Ochladzuje sa a prichádza obdobie kedy vyhľadávame teplé miestečka, návšteva galérie je na to ako stvorená. Pozrite si čo navštíviť v októbri v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Gakéria prinesie sériu workshopov, výstavu Laco Teren a Krajina za mapou.

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

od 16. 5. 2019, Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava, Kurátorka: Alexandra Kusá

Uchovávať. Vzdelávať. Inšpirovať. Prezentovať návštevníkom popri fondoch aj ďalšie obsahy, uviesť ich do širších kultúrnych kontextov, sprostredkovať poznanie, byť miestom kultúrnych experimentov – práve to je poslaním experimentálnych expozícií pod názvom Krajina za mapou zameraných na nie celkom klasický galerijný obsah.

Za vznikom Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov (koncepcia Peter Krištúfek) stála snaha nájsť spôsob, ako zachovať veľkú zbierku autorových kníh. Išlo pritom skôr o zberateľskú posadnutosť a predovšetkým o zachytenie esencie jeho osobnosti. Práve téma knižnice ako špecifického miesta poznania a téma zberateľstva a uchovávania sú prienikom s tým, čím sa intenzívne zaoberá múzeum umenia dnes.

Interaktívna expozícia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom (koncepcia Ondřej Horák) je prepojená so sériou animovaných filmov o slovenských výtvarníkoch a je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým i poučeným návštevníkom. Projekcia má vyrozprávať príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Laco Teren, Nič nás nezastaví!

6. 9. 2019 – 12. 1. 2020, Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava, Kurátorka: Katarína Bajcurová

Výstava Laca Terena predstavuje kľúčové body jeho umeleckého programu a pokúsi sa komplexne priblížiť jeho jedinečnú výtvarnú a vskutku „polymúzickú“ osobnosť. Teren patril k vedúcim osobnostiam postmodernej generácie, ktorá okolo polovice osemdesiatych rokov 20. storočia vystúpila s programom neoexpresívnej maľby inšpirovanej talianskou transavantgardou a nemeckým hnutím Neue Wilde. Výbušným temperamentom, razantnou a odvážnou metaforou ironizoval ikonografické symboly končiacej éry socializmu. Na jeho súčasných rozmerných maliarskych plátnach „barokovo-secesného“ a pop-artového strihu, založených na veľkoryso plošnom farebnom a kresbovom rozvrhu, sa krížia rozmanité aktuálne a historické podnety. Je príkladom autora, ktorý síce prevažne maľuje, ale občas si odskočí aj k sochárstvu.

Od začiatku deväťdesiatych rokov sa paralelne venuje navrhovaniu a tvorbe priestorových objektov, pričom vychádza z ikonografického a štýlového repertoáru svojho maliarstva. Hoci hlavnou sférou jeho záujmu je maľba, v jeho prípade však môžeme hovoriť o presahu médií – kresby, maliarstva a sochárstva. V Terenovej tvorbe našli svoje miesto postmoderná iracionalita, humor, absurdná metafora, alegorický inotaj a najmä hry so symbolmi – je majstrom vytvárania hybridných znakov a pop-kultúrnych rébusov rozmanitého značenia.

Laco Teren: Nič nás nezastaví! 1988. Slovenská národná galéria

Umelcova (ťažká) batožina, Arnold Peter Weisz-Kubínčan 1898 – 1945

21. 6. — 10. 11. 2019, Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava, Kurátorky: Lucia G. Stach, Alexandra Homoľová

Výstava sa odvíja na pozadí príbehu jednej neobyčajnej akvizície. Začiatkom roka 2017 Slovenskú národnú galériu kontaktovala rodina Curtisovcov s návrhom daru diel Arnolda Petra Weisza-Kubínčana. O tom, že sa v USA maliarove diela vôbec nachádzajú, nikto na Slovensku desaťročia ani len netušil a hoci sa informácia o výstave v USA objavila už pred troma rokmi, vzrušujúce okolnosti púte diel za oceán a ich následný osud odhalila až príprava našej akvizície. Vďaka veľkorysosti pani Katariny Curtisovej a jej rodiny sa na Slovensko vrátila významná časť umeleckej pozostalosti Weisza-Kubínčana, zachránená matkou pani Katariny Zorkou Kahanovou-Ringovou, ktorá s Weiszom-Kubínčanom prežila posledné obdobie života na Slovensku pred deportáciou do nacistického koncentračného tábora. Maľby, kresby, skice, skicáre a výstrižky z dobovej tlače, ktoré pani Zorka uchovávala v pôvodnom lepenkovom kufri, nám spolu s fascinujúcim príbehom prinášajú aj nové poznatky o rozsahu, povahe a kontexte tvorby Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.

Samostatná výstava, ktorá vznikla pri príležitosti nového výskumu autorovej tvorby, umožnila kurátorsky uchopiť jej celok „naopak“ – sústrediť sa na jeho jedinečné tvorivé rozmýšľanie a expresívny kresbový rukopis a jeho vývoj. Skice a kresby dopĺňajú vrcholné maliarske diela v niekoľkých tematických líniách, ktoré poskytujú divákovi kľúč na čítanie Weiszovej-Kubínčanovej tvorby a doby, v ktorej vznikala. Od ostatných umelcov pôsobiacich v jeho generácii na Slovensku ho odlišuje predovšetkým napätie medzi významovým zobrazením vlastnej podobizne ako reflexie obrazu sveta a hlbokým ponorom do prírody a jej živlov. Máme pred sebou (veľkosťou často nepatrné) diela medzivojnového expresionistu európskej dôležitosti, ktorý napriek svojmu predčasne ukončenému životu priniesol do slovenského umenia závan medzinárodného otvoreného umeleckého myslenia.

Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Autoportrét. Okolo 1927. Slovenská národná galéria

Sprievodné programy

Streda 2.10. | 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Cestou necestou

Aj keď leto skončilo, na cestu môžeme vyraziť vždy. S cestou vždy súvisí aj cestovná batožina. Čo všetko potrebujeme na cesty ďaleké aj blízke? Čo robiť, ak máme príliš malý kufor, alebo je príliš ťažký? To sa dozvieme na výstave!

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov. Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstup: 5 € / rodina, R: male.divy@sng.sk

Streda 2. 10. | 18.00

Koncert Hudba dneška v SNG 34 – Recitations

Program: Georges Aperghis, Ladislav Kupkovič a Giacinto Scelsi

Účinkuje: Eva Šušková – spev

Hoci známa a často oceňovaná slovenská umelkyňa Eva Šušková v rámci projektu Hudba dneška v SNG vystúpila v rôznych interpretačných konšteláciách už viackrát, prvý raz sa na ňom predstaví v podobe sólového recitálu. Program zostavila z častí dvoch vokálnych cyklov, Recitations Georga Aperghisa a HÔ Giacinta Scelsiho, ktoré dopĺňa novodobá premiéra Štúdie pre sólový hlas Ladislava Kupkoviča. Interpretačné výkony Evy Šuškovej sú garanciou vysokej umeleckej kvality a jej hlboký ponor do súčasnej vokálnej hudby nemá v našom prostredí konkurenciu.

Názov cyklu je tichou poctou súboru Hudba dneška generácii umelcov, ktorí  v šesťdesiatych rokoch 20. storočia kultivovali naše prostredie smerom k vnímavosti a otvorenosti voči súčasnej hudbe.

Koncertný cyklus Hudba dneška v SNG realizuje Slovenská národná galéria v dramaturgii skladateľa, performera a dirigenta Daniela Mateja v spolupráci s InMusic, o. z., Slovenskou sekciou ISCM a VENI ensemble. InMusic v projekte Hudba dneška v SNG v roku 2019 podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia. Projekt sa realizuje aj s finančným príspevkom Hudobného fondu, s podporou SOZA a Bratislavského samosprávneho kraja.

Esterházyho palác, átrium, Vstupné: 4 € / 2 €, Štvrtok 3. 10. | 18.00

Kurátorsko-autorský výklad: LACO TEREN

Kurátorka Katarína Bajcurová v dialógu s Lacom Terenom predstavia retrospektívnu výstavu Laco Teren. Nič nás nezastaví!

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstupné: 4 € / 2 €

Piatok 4. 10. | 18.00

OLD’S COOL Bratislava 2019

Medzigeneračný festival prostredníctvom kultúrneho programu netradičným spôsobom prepája staršiu a mladšiu generáciu. V priestoroch kaviarne Berlinka sa môžete tešiť na Medzigenerátor – revolučný kvíz pre všetkých.

Esterházyho palác, Berlinka, Vstup voľný

Sunday, October 6 | 4.00 p.m.

Sunday Rest: Artist’s (heavy) luggage

Arnold Peter Weisz-Kubínčan was a Jewish painter and a unique figure of the central European fine art. The lecture presents his paper artpieces from Schenectady, Albany (NY) donated by the Curtis family. They were saved and re-discovered after World War II as a part of his tragic fate.

Esterházy Palace, 3rd floor, Free entry

Pondelok 7. 10. | 19.00

Fotopondelok

Októbrový Fotopondelok bude venovaný reflexii priestoru Bratislavy. Vďaka pozvaným autorkám Ľube Veleckej, Valérii Zacharovej a Martine Šimkovičovej sa na ňu pozrieme od 60. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Súčasťou večera bude aj krst knihy fotografií ľudí na okraji spoločnosti z rôznych krajín Hľadanie človeka v globalizovanom svete režiséra Dušana Hanáka.

Moderujú: Veronika Marek Markovičová a Peter Marek, Esterházyho palác, Berlinka, Vstup voľný

Streda 9. 10. | 10.15 – 11:00 | Rodina

Malé divy: Cestou necestou

Aj keď leto skončilo, na cestu môžeme vyraziť vždy. S cestou vždy súvisí aj cestovná batožina. Čo všetko potrebujeme na cesty ďaleké aj blízke? Čo robiť, ak máme príliš malý kufor, alebo je príliš ťažký? To sa dozvieme na výstave!

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov. Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstup: 5 € / rodina, R: male.divy@sng.sk

Štvrtok 10. 10. | 18.00

Workshop pre dospelých: Vnútrografia

Umelec Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898 – 1945) sa vo svojej tvorbe z veľkej časti vyjadroval kresbou. Ceruza alebo tuš na papieri boli pre neho nielen prostriedkami okamžitého záznamu či podkladom pre maľbu, ale aj samostatným spôsobom, ako bezprostredne vyjadriť svoje najvnútornejšie pocity. Jej štýl dokázal vždy prispôsobiť svojmu posolstvu. Počas workshopu sa zameriame na vnútornú logiku kresby, vizuálnu silu samotnej kresliarskej línie a na jej možnosti prispôsobenia umeleckej výpovedi.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstupné: 4 €, R: peter.pivoda@sng.sk

Nedeľa 13. 10. | 15.00

Siesta v galérii: Laco Teren. Nič nás nezastaví!

Nedeľný výklad predstaví umelecký program súčasného výtvarníka postmodernej generácie prostredníctvom malieb, kresieb a sochárskych objektov.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstup voľný

Štvrtok 17. 10. | 18.00

Tematický kurátorský výklad: Umelcova (ťažká) batožina

Posledný kurátorský výklad na výstave Umelcova (ťažká) batožina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898 – 1945) sa zameria na vybrané aspekty tvorby Arnolda Petra Weisza-Kubínčana. Ťažiskom bude umelecko-historické hodnotenie autorovho programu v porovnaní s výtvarnými prejavmi príslušníkov jeho generácie. Kurátorky Lucia G. Stach a Alexandra Homoľová poukážu na kultúrno-historické súvislosti európskeho moderného umenia medzi svetovými vojnami a náznakovo priblížia osobnosti a kontext hnutí, ktoré mali vplyv na jeho myslenie a štýlové experimenty.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstupné: 4 € / 2 €

Piatok 18.10. | 16.30 – 18.00 | Rodina

Bookobrazy: Soňa Lutherová: Môžu superhrdinovia nosiť okuliare?

Každý človek je iný a zároveň výnimočný. Niektorí sa navzájom podobajú viac, iní menej, iní zase vôbec. Lenže nie je dôležité, aby sme boli všetci rovnakí, ale aby sme sa k sebe správali s rovnakým rešpektom. Vďaka (ne)obyčajným príbehom malého Miška, jeho rodiny a kamošov zistíme, že hrdinom môže byť pokojne aj váš dedko, a vôbec mu pri tom nemusia zavadzať okuliare!

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci programu si knihu môžu zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris s 10% zľavou.

Esterházyho palác, Berlinka, Vstupné: 3 € / rodina, R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 20. 10. | 15.00

Siesta v galérii: Umelcova (ťažká) batožina

Nedeľný výklad doplní kontext tvorby, života a vzácneho daru diel medzivojnového maliara európskeho významu.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstup voľný

Štvrtok 24. 10. | 18.00

Laco Teren & Strasti a slasti domácich knižníc

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG pokračuje v obľúbených debatách o domácich knižniciach. Radi do nich nazeráme, obdivujeme ich, inšpirujeme sa nimi. Aké knihy si naši hostia do nich vyberajú, ako si ich budujú, čo v nich nesmie chýbať a prečo? Hosťom októbrového vydania Strastí a slastí je polymúzický autor Laco Teren, ktorého umelecký program aktuálne predstavuje v SNG retrospektívna výstava Laco Teren. Nič nás nezastaví! Aké knihy má vo svojej knižnici? Čo rád číta, čím rád listuje, k čomu sa rád vracia? S chuťou nazrieme do ďalšej zo súkromných knižníc a vypočujeme si jej príbeh.

S Lacom Terenom sa rozpráva Viktor Suchý. Esterházyho palác, 1. poschodie, Vstup voľný

Nedeľa 27. 10. | 15.00

Siesta v galérii: Laco Teren. Nič nás nezastaví!

Nedeľný výklad predstaví umelecký program súčasného výtvarníka postmodernej generácie prostredníctvom malieb, kresieb a sochárskych objektov.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstup voľný

Nedeľa 27. 10. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Nedeľa s príbehom: Obrazne povedané

Ako výtvarne zachytiť niečo, čo je neviditeľné či skryté? Tak, ako jazyk používa obrazné vyjadrenia, tak sa aj obraz vyjadruje svojím jazykom. Cez abecedu línií, plôch a farieb spoznáme príbeh jedného umelca.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstupné: 5 € / rodina, R: miroslava.misova@sng.sk

Utorok 29. 10. | 17.00

Čaj o piatej v SNG | Folklórny večer

Folklórne tradície slovenského národa sú bohaté a prekrásne. Folklórny súbor STUDIENKA tvoria deti a mladí ľudia, ktorý predstavia svoj program tvorený rezkými tancami a melodickými piesňami z celého Slovenska. Predstaví sa aj ženská spevácka skupina Spevule.

Esterházyho palác, Berlinka, Vstupné: 5 €

TS: SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *