Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície. Krajina za mapou

od 16. 5. 2019

Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava, Kurátorka: Alexandra Kusá

Uchovávať. Vzdelávať. Inšpirovať. Prezentovať návštevníkom popri fondoch aj ďalšie obsahy, uviesť ich do širších kultúrnych kontextov, sprostredkovať poznanie, byť miestom kultúrnych experimentov – práve to je poslaním experimentálnych expozícií pod názvom Krajina za mapou zameraných na nie celkom klasický galerijný obsah.

Za vznikom Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov (koncepcia Peter Krištúfek) stála snaha nájsť spôsob, ako zachovať veľkú zbierku autorových kníh. Išlo pritom skôr o zberateľskú posadnutosť a predovšetkým o zachytenie esencie jeho osobnosti. Práve téma knižnice ako špecifického miesta poznania a téma zberateľstva a uchovávania sú prienikom s tým, čím sa intenzívne zaoberá múzeum umenia dnes.

Interaktívna expozícia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom (koncepcia Ondřej Horák) je prepojená so sériou animovaných filmov o slovenských výtvarníkoch a je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým i poučeným návštevníkom. Projekcia má vyrozprávať príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Od 14. 1. 2020

Kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera

je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov. Návštevníci majú možnosť vidieť výber z pozostalosti tohto konceptuálneho umelca vo forme faksimílií. Tri vitríny „archívu“ predstavujú dokumentáciu autorovej výstavy Textilné obrazy z obdobia normalizácie, listy, PFky, mail arty Kollerových kolegov a kolegýň z jeho pozostalosti a nakoniec autorove denníkové zápisky, ktoré dokumentujú jeho prepisovaciu mániu a pozíciu dobového svedka zaznamenávajúceho „tok dejín“. Väčšie formáty, inštalované na stene, sú ukážkou Kollerových paspartovacích procedúr.

LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

29.2. – 5. 7. 2020

Otvorenie výstavy: 28. 2. o 18.00, Berlinka & 2. poschodie, Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava, Kurátorka: Zuzana Koblišková

V roku 2020 si slovenské profesionálne divadlo pripomína 100 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti SNG pripravila výstavu k stému výročiu narodenia profesora Ladislava Vychodila (1920 – 2005). Vplyv tohto výtvarníka bol určujúci nielen pre vývoj slovenskej scénografie druhej polovice 20. storočia, ale aj Vysokú školu múzických umení, kde sa podieľal na založení samostatnej katedry scénografie a kde vychoval niekoľko generácií scénografov.

Výstava predstaví autorove návrhy, ktoré už precestovali celý svet, iné budú vystavené prvýkrát. Výstava bude členená podľa výtvarných princípov a bude mapovať najmä to, ako Vychodil o scénografii rozmýšľal v rôznych obdobiach jeho tvorby. Hoci by sa mohlo zdať, že literatúra o Vychodilovi a jeho diele už dávno vyčerpala všetky témy, výskum, ktorý predchádzal výstave, ju obohatí aj o vzácny, dosiaľ nepublikovaný materiál z archívu Thompson Library v Ohio State University. Osobitný priestor bude venovaný aj autorovej „budovateľskej“ úlohe a jeho pôsobeniu v divadelných dielňach Slovenského národného divadla, jeho pedagogickej činnosti doma aj v zahraničí, a tiež aktivitám mimo divadiel. O tvorbe Ladislava Vychodila si môžete prečítať viac v kolekcii, ktorú sme pripravili na Webe umenia www.webumenia.sk/kolekcia/157.

Ladislav Vychodil, V. Nezval: Atlantída. 1961

Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations

6.12. 2019 – 29. 3. 2020

Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava, Kurátorka: Monika Mitášová

Autorská výstava Anny Daučíkovej (*1950 v Bratislave) predstavuje jej prácu sklárky, maliarky, fotografky, performerky a autorky videí. Ako uvádza už názov výstavy, nejde o retrospektívu – predstavenie ukončeného diela v spätnom pohľade. Ide o sprístupnenie výberu z autorkiných ukončených a zachovaných diel vo vzájomných vzťahoch a spojeniach s jej aktuálne rozpracovanými dielami, prípadne aj s takými prácami, ktoré Anna Daučíková bude ešte len utvárať, prepracúvať, či dokončovať počas trvania výstavy.

Táto autorská výstava je teda expozíciou diel aj „pracovnou výstavou“. Dáva verejnosti nielen možnosť vidieť a chápať vzťahy medzi jednotlivými dielami tejto autorky v danom výbere (sedem situácií, teda sedem rôznych usporiadaní prác v siedmich miestnostiach: päť „dielní“ a „videokino“ a „videolaboratórium“), ale umožňuje im aj navštevovať galerijné prostredia ako dejúce sa rámce práce (sedem miestností meniacich sa na sedem scén), teda dejiská rozpracovaného či pripravovaného diela (work in progress). Sedem situácií má počas trvania výstavy potenciál iniciovať premenu či vznik nových diel od Anny Daučíkovej aj jej hostiek a hostí. Prípadné nové diela sa stanú ich pretrvávajúcou alebo efemérnou súčasťou. Dielo aj výstava sú teda dialogické work(s) in progress…

Súčasťou výstavy sú aj diela ďalších autorov: Václav Cigler (CZ), Helena Jiskrová (NL), Jiří Thýn (CZ).

Hostky a hostia výstavy: Jana Cviková (SK), Eva Filová (SK), Christina della Giustina (NL), Alica Koubová (CZ), Noro Lacko (SK).

Anna Daučíková: Výchovné cvičenie (1-17). 1996 – 2016

Sprievodné programy

Streda 5. 2. ½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Malé figúry

Niečo je vysoko, niečo je nízko. Občas musíme byť na špičkách a občas nám musí niekto iný pomôcť, aby sme mohli nakuknúť na niečo vo výške. Pozrieme sa na svet a výstavu, či už máme meter alebo aj dva.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov. Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstupné: 5 € / rodina, R: male.divy@sng.sk

Streda 5. 2. | 18.00

Prednáška: Experiment ´60

Prednáška s podtitulom Experimentálne formy ilustrácie a knižného dizajnu v 60. rokoch na Slovensku teoretika umenia Jána Kraloviča z Katedry dejín a teórie umenia VŠVU priblíži experimentálne prístupy v ilustrácii a grafickom spracovaní kníh v 60. rokoch 20. storočia na Slovensku, ale aj v širšom česko-slovenskom priestore. Prepojenie ilustrácie s grafickou úpravou a uvažovanie nad výtvarnou stránkou knihy ako samostatnou výtvarnou disciplínou sa v 60. rokoch stalo dôležitým medzníkom. V slovenskom prostredí sa objavilo viacero významných osobností, ktorých úpravy a ilustrácie kníh a časopisov priniesli nové možnosti ilustrácie. Téma prednášky zahrnie ukážky knižných prác a filmového a divadelného plagátu vybraných autorov – Igora Kostku, Jána Mráza, Miroslava Cipára, Ireny Tarasovej, Michala Studeného, Vladimíra a Ivana Popoviča či Ivana Štěpána.

Esterházyho palác, 1. poschodie – Knižnica Kornela & Nade Földváriovcov, Vstupné: 2 € / 1 €

Piatok 7. 2. | 16.30 – 18.00 | Rodina

Bookobrazy: Marianne Dubuc: Na vrchol kopca

Každému z nás občas dochádza dych. A každý z nás starne. Aj pani Jazvecová každú nedeľu putuje na vrchol neďalekého kopca. Jednu nedeľu stretne malého kocúra Lea, ktorý sa k nej pridá. To je začiatok krásneho priateľstva a mnohých ďalších vychádzok na kopec. Lenže, jedného dňa už naozaj nevládze… Vydajte sa s nami na potulky prírodou a kolobehom života.

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci programu si knihu môžu zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris s 10% zľavou.

Esterházyho palác, Berlinka, Vstupné: 3 € / rodina, R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 9. 2. | 15.00

Siesta v galérii: Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations

Nedeľný výklad sprostredkuje návštevníkom dialóg s dielom Anny Daučíkovej.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstup voľný

Utorok 11. 2. | 18.00

Prednáška: O (strategických) vmedzerovaniach vo výtvarnej tvorbe a tvorbe existencie signovanej menom Anna Daučíková

Prednáška Norberta Lacka je pokusom o vyjadrenie konceptuálnych rámcov špeciálnych pojmov v tvorbe Anny Daučíkovej (napr. morfovanie či chumle) a prostredníctvom nich tiež snahou porozumieť výtvarným a existenčným aktivitám autorky – rozpúšťaniu rámcov identity. Výtvarná tvorba, texty a prednášky, rovnako ako život Anny Daučíkovej, v sebe nesú experimentovanie s možnosťami „neidentitného stávania sa iným“. Úvaha, ktorá je pre slovenské súčasné výtvarné umenie jednou z najpodnetnejších.

Filozof a kurátor Norbert Lacko pôsobí na katedre Teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave. Zaoberá sa štrukturalistickými a postštrukturalistickými iniciatívami v myslení o výtvarnom umení, možnosťami sociologických teórií umenia a problematikou kritického myslenia. V rokoch 2016 – 2019 spolupracoval s Annou Daučíkovou pri tvorbe a realizácii jej prác.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstupné: 2 € / 1 €

Streda 12. 2. ½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Malé figúry

Niečo je vysoko, niečo je nízko. Občas musíme byť na špičkách a občas nám musí niekto iný pomôcť, aby sme mohli nakuknúť na niečo vo výške. Pozrieme sa na svet a výstavu, či už máme meter alebo aj dva.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstupné: 5 € / rodina, R: male.divy@sng.sk

Streda 12. 2. | 18.00

Vzájomná interakcia Anny Daučíkovej, Moniky Mitášovej a Alice Koubovej

Stretnutie na výstave Anna Daučíková. 7 situácií / 7 Situations bude mať formu pomalej spoločnej chôdze siedmimi situáciami, ktoré charakterizujú jednotlivé miestnosti výstavy. Cieľom spoločného kráčania a rozhovorov medzi autorkou, kurátorkou a filozofkou bude hľadanie možných ciest, ako dané „situácie“ rozvinúť ďalej. Interakcia, ktorá by mala byť provokatívna i vzájomne podporná, môže inšpirovať aj ostatných účastníkov k zapojeniu sa do tvorby nových významov z diela Anny Daučíkovej.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstupné: 2 € / 1 €

Štvrtok 13. 2. | 18.00

Uvedenie knihy: Alice Koubová – Myslet z druhého místa

Alice Koubová predstaví tému svojej knihy Myslet z druhého místa. K otázce performativní filosofie v rozhovore s filozofom Petrom Šourkom, redaktorom stanice Vltava ČRo. Autorka sa prostredníctvom nej snaží ukázať, že dôsledky performatívneho obratu, ktorý v 20. storočí nastal ako v umení, tak vo filozofii, nie sú pre filozofiu fatálne, ale obrodné. Pokiaľ sa filozofia začne vnímať bez dôrazu na vlastnú dôležitosť a postaví sa voči performancii na druhé miesto, má šancu transformovať sa do odľahčenejšieho a možno zodpovednejšieho prístupu k svetu. Namiesto filozofie obrany sa ponúka filozofia saturovaná, závislá, nedokončená, uvoľnená od potreby sústavnej sebakontroly a pritom „dostatočne dobrá“.

Alice Koubová vyštudovala filozofiu v Ženeve, Paríži a Prahe, v súčasnosti je výskumnou pracovníčkou Filosofického ústavu AV ČR v Prahe, zároveň vyučuje na Divadelnej fakulte pražskej AMU. Zameriava sa na témy performatívnej filozofie, performancie, etiky, subjektivity, integrity a teórie inštitúcií. Svoje reflexie uplatňuje v spolupráci s divadelnými tvorcami, divadlami, v rámci verejného priestoru a verejnoprávnych inštitúcií.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstupné: 2 € / 1 €

Nedeľa 23. 2. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Rodinná nedeľa: Obraz človeka

Hoci je každý človek iný a jedinečný, existuje množstvo kategórií, podľa ktorých sa ľudia v spoločnosti rozdeľujú do určitých skupín. Niektoré sú viditeľné na prvý pohľad, ako napríklad výška alebo farba vlasov, iné nie. Každý z nás má aj nejakú úlohu v spoločnosti. Podľa čoho ich máme rozdelené? Musíme ich dodržiavať? Na výstave Anny Daučíkovej sa podrobne pozrieme na tému rodu v spoločnosti a pokúsime sa nájsť odpovede na mnoho otázok, ktoré s ňou súvisia.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstupné: 5 € / rodina, R: miroslava.misova@sng.sk

Utorok 25. 2. | 17.00

Čaj o piatej v SNG | Hudobný večer: NONET VOCAL BRATISLAVA

Čaj o piatej pre seniorov s príjemnou hudbou. STÁLE DOBRÍ n. o. v spolupráci so SNG vás pozývajú započúvať sa do najkrajších operných zborov v podaní NONET VOCAL BRATISLAVA. Tento spevácky zbor vytvorili operní speváci Pavol Dvorský, Peter Sýkora, Ján Marták a ďalší z popredných členov Zboru SND, ktorí úspešne pôsobia na mnohých koncertných pódiách.

Esterházyho palác, Berlinka, Vstup voľný

Piatok 28. 2. | 18.00

Slávnostné otvorenie výstavy: LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

V roku 2020 si slovenské profesionálne divadlo pripomína 100 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti SNG pripravila výstavu k stému výročiu narodenia scénografického výtvarníka, profesora Ladislava Vychodila.

Kurátorka: Zuzana Koblišková, Esterházyho palác, Berlinka & 2. poschodie, Vstup voľný

Zdroj + Foto: SNG / Sledujte nás na InstagrameTwitteri či SoundCloude ●

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *