Blíži sa obdobie leta, letných prázdnin a tak prinášame kompletný program Slovenskej národnej galérie v Bratislave na mesiace júl a august. Stále prebiehajúcu výstavu Osmičky a nestex, doplní nová expozícia tvorby slovenských Emila Fillu a Ľudovíta Fullu. Pozrite si čo ponúka SNG a určite si vyberiete!

Aktuálne výstavy

Osmičky

28. 2. – 31. 12. 2018, Esterházyho palác – átrium, Bratislava

Výstavný projekt je netradične navrhnutý do átria Esterházyho paláca ako séria malých výstav k osmičkovým výročiam: vo februári nástenku k výročiu 1948 (komunistický prevrat) zavesila Alexandra Kusá, v auguste ju k výročiu 1968 (vstup vojsk VZ) obmení Petra Hanáková a v októbri k výročiu 1918 (vznik ČSR) Katarína Bajcurová.

Napriek názvu sú nástenky viacvrstvovou výstavou umenia, ktorá sa okrem historických tém zaoberá aj teoretickými otázkami spojenými s kurátorstvom, typológiou výstav, kultúrnou politikou a s diváckymi očakávaniami. Základom výstavy je tri metre vysoká a osem metrov dlhá „galerijná nástenka“, na ktorej sa v časovom slede výročí vystriedajú obrazové koláže zostavené z výtvarného materiálu rôznej povahy primárne zo zbierok SNG. Výsledkom je akýsi draft či materializovaný Pinterest, pripomienka socialistického „nástenkárstva“, ktorý prehovára o povahe a vnútorných konfliktoch tej-ktorej udalosti.

Február 1948 | Teď když máme, co jsme chtěli

28. 2. – 31. 7. 2018, Kurátorka: Alexandra Kusá

Prvé osmičkové výročie je už z princípu sporné – aj keď v socialistickej minulosti bol Február 1948 najčastejšie pripomínanou pamätnou udalosťou, ku ktorej každá škola, úrad, verejné miesto pripravili oslavnú nástenku. To je jeden z dôvodov, prečo sme ho zaradili do nášho výberu. Dnes je výročie vnímané skôr negatívne a nepatrí medzi všeobecne oslavované sviatky. Táto kontroverznosť sa stala pre koncepciu východiskom, rozhodli sme sa pre didaktický prístup a na nástenke chceme vysvetliť zmenu, ktorú rok 1948 priniesol do výtvarného umenia. Na základe jedného diela a jeho kontextu objasniť mechanizmus umenia socialistického realizmu.

František Kudláč: Revolucionári (pôvodne Demonštrácia pred palácom SNR), 1952 SNG, Bratislava

August 1968

21. 8. – 10. 10. 2018, Kurátorka: Petra Hanáková

Mikrovýstava predstaví rok 1968 prostredníctvom hutnej audiovizuálnej koláže – tá by mala na malej ploche sprostredkovať jedinečný étos občianskeho vzdoru, ktorý v kultúre i vizuálnom umení predchádzal 21. augustu 1968, invázii „spojeneckých“ vojsk, a nasledoval aj po ňom. Filmami, fotografiami, plagátmi, karikatúrami, listami rozhnevaných občanov, protest songami či „heslami z múrov“ predstavíme jedinečný okamih našich dejín; dátum, ktorým sa viera v eventualitu socializmu s ľudskou tvárou prakticky zo dňa na deň rozplynula.

Tamás Szentjóby – Československé rádio 1968. 1969. Galéria umenia Ernesta Zmetáka. Nové Zámky

nestex | nestála expozícia SNG

do 29. 7. 2018,Esterházyho palác, 1. poschodie, Kurátori: Dušan Buran & Katarína Kolbiarz Chmelinová

Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúziasvetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

František Xaver Messerschmidt: Charakterová hlava 19. Majetok SNG, Bratislava

Berger

22. 2 6. — 30. 9. 2018, Esterházyho palác, 2. poschodie, Kurátori: Nina Gažovičová, Matej Fabian

Monografický výstavno-edičný projekt premiérovo predstaví na pôde Slovenskej národnej galérie tvorbu akad. mal. Jána Bergera (*1944). Na domácej scéne zastupuje autor zdanlivo tradicionalistickú polohu klasického maliarskeho média. Jeho umelecký program je postavený na vizuálnej interpretácii banálnej reality, vlastných skúseností, životných pocitov, situácií a vnemov. Tieto zažité a odpozorované fragmenty skutočnosti autor vzájomne prepája v zdĺhavom maliarskom procese. Prostredníctvom farebných plôch, škvŕn a nesúvisiacich detailov vytvára samostatný obrazový jazyk s novou, autentickou vizuálnou kvalitou.

Výstavný projekt si kladie za cieľ reinterpretovať Bergerovu tvorbu a ponúknuť iný pohľad na dielo dlhoročného profesora bratislavskej VŠVU. Predstaviť ho v širšom kontexte a zároveň potvrdiť špecifickú pozíciu maliarskeho média v práve prebiehajúcom storočí. Táto „nová optika“ navráti do pozornosti diváka niektoré kategórie, ktoré sa z diskurzu súčasného umenia v nedávnej minulosti vytratili. Namiesto redukcie bude v centre záujmu komplexnosť; oproti odosobneniu zas postavená individuálna výpoveď a autenticita.

Kurátorský výber predstavuje kľúčové maliarske diela autora od 70. rokov po súčasnosť, inštalované v intuitívnom súzvuku farieb, tvarov a motívov naprieč umelcovou tvorbou.

Ján Berger: Rodinný porterét. 1971-1985. SNG

FILLA – FULLA: Osud umělce | Osud umelca

11. 7. – 21. 10. 2018, Otvorenie výstavy: 10. 7. o 18.00, Esterházyho palác, 3. poschodie, Kurátorky: Katarína Bajcurová, Alexandra Kusá

Slovenská národná galéria v rámci projektu Made in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzniku Československej republiky pripravila výstavu o tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia: Emila Fillu (1882 – 1953) a Ľudovíta Fullu (1902 – 1980). Aj keď v prípade týchto dvoch umelcov nešlo priamo o rovesníkov, ich zástoj v etablovaní moderného umenia v Česku a na Slovensku považujeme za kľúčový a svojím spôsobom aj porovnateľný. Obaja patria k najvýznamnejším postavám českého a slovenského umenia 20. storočia, každý z nich otváral svojím dielom výtvarnému umeniu nové a radikálne vývojové cesty, uvádzal do nášho umenia avantgardné prúdy a podnety z Európy. Výstava sa po prvýkrát pokúsi o porovnanie a paralely, ale i odlišnosti a špecifiká (aj protiklady), umeleckých i životných osudov dvoch výrazných individualít s dôrazom na ich jedinečné tvorivé typy, vnútorné vlastnosti tvorby, ako aj vonkajšie socio-kultúrne súvislosti. Vystavené diela budú zo zbierok SNG, českých galérií a zo súkromných majetkov.

Emil Filla: Zátiší s mandolinou a lahví. 1927. Moravská galerie

Ponuka sprievodných programov

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Každá streda 4. 7. – 29. 8. | 20.30

Letné kino Film Europe v Berlinke SNG

Slovenská národná galéria a Film Europe Media Company prinášajú do Berlinky SNG žánrovo rôznorodé filmy od špičkových európskych režisérov, mnohé s oceneniami či nomináciami z prestížnych filmových festivalov.

Projekcie sa uskutočnia každú stredu od 4. júla do 29. augusta 2018 vždy o 20.30.

Filmy odporúčame divákom od 15 rokov.

Rezervácia vstupeniek, (nezahŕňa rezerváciu miesta na sedenie), SNG – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Jednotné vstupné: 3 €

Streda 4. 7. | 20.30

Štvorec | The Square

dráma/komédia, Švédsko, Nemecko, Francúzsko, Dánsko, 2017, 142‘, Réžia: Ruben Östlund, Hrajú: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary

Ocenenia a nominácie: Zlatá palma Cannes 2017, nominant Švédska na Oscara v kategórii najlepší zahraničný film. Príbeh ambiciózneho kurátora múzea moderného umenia ironicky konfrontuje liberálne hodnoty a nedostatok empatie.

Nedeľa 8. 7. | 16.00

Siesta v galérii: Berger

Nedeľný pohodový výklad s lektorom predstaví monografickú výstavu akademického maliara Jána Bergera (*1944).

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Utorok 10. 7. | 18.00

Slávnostné otvorenie výstavy: FILLA – FULLA: Osud umělce | Osud umelca

Výstava v rámci projektu Made in Czechoslovakia pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky je venovaná tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia Emila Fillu (1882 – 1953) a Ľudovíta Fullu (1902 – 1980).

Kurátorky: Katarína Bajcurová, Alexandra Kusá, Esterházyho palác –Berlinka a 3. posch., Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 11. 7. | 20.30

Ismaelove prízraky | Les Fantômes d´Ismaël

dráma, Francúzsko, 2017, 114´, Réžia: Arnaud Desplechin, Hrajú: Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, Mathieu Amalric, Alba Rohrwacher, Hippolyte Girardot

Ocenenia a nominácie: otvárací film Cannes 2017. Nepredvídateľný príbeh o Ismaelovi, ktorému záhadne zmizla manželka Carlotta a ktorý stretáva novú lásku Silviu.

Streda 18. 7. | 20.30

Prísľub úsvitu | La Promesse de l’aube

dráma, Francúzsko, 2017, 114´, Réžia: Eric Barbier, Hrajú: Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon, Jean-Pierre Daroussin, Catherine McCormack

Ocenenia a nominácie: štyri nominácie na Cézara, otvárací film Crème de la Crème 2018. Strhujúci výpravný príbeh jedného z najznámejších francúzskych spisovateľov Romaina Garyho.

Nedeľa 22. 7. | 16.00

Siesta v galérii: FILLA – FULLA: Osud umělce | Osud umelca

Nedeľný lektorský výklad priblíži tvorbu dvoch významných osobností českého a slovenského umenia 20. storočia Emila Fillu a Ľudovíta Fullu.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 25. 7. | 20.30

Obávaný | Le Redoutable

životopisný/dráma/romantický, Francúzsko, 2017, 107´, Réžia: Michel Hazanavicius, Hrajú: Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Tanya Lopert, Micha Lescot, Lola Ingrid Le Roch, Marc Brun Adryan‘, Eric Marcel

Ocenenia a nominácie: nominácia na Zlatú palmu Cannes 2017. Príbeh slávneho režiséra Jeana-Luca Godarda a sedemnásťročnej Anny Wiazemskej – lásky jeho života.

Le Redoutable, Zdroj: kamdomesta.sk

Sobota 28. 7. | 18.00 – 23.00

Živijó, SNG!

Príďte s nami osláviť narodeniny Slovenskej národnej galérie v predvečer 70. výročia jej založenia!

Pozývame vás sfúknuť sviečky na torte a zažiť performance v kaviarni Berlinka. Na prechádzke okolo rekonštruovaného areálu sa dozviete o novej galérii, nazriete do zbierkového fondu, reštaurátorskej práce i technológií nášho digitálneho oddelenia lab.SNG. Čaká vás aj program v aktuálnych výstavách FILLA – FULLA: Osud umělce | Osud umelca a BERGER, finisáž nestálej expozície gotiky & baroka nestex a kreatívne dielne pre malých aj veľkých. Narodeninové darčeky dostanete tentokrát vy od nás!

Podrobný program bude uverejnený na webeFacebooku SNG. Esterházyho palác, Berlinka, exteriér pred SNG. Vstup voľný

Pondelok 30. 7. | 19.00

Fotopondelok

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu. Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o. z.)

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 1. 8. | 20.30

Zabitie posvätného jeleňa | The Killing of a Sacred Deer

dráma/horor/mysteriózny, Veľká Británia, Írsko, 2017, 119‘, Réžia: Jorgos Lanthimos, Hrajú: Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Alicia Silverstone

Ocenenia a nominácie: cena za najlepší scenár a nominácia na Zlatú palmu Cannes 2017. Moderná parafráza antickej drámy o neodvratnej vine a krutom treste.

Nedeľa 5. 8. | 16.00

Siesta v galérii: Berger

Nedeľný pohodový výklad s lektorom predstaví tvorbu akademického maliara Jána Bergera (*1944).

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Streda 8. 8. | 20.30

Vážený občan | El ciudadano ilustre

dráma/komédia, Argentína, Španielsko, 2016, 118´,Réžia: Gastón Duprat, Mariano Cohn,Hrajú: Oscar Martínez, Dady Brieva, Andrea Frigerio, Nora Navas

Ocenenia a nominácie: nominácia na Zlatého leva Benátky 2016. Daniel Mantovani, ktorý práve získal Nobelovu cenu za literatúru, príjme pozvanie do svojej rodnej obce, jeho návšteva sa však čoskoro premení na grotesku.

Streda 15. 8. | 20.30

O tele a duši | A Teströl és Lélekröl

dráma, Maďarsko, 2017, 116´, Réžia: Ildikó Enyedi, Hrajú: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider

Ocenenia a nominácie: Zlatý medveď Berlinale 2017, nominant Maďarska na Oscara v kategórii najlepší zahraničný film. Dvaja ľudia, jeden sen. Nekonvenčná love story finančného riaditeľa bitúnku a mladej kvalitárky mäsa.

Nedeľa 19. 8. | 16.00

Siesta v galérii: FILLA – FULLA: Osud umělce | Osud umelca

Nedeľný výklad priblíži tvorbu dvoch významných osobností českého a slovenského umenia 20. storočia Emila Fillu a Ľudovíta Fullu.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Ľudovít Fulla: Balóny. 1930. SNG

Streda 22. 8. | 20.30

Glory | Glory

dráma/komédia, Bulharsko, Grécko, 2016, 101´, Réžia: Kristina Grozeva, Petar Valčanov, Hrajú: Stefan Denoljubov, Margita Goševa

Ocenenia a nominácie: Cena Dona Quijota – Zvláštne uznanie MFF Locarno 2016, cena Krištáľový šíp Európsky filmový festival Les Arcs 2016, cena FIPRESCI a cena za najlepší scenár MFF Gijón 2016, cena Modrý anjel Art Film Fest Košice 2017. Keď zamestnanec železníc nájde obrovské množstvo peňazí, rozhodne sa ich odovzdať polícii. No netuší, ako dá jeho bohumilý čin do pohybu fatálny sled udalostí.

Streda 29. 8. | 20.30

Niekto to rád zahalené | Cherchez la femme

komédia, Francúzsko, 2017, 88´, Réžia: Sou Abadi, Hrajú: Félix Moati, William Lebghil, Camélia Jordana, Anne Alvaro, Predrag ‚Miki‘ Manojlovic

Ocenenia a nominácie: cena diváka Crème de la Crème 2018. Študujú politológiu v Paríži. Iránčan Armand miluje Arabku Leilu, ale ak ju chce vidieť, nemá na výber: musí si obliecť nikáb, celotelový závoj!

Zdroj: TS SNG, Úvodná foto: FB SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *