Z PR oddelenia VŠVU (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave) nám prišiel mail s úvodom: „Sme veľmi radi, že na pôde našej školy vznikla Spoločnosť Jaromíra Krejcara, ktorá má za cieľ zachrániť, obnoviť a následne ochraňovať bývalý Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach.

„Machnáč je nesmierne dôležitá pamiatka pre budúcnosť našej krajiny. Reprezentuje sociálne a humanistické hodnoty, ktoré prekračujú hranice a prepájajú slovenskú architektúru s tým najlepším, čo vzniklo v európskom prostredí. Je preto našou prioritou sústrediť sily na záchranu tejto kultúrnej pamiatky.”

Cieľom neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK) je odkúpenie budovy. Vysporiadanie majetkových práv je nevyhnutným predpokladom na realizáciu zámeru záchrany. Následná pamiatková obnova a budúca udržateľná funkcia budú predmetom rozsiahlej výskumnej činnosti realizovanej v spolupráci s vedeckými a vzdelávacími inštitúciami, ktoré projekt SJK podporujú.

Spoluzakladateľmi SJK sú rektorka VŠVU Bohunka Koklesová a dvaja absolventi – fotografka Andrea Kalinová a architekt Martin Zaiček. Okrem zakladateľov sú členkami správnej rady aj Ľubica Vitková, prorektorka STU, Henrieta Moravčíková, vedúca Oddelenia architektúry na Historickom ústave SAV a Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka Trenčianskych Teplíc.

Kultúrne využitie

Machnáč by sa mal obnoviť sčasti ako liečebný dom, ale novou víziou je aj jeho uplatnenie v podobe kultúrneho a vzdelávacieho centra pre dokumentáciu a štúdium modernej architektúry, ako aj miesta rezidenčných pobytov pre architektov, dizajnérov, umelcov a historikov umenia. Mesto Trenčianske Teplice, spolu so širším regiónom stredného Považia, realizovaním tohto zámeru získa novú štruktúru návštevníkov, ktorých aktivity môžu byť impulzom pre rozvoj nových ekonomických, ale najmä kultúrnych vzťahov na medzinárodnej úrovni.

☛ Viac informácií o projekte nájdete na webstránke ☚

Partneri projektu:

Podporovatelia: 

Zdroj: PR VŠVU •

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *