Unseen je online platforma a webový archív, ktorý prezentuje rôzne prístupy k počúvaniu a rozvíjaniu vzťahu medzi našimi telami, priestorom a zvukom. Voľne vychádza z praxe deep listening Pauline Oliveros, ktorú aktualizuje cez perspektívy vybraných umelkýň a umelcov. Sériami cvičení, postupov a video návodov sme vyzývaní/é sústrediť sa na zvuk, ako na nástroj zbavujúci pocitu odlúčenia a izolácie.

Tieto návody sú rôznej dĺžky a náročnosti, pre individuálnu a kolektívnu prax, telesné a ne-telesné a aktivujú rôzne časti našich tiel a žitých realít. Predstavujú umeleckú prax ako nástroj každodennosti, ako set mechaník a procedúr fungujúcich mimo inštitucionálne rámce umenia. Ako postupy a návody, ktoré je možné aktivovať vo vlastnej réžii ich aplikáciou do nášho každodenného života.

AGF sprístupňuje zvuk ako rastúcu entitu, ktorá iniciuje spojenia prerastajúce do decentralizovaných sietí. Tatiana Heuman cez pozorné počúvanie svojho tela spoznáva citlivejšie spôsoby prechodu zo spánku do bdenia. Na nutnosť vnímať ušami poukazuje cez sériu video návodov Ami Yamasaki. Počúvanie, ktoré sa sústreďuje na špecifickú pozíciu jednotlivca a vychádza z porozumenia súčasným kondíciám demonštruje Pan-Pan Kolektiva. Znovuobjavenie vlastnej intimity cez neobmedzený pohyb ponúka v sérií cvičení Eva Priečková. Agustin Genoud cez video manuál vyzýva k vytváraniu zvukov opúšťajúcich „ľudské“, v ktorých je hlas nástrojom syntézy. Cez jednoduché cvičenia vytvára Colin Self prostredie zohľadňujúce potreby tela, ktoré je otvorené voľnosti a experimentu. Počúvanie ako predpoklad k prežitiu rozvíja Alma Lily Rayner. Nekonečným manuálom poukazuje Aleš Čermák na potrebu flexilibility ako individuálnej a kolektívnej praxe. Prítomnosť tiel a ich vzájomné prepájanie mapuje cez sériu performancií Cristina Maldonado a Isa Juchniewicz.

Tieto série cvičení vytvárajú priestor pre nové racionality a spôsoby nazerania na každodenné. Možnosti sú nekonečné, ale často obmedzené limitom vlastnej imaginácie. Vytváranie, predstavovanie, snívanie, spievanie, dotyk, bručanie, rozprávanie sa sú tu atribútmi ktoré vytvárajú bezpečný priestor pre znovuobjavenie vlastnej intimity, zdieľanie a poznávanie seba, iných a iné.

Unseen začína 3. mája zverejnením videodiela Trans-Synthetic Vocalities od Agustina Genouda na webe projektu. Zvyšné diela, sprievodné texty a workshopy budú dopĺňané na týždennej báze.

 

Pre viac informácii navštívte ► web projektu alebo Instagram.

● Unseen vzniká pod záštitou vydavateľstva Skupina, v spolupráci s platformou Terēn: pole performativního umění. Projekt z verejných zdrojov podporili Fondu na podporu umenia a FaVU VUT.

Zdroj: TS Unseen

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *