žijúce a tvoriace v meste, aj avantgardne orientovaní autori, ktorí sa v žičlivom prostredí Košíc zdržali na kratší či dlhší čas. Výstava zasadzuje príbeh skúmaného fenoménu do širšieho kontextu; sleduje nielen historicky a výtvarne striktne vymedzenú tvorbu protagonistov „košickej moderny,“ ale aj ďalšie umelecké a kultúrno-historické aspekty, ktoré jej bezprostredne predchádzali, vplývali na ňu a v tomto zmysle dokresľujú fascinujúci príbeh výtvarného života medzivojnových Košíc.

Túto sobotu do galérie zavítam a skúsim o výstave napísať článok.

SNG--O_2697--1_(kópia)

Anton Jaszusch – Žltý mlyn (1922)

Môžete si pozrieť fotky zo slávnostného otvorenia – tu.

ZDROJ + Foto: SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *