Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície, Krajina za mapou

od 16. 5. 2019, Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava, Kurátorka: Alexandra Kusá

Uchovávať. Vzdelávať. Inšpirovať. Prezentovať návštevníkom popri fondoch aj ďalšie obsahy, uviesť ich do širších kultúrnych kontextov, sprostredkovať poznanie, byť miestom kultúrnych experimentov – práve to je poslaním experimentálnych expozícií pod názvom Krajina za mapou zameraných na nie celkom klasický galerijný obsah.

Za vznikom Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov (koncepcia Peter Krištúfek) stála snaha nájsť spôsob, ako zachovať veľkú zbierku autorových kníh. Išlo pritom skôr o zberateľskú posadnutosť a predovšetkým o zachytenie esencie jeho osobnosti. Práve téma knižnice ako špecifického miesta poznania a téma zberateľstva a uchovávania sú prienikom s tým, čím sa intenzívne zaoberá múzeum umenia dnes.

Interaktívna expozícia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom (koncepcia Ondřej Horák) je prepojená so sériou animovaných filmov o slovenských výtvarníkoch a je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým i poučeným návštevníkom. Projekcia má vyrozprávať príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Laco Teren, Nič nás nezastaví!

6.9. 2019 – 12. 1. 2020, Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava, Kurátorka: Katarína Bajcurová

Výstava Laca Terena predstavuje kľúčové body jeho umeleckého programu a pokúsi sa komplexne priblížiť jeho jedinečnú výtvarnú a vskutku „polymúzickú“ osobnosť. Teren patril k vedúcim osobnostiam postmodernej generácie, ktorá okolo polovice osemdesiatych rokov 20. storočia vystúpila s programom neoexpresívnej maľby inšpirovanej talianskou transavantgardou a nemeckým hnutím Neue Wilde. Výbušným temperamentom, razantnou a odvážnou metaforou ironizoval ikonografické symboly končiacej éry socializmu. Na jeho súčasných rozmerných maliarskych plátnach „barokovo-secesného“ a pop-artového strihu, založených na veľkoryso plošnom farebnom a kresbovom rozvrhu, sa krížia rozmanité aktuálne a historické podnety. Je príkladom autora, ktorý síce prevažne maľuje, ale občas si odskočí aj k sochárstvu.

Od začiatku deväťdesiatych rokov sa paralelne venuje navrhovaniu a tvorbe priestorových objektov, pričom vychádza z ikonografického a štýlového repertoáru svojho maliarstva. Hoci hlavnou sférou jeho záujmu je maľba, v jeho prípade však môžeme hovoriť o presahu médií – kresby, maliarstva a sochárstva. V Terenovej tvorbe našli svoje miesto postmoderná iracionalita, humor, absurdná metafora, alegorický inotaj a najmä hry so symbolmi – je majstrom vytvárania hybridných znakov a pop-kultúrnych rébusov rozmanitého značenia.

Laco Teren: Nič nás nezastaví! 1988. Slovenská národná galéria

Umelcova (ťažká) batožina, Arnold Peter Weisz-Kubínčan 1898 – 1945

21.6. — 10. 11. 2019, Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava, Kurátorky: Lucia G. Stach, Alexandra Homoľová

Výstava sa odvíja na pozadí príbehu jednej neobyčajnej akvizície. Začiatkom roka 2017 Slovenskú národnú galériu kontaktovala rodina Curtisovcov s návrhom daru diel Arnolda Petra Weisza-Kubínčana. O tom, že sa v USA maliarove diela vôbec nachádzajú, nikto na Slovensku desaťročia ani len netušil a hoci sa informácia o výstave v USA objavila už pred troma rokmi, vzrušujúce okolnosti púte diel za oceán a ich následný osud odhalila až príprava našej akvizície. Vďaka veľkorysosti pani Katariny Curtisovej a jej rodiny sa na Slovensko vrátila významná časť umeleckej pozostalosti Weisza-Kubínčana, zachránená matkou pani Katariny Zorkou Kahanovou-Ringovou, ktorá s Weiszom-Kubínčanom prežila posledné obdobie života na Slovensku pred deportáciou do nacistického koncentračného tábora. Maľby, kresby, skice, skicáre a výstrižky z dobovej tlače, ktoré pani Zorka uchovávala v pôvodnom lepenkovom kufri, nám spolu s fascinujúcim príbehom prinášajú aj nové poznatky o rozsahu, povahe a kontexte tvorby Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.

Samostatná výstava, ktorá vznikla pri príležitosti nového výskumu autorovej tvorby, umožnila kurátorsky uchopiť jej celok „naopak“ – sústrediť sa na jeho jedinečné tvorivé rozmýšľanie a expresívny kresbový rukopis a jeho vývoj. Skice a kresby dopĺňajú vrcholné maliarske diela v niekoľkých tematických líniách, ktoré poskytujú divákovi kľúč na čítanie Weiszovej-Kubínčanovej tvorby a doby, v ktorej vznikala. Od ostatných umelcov pôsobiacich v jeho generácii na Slovensku ho odlišuje predovšetkým napätie medzi významovým zobrazením vlastnej podobizne ako reflexie obrazu sveta a hlbokým ponorom do prírody a jej živlov. Máme pred sebou (veľkosťou často nepatrné) diela medzivojnového expresionistu európskej dôležitosti, ktorý napriek svojmu predčasne ukončenému životu priniesol do slovenského umenia závan medzinárodného otvoreného umeleckého myslenia.

Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Autoportrét. Okolo 1927. Slovenská národná galéria

Aktuálny projekt, Čas-opis 1989

Spustenie web stránky www.1989.sng.sk: 11. november 2019

Digitálny projekt platformy Lab.SNG, Čas-opis 1989, ukazuje menej známu podobu Nežnej revolúcie. Vizuálnu kultúru Novembra ̕̕̕ 89, hlavné idey a spôsoby ich komunikácie skúma prostredníctvom fotografií, plagátov, letákov, audio a video materiálov. Bohatý vizuálny materiál sprevádzajú komentáre aktérov a aktérok revolúcie, alebo odborníkov a odborníčok na históriu. Tematické online nástenky sa venujú premene verejného priestoru, médií, kultúrnych inštitúcií, zachytávajú solidaritu, kreativitu a občiansku energiu, ktoré zjednotili slovenskú verejnosť. Návštevníci webovej stránky môžu deň po dni sledovať vývoj revolúcie vďaka denníku konceptuálneho umelca Júliusa Kollera, ČASO-PIS, dokumentujúceho udalosti a nálady v spoločnosti počas zlomového roku. Okrem interaktívneho webu ponúkne SNG rôzne sprievodné programy, workshopy a metodické aktivity pre školy.

Sprievodné programy

Pondelok 4. 11. | 19.00

Fotopondelok

Na novembrovom Fotopondelku predstavia svoju tvorbu Tobin Jones (UK/US), Clemens Ascher (AT) a Marc Ohrem-Leclef (DE), vybraní autori 10. ročníka festivalu súčasnej fotografie OFF Bratislava, ktorý sa v rámci tohoročnej témy dogmatiX sústreďuje na skúmanie ideologických dogiem, sociálnych predsudkov a inštitucionalizovaných názorov.

Moderujú: Veronika Marek Markovičová a Peter Marek, Esterházyho palác, Berlinka, Vstup voľný

Streda 6. 11. ½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Zahrajme sa hru

Poďte, poďte rýchlo k nám, nech sa nehrá nikto sám! Pod obrazmi – je to pravé, veď hrať sa je také zdravé. Rozhýbeme každú kosť, zábavy tu bude dosť.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov. Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstupné: 5 € / rodina, R: male.divy@sng.sk

Štvrtok 7. 11. | 19.00

ARS POETICA: Večer svetovej poézie

Sedemnásty ročník festivalu Ars Poetica prináša divákom magický zážitok zo živej energie svetovej poézie. Strhujúca performancia celého radu hviezd a talentov zo štyroch kontinentov v spojení so živým prúdom obrazov, to sú nezabudnuteľné večery Ars Poetica 2019 v SNG.

Autori: Ivan Štrpka, Jelena Fanajlova, Ghayath Almadhoun, Nikola Madzirov, Carolyn Forché, Claudio Pozzani, Ian Keteku

Koncert | 21.00: Robert Pospiš & Martin Sillay & the Band – Poézia v hudbe/Hudba v poézii

Esterházyho palác, Berlinka, Vstup voľný

Piatok 8. 11. | 19.00

ARS POETICA: Večer svetovej poézie

Autori: Richard Kitta, Karol Chmel, Susanne Ringell, Charl Pierre Naudé, Marie Iljašenko, Thilo Krause, Esther Salmona, Dan Bowen

Koncert | 21.00: Sound poetry – Jaap Blonk, Esterházyho palác, Berlinka, Vstup voľný

Sobota 9. 11. | 19.00

ARS POETICA: Večer poézie Versopolis

Autori: Veronika Dianišková, Veronika Šramatyová, Ivan Hristov, Monica Aasprong, Yekta, Charlotte Van den Broeck, Keston Sutherland

Koncert | 21.00: Shannon Sullivan & the Band: The Difference between F & F, Esterházyho palác, Berlinka, Vstup voľný

Nedeľa 10. 11. | 17.00

Finisáž výstavy: Umelcova (ťažká) batožina

Ukončenie výstavy Umelcova (ťažká) batožina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898 – 1945) so záverečným slovom kurátoriek Lucie G. Stach a Alexandry Homoľovej.

Výstava bude v deň finisáže otvorená do 20.00. Esterházyho palác, 3. poschodie, Vstup voľný

Utorok 12. 11. | 17.00

Miroslav Marcelli & Strasti a slasti domácich knižníc

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG pokračuje v obľúbených debatách o domácich knižniciach. Radi do nich nazeráme, obdivujeme ich, inšpirujeme sa nimi. Aké knihy si naši hostia do nich vyberajú, ako si ich budujú, čo v nich nesmie chýbať a prečo? Hosťom novembrového vydania Strastí a slastí je filozof Prof. Miroslav Marcelli. Aké knihy má vo svojej knižnici? Čo rád číta, čím rád listuje, k čomu sa rád vracia? S chuťou nazrieme do ďalšej zo súkromných knižníc a vypočujeme si jej príbeh.

S Miroslavom Marcellim sa rozpráva Dado Nagy. Esterházyho palác, 1. poschodie, Knižnica Kornela & Nade Földváriovcov, Vstup voľný

Streda 13. 11. ½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Zahrajme sa hru

Poďte, poďte rýchlo k nám, nech sa nehrá nikto sám! Pod obrazmi – je to pravé, veď hrať sa je také zdravé. Rozhýbeme každú kosť, zábavy tu bude dosť.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov. Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstupné: 5 € / rodina, R: male.divy@sng.sk

Streda 13. 11. | 18.00 | 1989

Čas-opis 1989

Michal Čudrnák, vedúci oddelenia digitálnych zbierok a služieb SNG a kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG Petra Hanáková v úvode večera predstavia nový projekt Čas-opis 1989, web www.1989.sng.sk a denníky Júliusa Kollera ČASO-PIS. Nasledovať bude projekcia filmových dokumentov vo výbere a s úvodom Petry Hanákovej.

A poslední budú prvými

Réžia: Kvetoslav Hečko, ČST BA, 1990, 28 min., RTVS

Dokumentárny film o návšteve prezidenta ČSFR Václava Havla v Bratislave v decembri 1989. Film bol nakrútený v spolupráci s VPN.

Diskotéka u ministra

Réžia: Jozef Kaiser, STV BA, hudobno-publicistická relácia pre mládež, 1990, 30 min., RTVS

Rozhovor s ministrom kultúry SR Ladislavom Snopkom, ukážky z programov Čertovo kolo (SFÚ), z folkového stretnutia Ešte mám v srdci prestávku: Pulnoc E., Ivan Hoffman, Zuzana Homolová, Vladimír Merta, Iva Bittová, Karel Kryl, Bez ladu a skladu.

Plagáty ̕ʼ89

Réžia: Juraj Johanides, STV BA, zostrih relácií Televízny klub mladých bol skompletizovaný k 10. výročiu Nežnej revolúcie, 1999, 23 min., RTVS

Reportážny dokument o plagátovej tvorbe počas dní Nežnej revolúcie, pohľady do netradičnej galérie, ktorou bola ulica.

Etika a politika

Réžia: Martin Šulík, Slovenská filmová tvorba Bratislava, Štúdio Alef, 1990, 15 min., SFÚ

Reportážny dokument z medzinárodného sympózia Etika a politika, ktoré sa uskutočnilo 5. a 6. apríla 1990 na Bratislavskom hrade. Sympózium sprevádzala výstava Umenie proti totalite v kurátorskej koncepcii Zuzany Bartošovej. V dokumente hovoria účastníci sympózia Fedor Gál, Erhard Busek, Karel Schwarzenberg, Petr Pithart, Franz König, Ion Druce, Péter Esterházy, Adam Michnik, Pavel Tigrid, László Szigeti.

Esterházyho palác, Berlinka, Vstup voľný

Piatok 15. 11. | 16.30 – 18.00 | Rodina | 1989

Bookobrazy: Petr Sís: Múr

Čo je na druhej strane múru? A naozaj nemôžem povedať nahlas, čo si myslím? Cez obrázky spomienok malého pioniera Petra sa spolu vrátime do čias, kedy sloboda nebola samozrejmosťou, no ani napriek múru deťom nikto nezabránil snívať.

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci programu si knihu môžu zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris s 10 % zľavou.

Esterházyho palác, suterén, Vstupné: 3 € / rodina, R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 17. 11. | 15.00

Siesta v galérii: Laco Teren. Nič nás nezastaví!

Nedeľný výklad predstaví umelecký program súčasného výtvarníka postmodernej generácie prostredníctvom malieb, kresieb a sochárskych objektov.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstup voľný

Utorok 19. 11. | 17.00 | 1989

Architektúra  ̕̕ʼ89

V novembri si pripomíname výročie Nežnej revolúcie z roku 1989. Záver osemdesiatych rokov však u nás nebol spojený len s náhlou zmenou politického svetonázoru – zlomový je aj pre umenie a architektúru. Ako sa formovali nové uličné čiary Bratislavy, ktoré tvorili kulisu udalostiam Nežnej revolúcie? Aj o tom bude jesenná Architúra s architektom Martinom Zaičkom.

Miesto stretnutia: Námestie Ľ. Štúra, Vstupné: 4 € / 2 €, R: kristina.paulenova@sng.sk

Streda 20. 11. | 17.00

Uvedenie detskej knihy: Maliar a chlapec

Nová obrázková knižka spisovateľa Michala Hvoreckého a ilustrátorky Simony Čechovej je poctou Ľudovítovi Fullovi. Maliar a chlapec je príbeh malého hrdinu, ktorý sa počas prázdnin „stratí“ v zázračnom dome plnom obrazov. Poradí si v Jánošíkovej družine, pri mori, v balóne či medzi partizánmi? Knihu predstavia autori Simona Čechová a Michal Hvorecký, Peter Michalík z vydavateľstva Monokel, grafická dizajnérka Martina Rozinajová a výtvarná redaktorka Kristína Kubáňová.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Knižnica Kornela & Nade Földváriovcov, Vstup voľný

Štvrtok 21. 11. | 18.00

Kurátorsko-autorský výklad 2: LACO TEREN

Katarína Bajcurová s Lacom Terenom pokračujú v rozhovore o výstave Laco Teren. Nič nás nezastaví! Stream prvej časti výkladu z 3. októbra si môžete pozrieť na Facebooku SNG.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 24. 11. | 15.00– 17.00 | Rodina

Nedeľa s príbehom: Radosť z rozprávania

Rozprávame najmä preto, aby sme si medzi sebou vymieňali informácie. Poznáte ale slová, ktoré nám nič nepovedia, a predsa sú zaujímavé či zábavné? Alebo také, ktoré sa nám páčia natoľko, že ich chceme len tak vysloviť nahlas? Šepot, krik, spev – náš hlas je nástroj, ktorým modelujeme slová. Aj keď sa hovorí, že mlčať je niekedy zlato, my rozhodne ticho nebudeme.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstupné: 5 € / rodina, R: miroslava.misova@sng.sk

Utorok 26. 11. | 17.00

Čaj o piatej v SNG: Tančiareň

Čaj o piatej pre aktívnych seniorov, ktoré pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ n. o. v spolupráci so SNG, opäť ako pozvanie do tanca. Sprevádzať vás bude obľúbený učiteľ tanca Juraj Komora. K pestrosti večera prispejú tanečnice Andalúzia Alegria, ktoré predvedú španielske tance.

Esterházyho palác, Berlinka, Vstup voľný

Sobota 30. 11. | 17.00 – 21.00 | 1989

Teraz alebo nikdy!

Na sprievodnom podujatí Teraz alebo nikdy! sa s oddelením galerijnej pedagogiky SNG pozriete na udalosti Novembra ʼ89 z rôznych strán. Na kreatívnom workshope sa budete zaoberať vizuálnou silou dobových plagátov, vyskúšate si aj takmer zabudnutú techniku výroby plagátov – sprejovanie cez šablóny. Vedomostný kvíz nebude sledovať len fakty, dátumy či osobnosti, ale aj nevšedné súvislosti, ktoré odhalia napríklad aj denníkové zápisky Kollerovho ČASO-PISu.

17.00 a 18.30

Premietanie filmu: Plagáty ̕ʼ89

Réžia: Juraj Johanides, STV BA, zostrih relácií Televízny klub mladých bol skompletizovaný k 10. výročiu Nežnej revolúcie, 1999, 23 min., RTVS

Reportážny dokument o plagátovej tvorbe počas dní Nežnej revolúcie, pohľady do netradičnej galérie, ktorou bola ulica.

Esterházyho palác, Berlinka

17.30 – 19.00

Kreatívny workshop: Urobiť dobrý plagát je „kumšt“!

Plagát v kontexte Nežnej revolúcie je politickým nosičom. Súčasná politická situácia však opäť popudzuje k prejavom vo verejnom priestore. Sú odkazy Novembra stále aktuálne? Na kreatívnom workshope sa inšpirujeme prepísaným denníkom Júliusa Kollera a dobovými plagátmi, na ktoré budeme tvorivo reagovať. S „pouličným básnikom“ Šimonom Ondrušom budeme vymýšľať texty a odkazy, vizuálnu stránku našich plagátov budeme kreovať s výtvarníkom Marekom Cinom. Na záver zoberieme spreje, vyjdeme von a oblepíme ploty!

Esterházyho palác, átrium

19.00 – 21.00

Nielen vedomostný kvíz

Čo vieme o Nežnej? Čo sa o nej šíri prostredníctvom orálnej histórie, médií a čo vieme z učebníc dejepisu? V kvízovom špeciály sa zameriame nielen na vedomosti, ale aj na netradičné súvislosti, ktoré zachytil umelec Július Koller vo svojom denníku. Zvýšte si šancu na výhru informáciami z webovej stránky www.1989.sng.sk, na ktorej nájdete archívne videá, fotografie či fakty, ale aj subjektívny pohľad konceptuálneho umelca na danú situáciu a dozviete sa napríklad aj to, aké bolo počasie.
V hre sú atraktívne darčeky z produkcie SNG!

Kvízom bude sprevádzať Ludwig Bagin.

Súťažné tímy je potrebné prihlásiť vopred na: miroslava.misova@sng.sk (max. 4 osoby v jednom tíme), Vstupné: 2 € / narodení v roku 1989 zdarma, Esterházyho palác, Berlinka

TS: SNG, Titulná fotka: Artalk.cz (výstava Laco Teren)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *