Prinášame vám aktuálny program Slovenskej národnej galérie na mesiac november. Aj naďalej prebieha výstava nestex – nestála expozícia. Vrámci mesiaca fotografie SNG predstaví výstavu medzinárodne uznávaného slovenského fotografa Martina Kollára z jeho pobytu v Izraeli a Palestíne vrámci svetového projektu This Place. V Berlinke začnú opäť prebiehať premietania kultových filmov, ktoré vybral Peter Konečný v spolupráci s Kinema.sk. V nedeľu 1. 11. 2015 bude SNG zatvorená.

AKTUÁLNE VÝSTAVY

nestex – nestála expozícia SNG (od 17. januára 2014)

Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová

Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy (výraz & emócia, typ & indivíduum, priestor & ilúzia, svetlo & tma, telo & gesto a život & smrť). Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

Franz Xaver Messerschmidt: Charakterová hlava č. 34.

Franz Xaver Messerschmidt: Charakterová hlava č. 34. 1770 – 1783. Odliatok pred 1816. Majetok SNG

Martin Kollár – Field Trip / Exkurzia (29. 10. 2015 – 31. 1. 2016)

Kurátor: Aurel Hrabušický

V ďalšej časti dramaturgického cyklu SNG venovaného špeciálnym projektom výrazných osobností mladšej generácie sa predstaví Martin Kollár (1971, Žilina), azda najviac medzinárodne uznávaný a oceňovaný slovenský fotograf. Fotografie zo súboru Field Trip / Exkurzia vznikali počas autorovho pobytu v Izraeli od novembra 2009 do januára 2011 ako súčasť medzinárodného projektu This Place. V rámci neho bolo vybraných 12 fotografov, ktorí mali stráviť minimálne pol roka v Izraeli a časti Palestíny a podľa vlastného uváženia pripraviť fotografie, ktoré „sa pýtajú na esenciálne otázky o kultúre, spoločnosti, o vnútornom živote jednotlivých ľudí“. Kollárove snímky sa pritom výrazne odlišujú od fotografií jeho kolegov. Namiesto „živej“ akcie alebo snímania miest poznačených vojnou a terorizmom, teda obvyklej domény fotoreportérov, vidíme skôr následky konfliktov, ich dlhodobý dosah na spôsob života obyvateľstva. Napriek obrazom zmaru sú fotografie Martina Kollára zvláštnym spôsobom príťažlivé, „zaujaté krásou“. Nechýba im rozmer záhady alebo tajomstva, ale zostávajú pritom bytostne ľahké.

Výstava je súčasťou Mesiaca fotografie.

Martin Kollár. Field Trip / Exkurzia. 2009 – 2011

Ponuka sprievodných programov

Utorok 3. 11. / 17.00

Open Studio – French-German edition: Danica Dakic (BiH / DE)

Berlinka, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Vstup voľný

Danica Dakic (1962, Sarajevo), žije a pracuje v Sarajave, Düsseldorfe a Weimare. V svojej tvorbe pracuje s médiom fotografie, videa, filmu a zvukovej inštalácie. Z vlastnej skúsenosti migrantky sa vo svojich dielach zaoberá najmä kultúrnymi, osobnými a politickými aspektmi jazyka, identity, domova či národnosti. Participovala na mnohých prehliadkach umenia a výstavách, ako napríklad Dokumenta 12, Kassel (2007), Biennale of Sydney (2010), Liverpool Biennial (2010), Kyiv Biennale (2012), Marseille-Provence / European Capital of Culture, Marseilles (2013) und the Biennale in São Paulo (2014). Od roku 2011 pôsobí ako profesorka na Bauhaus University vo Weimare.

Open Studio je vzdelávací program Ateliéru IN – Ilona Németh (Katedra Intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave).

Štvrtok 5. 11. / 18.00 – 20.00

Kurz pre rodičov / Za dverami galérie: 2. (autor) dielo (divák), R: barbora.jurinova@sng.sk / Vstupné: 10 € / osoba

Každý rodič sa rád pochváli či vopred „odsúdi“ svoje dieťa vyhlásením „nevie kresliť“ alebo „veľmi pekne kreslí“. Aj túto zručnosť a jej vývoj je dobré poznať a pozerať sa na detský výtvarný prejav s poznaním špecifík jeho tvorcu, vedieť jeho dielo zhodnotiť a reflektovať. Aktivity na výstavách, diskusie s odborníkmi, hostia, práca v ateliéri, nápady na vymýšľanie doma.

Štvrtok 5. 11. / 18.00

Kateřina Šedá: Tržnica Bojart

www.trznicabojart.org

Berlinka, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Vstup voľný

Prezentácia videodokumentácie projektu Kateřiny Šedej, spoločenskej hry Tržnica Bojárt, ktorá sa konala v rámci programu tranzit.sk v máji 2015 v tržnici na Trnavskom mýte v Bratislave. Súčasťou večera je aj diskusia s Kateřinou Šedou, kurátorkou projektu Lýdiou Pribišovou, účastníkmi súťaže a s trhovníkmi. Autorka predstaví i niekoľko ďalších vybraných projektov.

Nedeľa 8. 11. / 15.00

Siesta v galérii: Načo to všetko?

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Vstup voľný

Diela v Nestálej expozícii pôvodne plnili iné funkcie v inom type prostredia. Tematický výklad netradične priblíži kontext gotických a barokových diel z obdobia ich pôvodného umiestnenia.

Pondelok 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11. / 19.00

Zimné kino SNG

Dramaturgia kina: šéfredaktor portálu Kinema.sk Peter Konečný a SNG

Berlinka, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Viac info uverejníme čoskoro na: www.sng.sk

Po letných projekciách pokračujeme vo filmovom programe v „zimnom“ kine SNG s filmami tematicky zameranými na fotografiu. Premietanie sa uskutoční vždy v pondelok od 19.00 hod. v kaviarni Berlinka v SNG.

Pondelok 9. 11. / 19.00

Zimné kino SNG: Hľadanie Vivian Maier, Finding Vivian Maier (USA, 2013, 83 min.).

Réžia: John Maloof, Charlie Siskel. Hrajú: Vivian Maier, John Maloof, Daniel Arnaud a ďalší

Berlinka, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Príbeh záhadnej ženy nás zavedie do ulíc New Yorku a Chicaga, kde Vivian Maier od roku 1950 až do svojej smrti v roku 2009 nafotila vyše 100 000 dych vyrážajúcich fotografií. Žiadnu z nich však za svojho života nikomu neukázala. Fotografie strávili desiatky rokov v zaprášených škatuliach a objavili ich čírou náhodou. Ich umelecká hodnota však bola taká, že Vivian Maier je dnes považovaná za jednu z najvýraznejších osobností svetovej fotografie 20. storočia.  Film Hľadanie Vivian Maier je strhujúcim, ale najmä pravdivým príbehom o čudáckej a uzavretej žene, ktorá disponovala takým nadaním a empatiou, že fotografie, ktoré nikdy nikomu neukázala, dnes dobýjajú najprestížnejšie výstavy na celom svete.

Utorok 10. 11. / 17.00

Open Studio: Dora García (ES) v rozhovore s Katalin Timár (H).

Berlinka, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Vstup voľný

Španielska umelkyňa Dora Garcia (1965, Valladolid) využíva ako jednu z hlavných umeleckých stratégií narúšanie reality a konvencií, ktoré určujú tradičné vnímanie výstavy umenia a nášho každodenného správania. Spochybňovaním očakávania verejnosti, nanovo skúma parametre, ktoré definujú povahu umeleckého zážitku. Jej tvorba pozostáva prevažne z performancií, inštalácií, prednášok, textových prác a fotografií, vytvára tak stav nejasnosti, ktorý stiera hranice medzi autorom & hercom, realitou & fikciou a umením & životom.

Katalin Timár (* 1962, Budapešť) je kurátorka a teoretička umenia. V súčasnosti pôsobí ako kurátorka v Ludwig Museum v Budapešti a ako profesorka na Universite v Pécsi na Fakulte vizuálneho umenia. V rokoch 1999 – 2001 bola zakladujúcou členkou skupiny pre výskum teórie súčasného umenia, založenej v rámci Fakulty estetiky (ELTE Budapesť). Ako kurátorka pracovala na mnohých medzinárodných projektoch, v roku 2007 bola kurátorkou maďarského národného pavilónu na benátskom Bienále, ktorý získal cenu Zlatého leva za najlepší národný pavilón. Zaoberá sa témami ako fotografia a publikum, post-kolonialistické a rodové štúdie.

Open Studio je vzdelávací program Ateliéru IN – Ilona Németh (Katedra Intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave)

Streda 11. 11. / 18.00

Kurátorský komentár Aurela Hrabušického: Martin Kollar. Field Trip / Exkurzia

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Vstupné: 4 € / 2 €

Medzinárodne uznávaný slovenský fotograf Martin Kollár vystavuje fotografie zo súboru, ktorý vznikal počas jeho pobytu v Izraeli od novembra 2009 do februára 2011 ako súčasť medzinárodného projektu This Place. Kurátor výstavy Aurel Hrabušický charakterizuje Kollárove snímky ako výrazne odlišné od fotografií jeho kolegov: „Namiesto ,živej akcie’ alebo nasnímania miest poznačených vojnou a terorizmom vidíme skôr následky konfliktov, ich dlhodobý dosah na spôsob života obyvateľstva.“

Piatok 13. 11. / 16.30 – 18.00

BookObrazy / Jozef Lenhart: Legenda o Cinka Panne

R: barbora.jurinova@sng.sk

Berlinka, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Vstupné: 3 € / rodina

Kým sa ostatné dievčatá hrali s bábikami, Cinka Panna hrala na husle. Povesti o slávnej husľovej virtuózke a cigánskej primáške Cinka Panne plné spevu a tanca rozozvučia celú Berlinku!

Nedeľa 15. 11. / 15.00

Siesta v galérii: Field Trip / Exkurzia

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Vstup voľný

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví fotografický cyklus Martina Kollara.

Pondelok 16. 11. / 19.00

Zimné kino SNG: Vlna vs. breh, Vlna vs. breh (SR / ČR, 2014, 88 min.)

Réžia: Martin Štrba. Účinkujú: Jano Pavlík, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Tono Stano, Martin Štrba, Miro Švolík a ďalší

Berlinka, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Jano Pavlík, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Tono Stano, Martin Štrba, Miro Švolík, Kamil Varga, Peter Župník sa stretli na začiatku 80. rokov ako slovenskí študenti fotografického odboru na pražskej FAMU a do umeleckej fotografie vniesli energiu, hravosť a nespútanú imagináciu, ktorá sa v ich tvorbe spájala najmä s postupmi inscenovanej fotografie. Vytvorili výnimočnú generáciu, ktorú kritici nazvali „Slovenskou novou vlnou“. Ich neprehliadnuteľné dielo dodnes ovplyvňuje vývoj fotografie v Čechách aj na Slovensku. Sú úspešní aj za hranicami, mnohí sa vrátili domov, aby svoje skúsenosti ďalej odovzdávali mladej generácii. Martin Štrba v svojom režijnom debute navštevuje a spovedá priateľov a umeleckých súpútnikov, rekonštruujúc atmosféru doby, ktorá umožnila vznik fenoménu Slovenskej novej vlny.

Štvrtok 19. 11. / 17.00

Medzinárodný festival poézie Ars Poetica 2015: Oslobodenie poéziou

Berlinka, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Vstup voľný

Ars Poetica 2015 je oslavou kvalitnej svetovej poézie na Slovensku. Festival predstaví 21 popredných básnikov z celého radu krajín v spojení s originálnym VJ-ingom, recitáciou pôvodných prekladov, koncertmi a špeciálnym filmovým programom. Jedným z highlightov aktuálneho 13. ročníka je „horizont Čína“, keď sa v Bratislave predstavia hneď štyria súčasní nezávislí básnici z tejto krajiny. Atmosféru čínskej kultúry intenzívne sprítomní aj originálne tanečné multimediálne performance. V Café Berlinka, popri experimentálnych filmoch, festival prinesie exkluzívne stretnutie s poprednými básnikmi platformy Versopolis, jedinej svojho druhu v celej Európe.

Nedeľa 22. 11. / 11.00 – 14.00

Brunch v SNG

Berlinka, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Cena: 20 €, deti do 12 rokov vstup voľný

Kapacita programu je obmedzená, preto odporúčame rezerváciu dopredu.
Viac informácií o programe a rezervácia: zuzana.palicova@sng.sk

Pozývame vás stráviť novembrovú nedeľu s dobrým jedlom, výhľadom na Dunaj a zaujímavým galerijným programom v kaviarni Berlinka. Brunche sú ideálne pre partie kamarátov, pre rodiny s deťmi, pre všetkých, ktorí sa v nedeľu nechcú nikam ponáhľať.

Menu zostavuje a pripravuje tím ľudí okolo podnikov „Pod kamenným stromom a Kontakt“. Všetci vedia, že sa u nich varí s láskou a už pár mesiacov ju prinášajú aj k nám do Berlinky.

Súčasťou galerijného programu je prehliadka aktuálnej výstavy a zaujímavé aktivity pripravíme aj pre vaše deti! Novembrový brunch bude fotografický, predstavíme výstavu významného slovenského fotografa a kameramana Martina Kollára / www.martinkollar.com

Nedeľa 22. 11. / 15.00

Siesta v galérii: nestex

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Vstup voľný

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví Nestálu expozíciu gotiky a baroka

Nedeľa 22. 11. /15.00

Nedeľa po zelenej: Sucho na planéte Zem

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Vstupné: 4 € – rodina,

R: magdalena.kuchtova@sng.sk

Fotografie súčasného fotografa Martina Kollara ponúkajú nielen pohľad do každodenného prostredia. V jeho kompozíciách podobných starému umeniu sa zameriame na to, kde všade je naša Zem zelená.

Pondelok 23. 11. / 19.00

Zimné kino SNG: Nový život, Nový život (SR / ČR, 2012, 77 min.)

Námet, scenár a réžia: Adam Oľha. Účinkujú: rodina Oľhovcov

Berlinka, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

V roku 2005 sa otec dokumentaristu Adama Oľhu rozhodol opustiť svoju ženu a šesť detí a začať nový život. Adam ako najstarší zo súrodencov a posledný muž v rodine skúma otcove staré obrazové záznamy, porovnáva ich zo súčasnosťou a pokúša sa zistiť, čo viedlo k tejto radikálnej zmene. Mapuje vzťah rodičov od jeho začiatku, odhaľuje problémy v komunikácii medzi mužom a ženou a pozoruje, ako sa problémy rodičov odrazili v živote jeho sestier.

Utorok 24. 11. / 17.00

Open Studio – French-German edition: Marie Canet (FR)

Berlinka, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Vstup voľný

Maria Canet, nezávislá kurátorka, filmová kritička a teoretička, historička umenia, pôsobí ako profesorka estetiky na Lyon’s École Nationale supérieure des Beaux-Arts. Spolupracovala s mnohými inštitúciami ako napríklad Centre Pompidou (Architecture de film en 2011), South London Gallery (Back and Forth, 2013), Tate Modern London (The Square, the Line and the Light, 2010) a Frac Aquitaine (Ahoy, an Island!, 2011). V roku 2011 vydala Posture and High Heels (Toasting Agency / Strenberg Press), v 2015 Bruno Pelassy, Aids, Death, Cinema.

Streda 25. 11. / 20.00
Koncert: Archívny chlapec + James Harries + Živé kvety

Indiefolkový pesničkár James Harries z anglického Manchesteru predstaví na bratislavskom koncerte svoj tohtoročný nový album Until the Sky Bends Down. Headlinerom koncertného večera bude bratislavská folkrocková legenda, skupina Živé kvety so svojím akustickým programom. Ako špeciálny hosť vystúpi slovenský pesničkár Archívny chlapec.

Berlinka, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Vstupné: 7 € v predpredaji (interticket.sk) / 10 € na mieste

Štvrtok 26. 11. / 18.30

Strasti a slasti domácich knižníc s Vladimírom Michalom a Jurajom Hegerom

Ex Libris v SNG, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Vstup voľný

Akú knižnicu má doma kníhkupec či vydavateľ ? Čo všetko sa ocitá v ich policiach? Ako si ich budujú, čo v nich nesmie chýbať a prečo? Je dôležité budovať si domácu knižnicu?
Nahliadneme nielen do súkromia, ale aj do literárneho vkusu špeciálnych hostí. Príďte sa inšpirovať a pobaviť príbehmi súkromných knižníc. Tento raz s vydavateľom najväčšieho slovenského vydavateľstva Slovart Jurajom Hegerom a majiteľom kultového kníhkupectva Artforum Vladimírom Michalom.

Nedeľa 29. 11. / 15.00

Siesta v galérii: Field Trip / Exkurzia

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Vstup voľný

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví fotografický cyklus Martina Kollára.

Nedeľa 29. 11. / 18.15

Koncert Solamente naturali

Program: Slovenské Vianoce. Zrunek – Missa pastoralis. Slovenské pastorely.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Vstupné 4 € / 2 €

V ďalšom koncerte cyklu starej hudby na historických nástrojoch Musica poetica da camera súbor Solamente naturali uvedie tvorbu františkánskeho hudobníka obdobia baroka na Slovensku, Juraja Zruneka (1736 – 1789). Hoci bol rodák z Moravy, ako skladateľ, organista a hudobný pedagóg pôsobil len v slovenských františkánskych kláštoroch (v Žiline, Beckove, Kremnici, Bardejove, Okoličnom, Prešove, Nižnej Šebastovej a iných).

Pondelok 30. 11. / 19.00

Zimné kino SNG: Zväčšenina, Blowup (Taliansko / Veľká Británia, 1966, 111 min.)

Réžia: Michelangelo Antonioni. Hrajú: David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles, Jane Birkin

Úvod pred filmom: Peter Konečný

Berlinka, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Zväčšenina nám priblíži jeden deň v živote slávneho fotografa. Na prvý pohľad bežných 24 hodín s každodenným zhonom umelca, ktorý svet okolo seba vníma iným okom ako menej citlivý človek. Predsa len sa však práve v tento deň stane niečo, čo vybočuje z normálu, čo ešte viac naruší vnútornú rovnováhu na prvý pohľad sebavedomého, avšak vo svojej podstate neistého Thomasa. Navyše sa sledovaním jeho ciest dostávame priamo do centra londýnskeho života polovice šesťdesiatych rokov, teda do sveta, kde vládne „tvrdá“ muzika, drogová kultúra, neviazaný spôsob života.

04verushka-blow-up-04

Blow up/ Zväčšenina, Zdroj foto: Formidable Mag


Každá streda / 17.00 – 18.30

Tvorivá streda

Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Vstupné: 4 € – rodina, R: magdalena.kuchtova@sng.sk

Pokračovanie zabehnutého formátu výtvarných ateliérov pre rodičov s deťmi predškolského veku. Zblízka preskúmate originály diel na výstavách a objavíte ich skryté príbehy. V ateliéri pri spoločnej tvorbe môžete vyskúšať rôzne výtvarné postupy a podnecovať detskú tvorivosť.

Zdroj: TS SNG Úvodná foto: Stará budova SNG, Dáša Barteková pre SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *